Islamske Teme

Tri su uzroka propasti i nesreće

Podijeli s drugima!

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, veli da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Tri su (osnovna) uzroka spasa, kao što su tri (osnovna) uzroka propasti. Kad je riječ o uzrocima spasa, to su:

  1. takvaluk u tajnim i javnim situacijama;
  2. istinu govoriti u zadovoljstvu i u srdžbi;
  3. umjerenost trošenja u siromaštvu i bogatstvu.

A kada je riječ o uzrocima propasti, to su:

1. potčinjenost škrtosti,
2. slijeđenje strasti i
3. samoljublje i umišljenost, a to je najopasnije. “

Hadis je zabilježio el-Bejheki u Šu’abul-imanu. Hadis je hasen.

Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

“Tri su (osnovma) uzroka propasti”

Prvi uzrok propasti i nesreće: Potčinjenost škrtosti

Gramzivost je jedan jači i veći stepen škrtosti. Škrtost znači nedjeljenje. Zato pravi vjernik, nije gramziv ni pohlepan. Allah, dž.š., o ovome kaže: “A oni koji budu sačuvani gramzivosti bit će ti koji će uspjeti.” (El-Hašr, 9. i Et-Tegabun, 16)

A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom je hadisu rekao: “Klonite se pohlepe, jer zaista su pohlepa i škrtost uništili one koji su bili prije vas. To ih je vodilo pa su jedni drugima krv prolijevali i smatrali harame dozvoljenim.“ (Bilježi ga Muslim od Džabira ibn Abdullaha, radijallahu anhu)

Drugi uzrok propasti i nesreće: Slijeđenje strasti

Heva u arapskom jeziku, između ostalih znaćenja, jeste i sinonim za naklonost. Tako bi to moglo značiti da neko osjeća naklonost prema svojim strastima i da ih slijedi u svemu,(pokoravanje strasti, povijanje njoj i činjenje nje izvorom svojih poimanja, sudova, osjećanja).

“I ne slušaj onoga ćije smo srce nehajnim ucinili i koji svoju strast slijedi, i ćiji su postupci daleko od razboritosti.” (el-Kehf, 28) (1)

I rekao je: “Zar je iko gore zalutao od onog koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu.” (El-Kasas, 50)

“Reci ti Meni ko će uputiti onoga koji je strast svoju za boga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabludi ostavio.” (el-Gašija, 23)

A svome miljeniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, poručio je: “A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju.” (el-Gašija,18)

Allah, dž.š., rekao je još i ovo: “…i ne povodite se za prohtjevima ljudi koji su još davno zalutali, i mnoge u zabludu odveli, i sami s Pravoga puta skrenuli” (el-Maida, 77)

Treći uzrok nesreće: Samoljubljivost i umišljenost

Samoljublje i oholost (2) ubrajaju se u najveće uzroke propasti neke osobe; zato je Uzvišeni Allah o ovome rekao: “Taj drugi svijet dat ćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine, a one koji se Allaha boje čeka sretan kraj.” (el-Kasas, 83)

Allah, dž.š., rekao je: “I iz oholosti ne okreći lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog.” (Lukman,18)

I rekao je: “Karun (3) je iz Musaovog naroda bio pa ih je tlačio, a bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi: ‘Ne budi obijestan, jer Allah ne voli one koji su objesni’, govorili su mu ljudi iz naroda njegova. ‘I nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine.’ Ovo sto imam stekao sam znanjem svojim. Tako ja mislim’, govorio je on. (4) A zar nije znao da je Allah prije njega već uništio neke narode koji su bili od njega jači i koji su više nakupili – a zločinci neće o grijesima svojim ni ispitivani biti. I izađe on pred narod svoj u svom sjaju. ‘Ah, da je i nama ono što je dato Karunu! ‘ , govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovom svijetu, ‘on je uistinu, presretan. ‘ Teško vama!’, govorili su učeni, ‘onome koji vjeruje i čini dobra djela bolja je Allahova nagrada, a bit će samo strpljivima pružena.’ “I Mi smo i njega i dvorac njegov u zemlju utjerali i niko ga od Allahove kazne nije mogao odbraniti, a ni sam sebi nije mogao pomoći.” (El-Kasas, 76-82)

Dakle, ono što je Karuna uništilo jesu samoljublje i oholost nad drugima, pa je Allah njime zemlju poravnao da bi bio pouka drugima sve do Sudnjega dana. Zato vidimo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako pojašnjava:

“U Džennet neće ući onaj u čijem srcu bude koliko trun oholosti.” (Prenosi ga Muslim od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anhu.)

U hadisi-kudsiju Allah, dž.š., rekao je: “Veličina je Moj gornji ogrtač, a visost je Moj donji ogrtač, pa ko se bude natjecao sa Mnom u ovome, kaznit ću ga.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

“Dok je neki čovjek išao u svom nakitu samoljubiv, začešljan, vukao se u svom hodu, Allah dade da se pod njim prolomi zemlja i da kroz nju sve do Sudnjeg dana propada. “ (Prenose ga El-Buhari i Muslim)

Takav je, dakle, kraj onog ko je ohol, mutekebbir, jer je oholost jedan od najgorih uzroka propasti, kako je to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “A ona (oholost) je najgora.” Da nas Allah sačuva od samoljublja, oholosti i da nam olakša skromnost koju nam je preporučivao. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Neće se niko skromno ponašati radi Allaha, a da ga On ne uzdigne. “ (5) (Prenosi Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu)

Ve ahiru da’vana enil-hamdu lillahi Rabbil- alemin.
A poslijednja naša dove jeste: “Neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova!”


Napisao: Šejh, muhadis Abdul-Kadir el-Arnauti, rahimehullah
Iz djela: Vasijjeti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
Obrada: Put vjernika

Povezani Članci

Back to top button