Islamske Teme

Tada će Sudnji dan biti bliži ljudima od moje ruke tvojoj glavi!

3 minuta čitanja!

Uzvišeni Allah je rekao: “Uzvišen, Slavljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Mesdžidul-harama do Mesdžidul-aksaa, čiju smo okolicu blagoslovili…” (El-Isra, 1.)

Vidimo ovih dana šta se dešava oko Mesdžidul-Aksaa, Gaze i naše braće palestinaca, pa je današnji poduži sohbet posvećen Mesdžidul-Aksau i braći palestincima.
Kuds je mjesto u kojem je Uzvišeni Allah govorio s Musaom, alejhis-selam, u kojem je obradovao Zekerijjaa sinom Jahjaom, u kojem su ptice i brda zajedno s Davudom, alejhis-selam, veličali Uzvišenog Allaha, u kojem je rođen Isa, alejhis-selam, i u kojem je progovorio u kolijevci, zatim, u kojem mu je spuštena sofra s nebesa kao jasna mu’džiza i dokaz njegovog poslanstva, i odakle je uzdignut na nebo kada su ga nevjernici i zločinci, slični današnjim cionistima, htjeli ubiti, mjesto koje je bilo zadnja tačka našeg Resuli-Ekrema, sallallahu alejhi ve sellem, israa, blagoslovljenog putovanja iz Mekke u Bejtul-Makdis i početna tačka njegovog mi’radža i uzdignuća na nebo.

Rekao je Ibnu Havale, radijallahu anhu: “Stavio mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na glavu svoju ruku i rekao mi: ‘O Ibnu Havale! Kada vidiš da se hilafet “spustio” na Erdul-Mukadese (svetu zemlju Bejtul-Makdis), a već su se približili potresi, nesreće, i velike stvari, tada će Sudnji dan biti bliži ljudima od moje ruke tvojoj glavi!’”

Katade, rahimehullah je rekao: “Bejtul-Makdis je mjesto sa kojeg će povikati melek da se na njemu iskupe stvorenja na Sudnjem Danu, sa “stijene” koja se nalazi u središtu mjesta.“

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Namaz u ovome mome mesdžidu je bolji od četiri namaza u Bejtul-Makdisu i divno je to mjesto za klanjanje u zemlji Mahšera – iskupljanja i proživljenja. I doći će ljudima vrijeme u kojem će prostor jednog biča sa kojeg će moći vidjeti Bejtul-Makdis biti bolji od cijelog dunjaluka.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Neprestano će u mom ummetu biti skupina koja će biti na istini i koja će pobjeđivati svoje neprijatelje. Neće im naškoditi oni koji im se suprotave, osim što će biti izloženi drugim vrstama iskušenja, sve dok ne dođe Allahova odredba, a oni postojani na istini.” Upitali su: “A gdje će biti ta skupina, Allahov Poslaniče?” Odgovorio je: “U Bejtul-Makdisu i njegovoj okolini.”

A u drugoj predaji se navodi: “Neće se prestati boriti skupina iz moga ummeta na vratima Damaska i onoga što je oko njega, i na vratima Bejtul-Makdisa i onoga što je oko njega, i neće im naštetiti oni koji ih napuste, biće potpomognuti na Istini sve do Sudnjeg Dana.”

U periodu kada Jevrejima nije bilo dozvoljeno da žive u gradu Jerusalema, Rimljani koji su većinom tu bili nastanjeni koristili su ga kao deponiju smeća. Kada je Omer, radijallahu anhu, oslobodio grad, on je svojim rukama uklanjao smeće. Također je okončao stogodišnje izgnanstvo Jevreja i pozvao 70 izbjeglih porodica koje su se nalazile u obližnjem selu da se vrate u grad dajući im pravo na povratak nakon vjekovnog izgnanstva. Dao im je garanciju i obećanje, sigurnost i garanciju u pogledu njihovih života, imetaka, crkava i križeva. Njihove crkve muslimani ne smiju nastanjivati, niti ih rušiti, niti se od njih i njihovog zemljišta smije nešto oduzeti i umanjiti, kao ni od njihovih privatnih posjeda. Stanovnici Kudsa ne smiju se prisiljavati da napuste svoju vjeru niti im se smije bilo kakva šteta učiniti. Stanovnici Kudsa obavezuju se na plaćanje džizije kao i stanovnici drugih gradova, a ako neko želi dobrovoljno napustiti Kuds, on to može učiniti i sa sobom ponijeti svoj imetak i vjerske relikvije, a mi im garantiramo bezbjedno napuštanje grada. Ovaj dokument je jamstvo od Uzvišenog Allaha, Njegovog Poslanika, muslimanskih vođa i svih muslimana, ukoliko stanovnici Kudsa plate džiziju na koju su se obavezali. Svjedoci ove garancije su: Halid ibn Velid, Amr ibn As, Abdurahman ibn Avf i Muavija ibn Ebi Sufjan. Ovaj Omerov dokument potvrda je islamske tolerancije, poštivanja ljudskih prava i sloboda, i čuvanja tuđih: života, vjere, časti i imetka.
Pored toga, židovi i njihova cionistička vlada, evo već više od 70 godina, na muslimansku dobrotu i zaštitu uzvraćaju zločinom i genocidom nad muslimanima Palestine i Kudsa.

JA RABBI POMOZI NAŠU BRAĆU PALESTINCE DA IZDRŽE SVA OVA ISKUŠENJA I OSNAŽI IH NA ISPRAVNOM PUTU. AMIN JA ERHAMER-RAHIMIN. / Islam.ba

Povezani Članci

Back to top button