Islamske Teme

          Odgoj adaptiranog (usvojenog) djeteta (jetima) u islamu

”Allahu, dž.š., je najdraža kuća ona u kojoj je siroče našlo opskrbu.“                     
(Taberani, Asbehani)


            Porodica u kojoj nedostaju oba roditelja je problem za sebe. Nezavisno od uzroka koji su doveli u ovakvo stanje, bilo to smrt, ekonomska emigracija oba roditelja ili njihovo napuštanje djece, ona stvara izuzetno delikatan polozak za djecu koja su na ovaj način lišena svih uslova za pravilan psihički razvoj. Briga društva o njihovoj egzistenciji nije dovoljna. Potrebno je da neko osjećajno prihvati djecu, da ih odgoji i smjerava, kako bi se pravilno pihički razvijala.
            Institucija adaptiranja djece je nešto poznato ljudima od davnina. I adaptiranje djece ima za cilj da se malojetna lica, koja nisu pod svojim biološkim roditeljskim staranjem. I vremenom, pogotovo u visoko razvijenim zemljama sve je veći broj porodice, odnosno bračnih parova, koji žele da usvoje dijete. Bračni par, najčešće bez djece, ili neki pojedinac, usvaja dijete koje su napustili roditelji ili ne mogu da ga izdržavaju, kome su umrli ili izginuli roditelji.
            Ovakav vid odgoja djeteta u islamu poznato je kao odgoj jetima (siročada). Islamska pedagogija kroz Božiju objavu Kur’an nalaže potpunu ravnopravnost u odnosu prema siročadi i brizi sve dok ne stasaju za brak a onda im podeliti ono što im od imetka sleduje: “I provjeravajte siročad dok ne stasaju za brak; pa ako ocjenite da su zreli, uručite …” (Kur’an, 4:6.).  
            Također je i pedagogija posljednjeg Božijeg Vjerovjensika, a.s., podsticaj svojih prijatelja i poruka čovječanstvu da je briga o siročadi nešto sveto, i veoma ugodno djelo Bogu, jedna od njegovih pedagoških izjava bila je i: ”Bogu je najdraža kuća ona u kojoj sirole našlo opskrbu njeguje i dobro pazi.” (Taberani, Asbehani, Ibn Madže i dr.) Nagrada za dobar odgoj i pružanje dovoljne pažnje siročadu jeste prema islamskim načelima raj, ono što je finalni cilj svakog vjernika. Dakle, ko preuzme skrbništvo nad siročetom, primakne ga svojoj hrani i svome piću (brine o njemu) Bog će ga uvesti u Raj. (Ahmed i dr.)


              

Izvor: Dr. Mirsad Aslani, “Koncept religijske pedagogije u odgoju i obrazovanju u savremenom društvu”, Fakultet za Islamske Studije, Novi Pazar, 2022. 122-123

Povezani Članci

Back to top button