Uncategorized

Prof. dr. Fuad SEDIĆ: Poslanikova, s.a.v.s., praksa nakon ramazana

Podijeli s drugima

Evo pripremamo se za rastanak sa najdražim gostom za vjernike, a to je mubarek mjesec ramazan.
Poslanik, s.a.v.s., treba nam biti uzor u svim ibadetima, kako redovnim tako i dobrovoljnim, pa tako i njegova praksa nakon mubarek ramazana. To je ujedno i prilika da se koliko toliko sačuva ambijent ramazana i sve one ljepote i blagodati koje smo imali u proteklom mjesecu.

Poželjno je postiti još šest dana mjeseca ševvala, kako bismo imali nagradu kao da smo postili cijelu godinu.

Ebu Ejjub, r.a., prenosi da je Pejgamber, s.a.v.s., rekao:

“Ko bude postio ramazan, a zatim to poprati sa postom šest dana mjeseca ševvala, to će biti kao da je postio cijelu godinu.” (Muslim)

Ibn Kajjim, rahimehullah, spominje vrlo interesantno mišljenje, da post ovih šest dana ševvala, pored ostalih vrijednosti, ima ulogu da popravi neke propuste koji su se desili za vrijeme posta, kao što imaju ulogu namaski sunneti koji se klanjaju nakon farzova, ili sehvi sedžda zbog propusta u namazu. Kod većine postača, bez obzira na opreznost, ipak se dese neki propusti prilikom posta, tako da post ovih šest dana popravlja te propuste.

Ovih šest dana se može postiti skupa, a može i odvojeno. Najbolje bi bilo da oni koji opravdano nisu postili cijeli ramazan (bolest, putovanje, hajz žena i dr.) prvo naposte ono što su propustili pa tek onda da poste šest dana ševvala, mada je, ako Bog da, ispravno ako bi se postilo prvo šest dana ševvala.

Ko ne bude u mogućnosti da posti ovih šest dana zbog opravdanog razloga (bolest i slično) dozvoljeno mu je da posti početkom narednog mjeseca zul-ka’deta, nadoknađujući ono što ga je mašilo.

Neispravno shvatanje je da ove dane treba postiti samo onaj koji ima porodicu, te da će onom ko posti te dane, a zatim to napusti, pomrijeti porodica. Ovo je očita zabluda u vjeri za koju ne postoji baš nikakav dokaz.

Post šest dana ševvala je, ako Bog da, od alameta i znakova da je post mjeseca ramazana primljen i kabul, jer kada Allah, dž.š., primi neko djelo od Svoga roba onda ga uputi da čini drugo dobro djelo nakon toga. Lijepo je rečeno: “Sevap (nagrada) za učinjeno dobro djelo je činjenje novog dobrog djela.”

Kao što je poznato da post mjeseca ramazana biva razlogom praštanja grijeha i da postači dobijaju svoje nagrade na Bajram i to je dan nagrađivanja. Na osnovu toga post šest dana ševvala se smatra kao jedan vid zahvale na ovoj velikoj blagodati, jer nema veće blagodati od praštanja grijeha. Upravo zbog toga je Svevišnji Allah naredio Svojim robovima da se zahvaljuju na blagodatima postenja mjeseca ramazana, javno slaveći svoga Gospodara i zahvaljujući Mu na razne načine. Ovako se završava jedan od ajeta koji govore o postu u mjesecu ramazanu: “…da određeni broj ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete.” (sura El-Bekare, 185)

ŽENIDBA IZMEĐU BAJRAMA

Nema nikakve zapreke niti pokuđenosti da se ljudi žene i udaju između dva Bajrama. Arapi su u predislamskom dobu (džahilijjetu) smatrali da onaj ko se oženi u mjesecu ševvalu, da taj brak neće valjati i da će tu doći do nesloge i razdora. To praznovjerje je demantovao sam Pejgamber, s.a.v.s., svojom praksom, kada se oženio sa Aišom, r.a., koja kaže: “Poslanik, s.a.v.s., me je zaručio u mjesecu ševvalu, a također je stupio sa mnom u brak u mjesecu ševvalu, pa koja je od žena više postigla kod Poslanika, s.a.v.s., od mene.” (Muslim) Aiša, r.a., je smatrala da je mustehab/pohvalno da žene stupaju u brak upravo u mjesecu ševvalu.

Imam Nevevi u komentaru ovog hadisa je rekao: Iz ovog hadisa se razumije da je mustehab/pohvalno da se muslimani žene, udaju i stupaju u brak u mjesecu ševvalu i na to su podsticali učenjaci u svojim fikhskim djelima. Njihov dokaz za to je bio navedeni hadis od Aiše, r.a., jer je ona sa ovim željela da ukaže na neosnovanost ovog čina kod ljudi prije islama.

Znameniti komentator Kur’ana Ibn Kesir je u svom poznatom historijskom djelu El-Bidaje ve-n-nihaje spomenuo ovaj Aišin hadis, a zatim je rekao: Poslanikova ženidba Aišom, r.a., u ovom mjesecu je dokidanje onoga što su neki ljudi smatrali da je pokuđeno, a to je sklapanje braka između dva bajrama, iz bojazni da taj brak neće opstati.

Iz ovoga što je prethodilo da se zaključiti da je pesimizam i smatranje pokuđenim sklapanje braka između dva Bajrama vid sujevjerja koje može, ne daj Bože, ljude odvesti u širk/nevjerstvo. Pejgamber, s.a.v.s., je zabranio sujevjerje (kada su u pitanju ptice, crne mačke koje prijeđu preko puta i slično) i na to upozorava riječima: “Sujevjerje je širk/nevjerstvo.” (Ebu Davud)

Molim Allaha, dž.š., da nam ukabuli naš post, pomogne nam u činjenju dobrih dijela, a onima koji se ožene i udaju da svaki hajr – dobro i berićet, da im se srca slože i naravi podudare u budućem zajedničkom životu, u din-i-islamu.

Autor: Prof. dr. Fuad Sedić

IslamBa

Povezani Članci

Back to top button