Uncategorized

Koja je dova najbolja?

Podjeli s drugima

Najbolja dova koju čovjek može proučiti je Fatiha, kako nas je Muhammed, a.s., obavijestio u poznatom hadisu: Najbolja dova je Fatiha (El-hamdu lillahi). (Hadis bilježe Ibn Madže, Tirmizi, Nesai i dr.)
Međutim, postoje i mnoge druge opće pohvalne dove. U najbolje opće dove, svakako na prvom mjestu, spadaju dove iz Kur’ana i Sunneta. Među njima je i čuvena kur’anska dova Rabbena atina, koju je Muhammed, a.s., pored Fatihe, najčešće učio. Tako Enes ibn Malik, r.a., prenosi: Najčešća dova Vjerovjesnika, s.a.v.s., je bila: Allahumme rabbena atina fi-d-dunja haseneten ve fi-l-ahireti haseneten ve kina azabe-n-nar. (Hadis bilježe Buhari, Nesai, Ebu Davud, Ahmed i dr.) Postoji i veliki broj specifičnih dova za određene situacije i stanja (npr. dova pri ulasku u džamiju, pri izlasku iz džamije, pri posjeti mezarju, razne istigfar-dove itd.)

Najbolja dova je doista ona koja je iskrena (iz srca) i ispravna (u skladu sa Šerijatom), bez obzira na kojem jeziku je upućena, jer Uzvišeni Allah Sve zna, pa tako i šta je u srcu svakog od nas. Preporučujemo nabavljanje publikacije „Ramazan – najdraži gost u našem domu“, koju je Islamska zajednica u BiH, u izdanju Media centra IZ, poklonila džematlijama 2020. godine, gdje ima par tekstova koji govore, kako o dovi općenito, tako i o dovi u ramazanu. Ovdje je i link za besplatnu pdf publikaciju: www.preporod.com/images/2020/08/PDF/ramazan-brosura-2020.pdf. Može se pretražiti i baza dova u aplikaciji islam.ba. Također, preporoučujemo i veliki broj zbirki dova na našem jeziku. Među njima su: Zbirka Vjerovjesnikovih dova i zikrova, našeg Mehmed-ef. Handžića; Hisnul-muslim (Zaštita svakog muslimana), Zbirka Vjerovjesnikovih dova i zikrova (Ezkar), imama Nevevija; itd.

Autor: Jusuf Džafić

Povezani Članci

Back to top button