Bosanski

Kakvo je iskupljenje za prekršenu zakletvu?

Keffaret za prekršenu zakletvu nije post dva mjeseca nego da se nahrani ili odjene deset siromaha, a ko to ne može onda da posti tri dana. Uzvišeni Allah u suri El-Maide odredio je ovaj propis riječima: „Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao – neka tri dana posti. Tako se za zakletve vaše otkupljujte kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se! Eto, tako vam Allah objašnjava propise Svoje da biste bili zahvalni.“ (El-Maide, 89.)

Žrtvovanje životinje, tj. kurbana kao keffaret može biti obavezno u slučaju određenih propusta prilikom obavljanja obreda hadža i/li umre. Također, žrtvovanje kurbana može postati obaveza ako se osoba zavjetuje da će žrtvovati kurbana. U takvim slučajevima preče je ispuniti zavjet ili keffaret nego žrtvovati kurbana u danima Kurban-bajrama, ukoliko osoba nije u stanju izvršiti oba propisa.

muftija enes ef ljevakovic b

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice

Povezani Članci

Back to top button