Islamske TemePitanja i odgovori

Gdje je Allah?

Podijeli s drugima

Pitanje: Čuo sam na jednoj radio emisiji da je dijete upitalo oca gdje je Allah, pa mu je otac odgovorio da je Allah na svakom mjestu. Kakav je stav šerijata po pitanju ovakvog i sličnih odgovora?

Odgovor: Taj odgovor je batil – neispravan, i to je mišljenje novotara, džehmija i mu’tezila i onih koji koračaju njihovim putem.

Ispravan ogovor je ono na čemu su slijedbenici EHLI SUNNETA, Poslanikove, sallAllahu alejhi ve sellem, prakse i džemata muslimana, tj. oni na čemu su bile prve generacije, da je Allah, dželle še’nuh, na nebesima, iznad Arša, iznad svih stvorenja, dok je Njegovo znanje na svakom mjestu, kao što su na to uputili kur’anski ajeti i hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i konsenzus prvih generacija ovog ummeta.

Allah, azze ve dželle, rekao je: “Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio. (summe-s-steva alel-arš)”  (Prijevod značenja, El-‘Earaf, 54), i to je Uzvišeni spomenuo na još šest drugih mjesta u Svojoj Plemenitoj knjizi.

Značenje “el-istiva” u ajetu kod EHLI SUNNETA je uzvisivanje i uzdizanje iznad Arša, onako kako dolikuje Allahovoj veličanstvenosti. Kakvoću toga ne zna osim On, kao što je rekao imam Malik, rahimehullah, kada je bio upitan o tome: “Uzvisivanje je poznato, a ‘kako’ je nepoznato. Vjerovanje u to je obaveza, a pitanje o tome je bid’at – novotarija.” Misli, rahimehullah, na pitanje o kakvoći toga. Slično se prenosi i od njegovog šejha Rebi’e b. Ebi Abdurrahmana, također se prenosi i od Ummu Seleme, radijellahu anha, i to je stav cjelokupnog EHLI SUNNETA, od ashaba, radijellahu anhum, i onih posle njih od imama u islamu.

Allah, Uzvišeni, nas je i u drugim ajetima obavjestio da je na nebesima i da je Uzvišen.

“Presuda pripada jedino Allahu. Uzvišenom i Velikom.” (Prijevod značenja, Gafir, 12)

“K Njemu se dižu lijepe riječi, a dobra djela ih uzdižu.” (Prijevod značenja, Fatir, 10)

“…i Njemu nije teško održavati ih! On je Uzvišeni i Veličanstveni!” (Prijevod značenja, El-Bekare, 255)

“Jeste li sigurni da vas Onaj Koji je na nebesima neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti. Ili, jeste li sigurni da Onaj Koji je na nebesima na vas neće vjetar s kamenjem poslati?” (Prijevod značenja, El-Mulk, 16-17)

U mnogim kur’anskim ajetima je Uzvišeni Allah jasno rekao da je na nebesima i da je na uzvišenosti, pojašnjavajući i potvrđujući istinitost ajeta u kojima se spominje “el’istiva”. Tako da je jasno da je govor novotara, koji tvrde da je Allah na svakom mjestu, od najvećih laži i neistina. To je pravac i put “El-hululija” (onih koji smatraju da se Allah utopio u Svoja stvorenja), zabluđelih novotara. Ne samo to, nego to je i KUFR – NEVJERSTVO, zabluda, i utjerivanje Uzvišenog Allaha u laž, i utjetivanje Njegovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, u laž u onome što je vjerodostojno prenešeno od njega, da je njegov Gospodar na nebesima, kao hadis: “Zar mi ne vjerujete a ja sam povjerenik Onoga koji je na nebesima.” (Buhari, br. 4351 i Muslim br. 144, 1064), kao što je, također, došlo u hadisima o israu i mi’aradžu i drugim predajama.


Autor: Abdul-Aziz b. Abdullah b. Baz, rahimehullah
“Fetava ulema biladil-haram”, str. 39-40.

Povezani Članci

Back to top button