Pitanja i odgovori

Da li dobijate istu nagradu slušajući ili čitajući Kur’ana?

1 minut čitanja!

U hadisima je veća nagrada obećana onima koji uče Kur’an, za svaki proučeni harf po deset sevapa. Ne nalazimo obećanje takve nagrade za one koji slušaju Kur’an ali nalazimo preporuku da se što više razmišlja o porukama Kur’ana i da se sluša njegovo učenje koje umiruje srca i povećava iman vjernika.

Odgovor je pripremio dr. Senad Ćeman, član Komisije za odgovaranja na pitanja.

Povezani Članci

Back to top button