Islamske Teme

Zašto muslimani kažu Allah umjesto Bog?

Podijeli s drugima!

Ime ‘Allah’ je riječ koja se često čuje bilo na televiziji ili u razgovoru. Ali većina nemuslimana nema pojma ko je Allah. Je li On Bog? Neki pogrešno vjeruju da je Allah božanstvo koje muslimani štuju na sličan način na koji budisti štuju Budu. Drugi misle da je Allah čovjek. Samo ime “Allah” toliko je obavijeno velom tajne jer većina ljudi nikad ne odvoji vrijeme da razotkrije značenje, iako je to jednostavno i dostupno.
Oni umjesto toga vjeruju u ono što vide prikazano u jako pristranim plaćenim medijima i dopuštaju svojim strahovima i neznanju da im obuzmu grudi umjesto da sami potraže istinu.
Značenje „Allah“
Značenje riječi Allah je tako jednostavno. Allah je arapski oblik riječi “Jedini Istiniti Bog”. Muslimani obožavaju potpuno istog Boga kao Židovi i kršćani, a zanimljiva je činjenica da i kršćani tog podneblja govore „Allah“, „inšallah“, „alhamdulillah“ i sl. Međutim, muslimani radije Boga nazivaju Njegovim pravim i jasnim imenom Allah. Sama riječ “bog” može se pripisati mnogim drugim stvarima. Na primjer, u pravom engleskom jeziku ženski oblik riječi “bog” je “Godess”, ako pogledamo grčku mitologiju naći ćemo da su Grci štovali mnoge “bogove”.
Muslimani vjeruju da je Allah jedan i jedini Bog bez sudruga. Ime “Allah” je jedinstveno za jedinog Stvoritelja svijeta i svega što je na njemu. Usporediti Allaha s drugim navodnim bogom u bilo kojem obliku ili formi znači počiniti širk.
Islam je jedina „religija“ na Zemlji koja je ostala čisto monoteistička. Svaki put kada se musliman moli Allahu, on ima susret sa Gospodarom ovoga svijeta bez zagovornika i posrednika, kao što su to u kršćanstvu npr. razni svetci, svećenici (prilikom ispovijedi) itd.
Muslimani vjeruju u poniznost Bogu i povinovanje cijele svoje volje Allahu kroz ibadet, pokornost i dobra djela. Vjerujemo da je Allah uvijek prisutan i da bdi nad svojim stvorenjima i da im je uvijek blizu.
Allah u Kur’anu: Mi (Allah) stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.  (Kaf, 16.)
Allahova lijepa imena
U Kur’anu nam Uzvišeni Allah otkriva da postoje Allahova lijepa imena, a to je način na koji mi upoznajemo našeg Stvoritelja. Zabranjeno je pripisivati ​Allaha bilo čemu na ovom svijetu jer neke vjere Allaha uspoređuju s čovjekom, pa čak se i mole pred određenim predmetima i kipovima. Islam ovo u potpunosti odbacuje. O Allahu možemo saznati iz Njegovih lijepih imena za koja je Poslanik alejhi selam  rekao: „Uistinu, postoji devedeset i devet Božjih imena, stotinu minus jedno. Onaj ko ih nabroji (i povjeruje u njih) ući će u Džennet.“ (Buhari)
Prema islamu, poruka Kur’ana ista je ona koja je data židovima i kršćanima, odnosno svim narodima kroz razne poslanike, a to je vjera u Jedinog Boga, Stvoritelja svega vidljivog i nevidljivog. Međutim, značenja su izgubljena u prijevodu, a knjige otkrivene prošlim generacijama bile su iskvarene i iskrivljene ljudskom intervencijom.
Allah je dao čovječanstvu još jednu priliku da Ga imamo na umu i da Mu se pokoravamo. I ta prilika je došla u obliku konačne, posljednje objave. Kur’an je posljednja knjiga koju je Allah dao ljudima i ona je sačuvana i tako će ostati, što znači da će je Allah sačuvati od kvarenja. Tijekom proteklih 14 stoljeća niti jedno slovo nije promijenjeno ili izmijenjeno. Nikakve knjige ili proroci više neće doći na ovaj svijet. I na ljudima je hoće li vjerovati u ovu konačnu poruku ili joj okrenuti leđa kao što su mnogi prije činili i nastavljaju činiti svaki dan
Allah je Najmilostiviji. Sve što je On tražio od nas je da budemo pobožni, da obožavamo samo Njega.
Islam nije nova religija ili „prepisana Biblija“ kao što neki tvrde. Islam je početak i kraj, možemo reći ispravak i nastavak prethodnih poruka koje su objavljene prošlim poslanicima.
Poslanik Muhamed zapečatio je lozu poslanika. On je došao na ovaj svijet da upozori ljude i da im radosnu vijest o Allahovoj milosti. Samo zahvaljujući Allahovoj ljubavi i milosti prema čovječanstvu On nam je poslao poslanike kako bismo mogli upoznati Njega  – Jednog i Jedinog Boga.

Izvor: Discovering islam

Povezani Članci

Back to top button