BosanskiIslamske Teme

Zašto Allah ljude iskušava, koji je smisao iskušenja?!

Autor: Dr. Mirsad Aslani

Podjeli s drugima i zaradi dobro djelo!


           Iskušenja su ta koja svakoga dana kucaju na vjernička vrata, i zato svaki vjernik mora se navikavati na strpljivost. Svaki dan je vjerniku nova borba, jer sam dunjaluk je bitka kroz koju vjernik prolazi. Allah, dž.š., u suri Ankebut o ovome kaže: ”Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih…’’(el-Ankebut,2-3)

           Strpljenje je jedna od najlepših odlika vjernika, koja ga krasi, zatim jača, čini ga iskusnijim. Strpljenjem vjernik prolazi kroz svoj život, raznolika iskušenjenja i poteškoce. Vjernik, kada je sretan i zadovoljan često zaboravi svoga Stvoritelja, dok kada ga zadesi koja nezgoda ili poteškoca tada se često seti svoga Gospodara. I u sreći i u tuzi, vjernik mora biti zahvalan Allahu, dž.š., o ovome savjetuje Poslanik, s.a.v.s., : “Zaista je stanje vjernika posebno, što god mu se desi on zahvaljuje Allahu. Ako ga zadesi nešto dobro, on zahvaljuje Allahu na tome, pa, bude nagradjen za to, a ako ga zadesi nesto loše, on se strpi i opet bude nagradjen za to. Ovakvo je stanje jedino vjernika.”(Muslim)   

      O ovome savjetuje i jedan od poznatih ashaba, Huzejfe, r.a., koji je rekao: ”Navikavajte se na sabur, jer će vas zadesiti iskušenja, mada ta iskušenja neće biti teža od onih koja smo mi s Poslnikom, s.a.v.s., doživjeli’’(Ogranci Imana, st.369.)     

      Kada vjernika zadesi koja poteškoca ili bilo kakvo zlo, ono što prvo pomisli to je kazna, da ga njegov Gospodar, kažnjava zbog nekog urađenog grijeha, itd., ali često zaboravlja, da ga time Milostivi, čisti od grijeha uz to i uzdiže njegov, stupen na Sudnjemu danu. Svaki umor, bolest, briga, tuga, uznemiravanje, zabrinutost itd., su iškunja s kojima Gospodar čisti grijehe svojim stvorenjima. O ovome nam prenose dva najpoznatija prenosioca hadisa imam Buhari i Muslim, od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov, Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Vjernika ne pogode ni umor ni bolest, ni briga ni tuga, niti bilo kakvo uznemirenje, niti zabrinutost, čak i trn kada ga ubode, a da Allah time ne obriše njegove grijehe.” (Buhari i Muslim)            

     Vjernik se ne smije povlačiti i bježati od problema na koje nailazi kontaktirajući sa svjetom. To su situacije u kojima treba biti strpljiv. Poslanik, s.a.v.s., jednom ashabu, koji je tražio da odvoji od naroda i posvjeti ibadetu, rekao:’’Osaburati jedan sat zbog nečega teškog je u interesu muslimana bolje je, nego provesti četrdeset godina odvojen u (dobrovoljnom) ibadetu’’ dok Abdullah ibn Mes’ud, r.a., je rekao:’’Sabur je pola vjere, a potpuno ubjeđenje je kompletno vjerovanje’’ (Ogranci Imana, 371-372.)
     Najveći borac i učitelj strpljivosti, bio je naš plemeniti, Poslanik, s.a.v.s., koji sa jedne strane je najdraže Allahovo, stvorenje dok sa druge strane, stvorenje koje je najviše iskušavano na ovome dunjaluku. Započeo svoj život kao jetim (siroce), zatim mu u istoj godini preselila najveća podrška, amidža Ebu Talib i supruga Hatidža, r.a., koji su konstantno bili uz njega. Zatim kao otac je sva svoja deca ispratio na ahiretu, izuzev, Fatime, r.a., koja je i ona ubrzo nakon Poslanika, a.s., preselila. Zatim iskušenja na putu pozivanju ka vjeri Islama, itd., ali na sva ova iskušenja uzor, čovjecanstvu, odgovorio strpljenjem, tako što se oslanjao iskljucivo na Allaha, dž.š., i poducio nas, da na iskušenjima odgovorimo strpljivošcu i da se vjernik  treba apsolutno osloni na Allaha, jer je, iskušenje znak, Njegove, ljubavi prema Svojim, odabranicima. O ovome u jednom hadisu rekao je Poslanik, s.a.v.s., : ‘’…Veličina nagrade je u skladu sa veličinom kušnje! Kada Allah zavoli nekoga – On ga stavi na iskušenje, pa ko bude zadovoljan – steći će naklonost i zadovoljstvo Allahovo, a ko se naljuti i rasrdi – steći će srdžbu Allahovu!“ (Imam Tirmizi)  A o tome ko na ovome dunjaluku ima najveća iskusenja, je jednoga dana jedan od poznatih ashaba Ebi Vekkas, r.a., upitao Allahovog, Poslanika, s.a.v.s., : ”Ko je imao najveća iskušenja?’’ Pa mu Poslanik, s.a.v.s., odgovori: ‘’ Najveća iskusenja su imali Allahovi, Poslanici, a.s., a zatim ljudi sličniji njima, pa ljudi sličniji njima; vjernik će biti redovno iskušavan shodno jačini njegovog imana/vjere! Ako čovjek bude jak u vjeri imaće i jača iskušenja, a ako bude slabiji u vjeri imaće i slabija iskušenja. Rob će stalno biti na iskušenjima sve dok ne bude hodio zemljom bez ijednog grijeha!“ (Hadis bileži Imam Tirmizi)
       Svako iskušenje dolazi od Stvoritelja koji je to iskušenje i stvorio, On daje iskušenja, On daje i izlaz i put kako podnjeti to iskušenje. Vjernik, nipošto ne smije kukati, jadikovati, mora uvjek biti pozitivan, optimista i zahvalan svome Stvoritelju. Čovjek samo može izgubiti slast pokornosti i ljubavi prema Stvoritelju, ako se bude na drugi nacin ophodio na Njegova, iskušenja.
        Jedno od najtežih iskušenja jeste smrt. O ovome je Ubejdullah ibn Zijad upitao Ebu Bekreta r.a., koje iskušenje je najteže, pa mu je odgovorio: ‘’Iskušenje u vjeri!’’ pa mu Ubjedullah reče:’’Nisam na to mislio.’’ Ebu Bekrete reče: ”Smrt oca je velika nedaća, smrt djeteta je gorcina u srcu, smrt brata je polomljenost krila, a smrt žene je stalna žalost’’(Ogranci Imana, 380.)
 
      Jednog čovjeka u vrjeme Poslanika, s.a.v.s., je zadesila velika bolest do te mjere da se osušio ko ptiče. Pa ga Poslanik, s.a.v.s., upitao: ”Jesi li učio kakvu dovu i šta si tražio od Allaha?’’ Čovjek odgovori:” Učio sam ovu dovu: “Allahu moj, ako sam zaslužio kaznu na Onome svjetu, ti to meni daj na ovom svjetu’’ Tada Poslanik, s.a.v.s., rekne: “Subhanellah! Ti to nisi u stanju podnijeti! Trebao si učiti ovako: ‘’Allahu, Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom i dobro na Onom, svijetu i zaštiti nas od patnje u Džehennemu” Tada je Poslanik, s.a.v.s., proučio za njega dovu, pa, ga je Allah, izliječio’’(Imam Muslim)      

      
     Vjernik, treba uvjek biti zahvalan Allahu, moliti Ga da mu dadne ono što je od haira. Tražiti što više strpljenja od svoga Gospodara. I biti ubjeđen da iskušenje koje ga zadesilo da je to Allahovo testiranje, kako će se zapravo ophoditi na tom iskušenu. Molimo Uzvišenog Stvoritelja da svi oni koji su pod teškim iskušenjima podari olakšice i izlaz iz svih poteškoca.

A najbolja dova je da zahvala pripada Allahu, koji je Gospodar svih Svjetova!

Povezani Članci

Back to top button