Islamske Teme

Zadnja trećina ramazana

Podijeli s drugima

Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Poslanik rekao: “Naređeno mi je da se borim sve dok ljudi ne posvjedoče da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, dok ne budu klanjali namaz i davali zekat. Kada to prihvate njihovi životi i imetci su sigurni, a konačni sud je kod Allaha.“ (Muttefkun alejhi)
Kelime-i šehadet je ključ, od Dženneta ključ. Osman ibn Affan, r.a. obratio se Omeru bin Hattabu r.a., riječima: “Čuo sam Poslanika kako kaže: ‘Znam jednu riječ, koju ako čovjek izgovori iskreno, a potom umre, bit će zabranjen džehenemskoj vatri, ali Poslanik, a.s. umrije, a ne obavijesti o toj riječi.’ Omer r.a., reče: ‘Ja ću ti reći koja je to riječ. To je kelimetu-l–ihlas, riječ iskrenog svjedočenja koju je Poslanik tražio od svog amidže Ebu Taliba, onda kada je bio na smrtnoj postelji (šehadet – svjedočenje da nema niko pravo da bude obožavan osim Allaha). To je riječ s kojom je Allah počastio Muhammeda i ashabe.“ (Hakim – Mustedrek, br. 1298) Da je Ebu Talib izgovorio ovu riječ, milost Božiju bi zaslužio, onu milost koja se vjernicima samo daje.

Namaz je temelj, vjere naše temelj. Poslanik je rekao: “Namaz je temelj, glavni stub vjere, ko ga čuva, čuva vjeru, a ko ga ostavlja, ruši vjeru“ (Tirmizi) Namaz je čvrsto vezan za čuvanje, zaštitu čovjeka od grijeha. Uzvišeni kaže: “Zaista namaz sprječava od razvrat i nevaljaštine.“ (Ankebut 45). U hadisima se preporučuje da ako pogriješimo, a pogriješimo, klanjamo dva rekata namaza, kako bi se od grijeha očistili, a i iz Objave znamo da dobra djela brišu loša djela.

Ključ i temelj nisu kuća

Ove tri stvari, koje sve dok ne budu kod ljudi, opravdavaju borbu s njima, kako kaže Poslanik, mogu se dovesti u vezu s trećinama ramazanskim. Nije moguća milost Božija bez šehadeta, jer ko nema ključ od te milosti (čitaj Dženneta), u njeno okrilje ući ne može. Nije moguć oprost od grijeha, zaštita od njih, bez namaza. Ako ne budemo znali na prvo pitanje pri susretu s Gospodarom svjetova odgovoriti ispravno sva ostala djela će nam biti neispravna. Ebu Ejjub r.a., prenosi: „Neki je čovjek upitao: ‘Poslaniče, obavijesti me o djelima koja će me uvesti u Džennet’? Poslanik reče: ‘Vjeruj Allaha i nikoga Mu ravnim ne smatraj, klanjaj namaz, daji zekat i rodbinske veze održavaj“. (Muttefekun alejhi)

Ključ i temelj nisu kuća. Imati samo ključ i izgraditi i čuvati samo temelj, ne nudi zaštitu od vremenskih nepogoda ovdje, a od vatre džehennemske Tamo. Vjerovanje treba potvrditi, a prava potvrda vjerovanja je spremnost na žrtvu. Vjerovanje se potvrđuje kad se zekat dadne. Test je iskrenosti našeg šehadeta i ispravnosti našeg namaza upravo to da od onoga što nam je drago, što volimo, podijelimo, da ono što nije naše u imetku „našem“ dadnemo onome čije je.

Prema izvorima naše vjere svi će ljudi koji posvjedoče Allahovo jedinstvo i Muhammedovo, a.s. poslanstvo ući u Džennet. Ući će u Džennet, ali kada? Postoji i hadis u kojem se veli, da ko kaže, posvjedoči kelime-i šehadet muhlisan – iskreno, ući će u Džennet, odmah ući u Džennet. Ashabi su pitali, a šta je potvrda te iskrenosti? Poslanik je rekao da je La Ilahe illelllah iskreno ako je sposobno od grijeha te udaljiti. Zadnja ramazanska trećina je zaštita od vatre. Neće nas samo ibadet u toj trećini od Vatre zaštiti, pa ni provedena ta trećina u itikafu sama po sebi neće biti od Vatre štit. Ako se grijeha klonimo, a svjedočenje naše vjere, kelime-i šehadet bi trebalo biti brana pred grijehom je od Vatre štit. Uzvišeni kaže: “Ako se budete klonili velikih grijehova, onih kojih su vam zabranjeni, Mi ćemo preko manjih ispada vaših preći i u divno mjesto vas uvesti“. En-Nisa 31.

Nije slučajno da zekat dajemo u ramazanu

Nije slučajno da je praksa, ne samo naša, već diljem ummeta da se u ramazanu daje zekat, a i da postoji obavezna ramazanska sadaka – sadekatu-l-fitr. Treća je stvar u hadisu spomenuta upravo zekat radi kojeg je opravdana borba dok se isti ne ispuni. Poslanik je došao da nas spasi, pa mu bijaše naređeno da se bori dok čovjek na spas ne pristane, a Ebu Bekr je kad su neki od tog puta spasa odustali, kad su odbili zekat dati i stvarnu borbu protiv njih poveo. Ebu Hurejre prenosi: “Kada je Poslanik preselio na Ahiret, halifa je bio Ebu Bekr. Tada su neki Arapi vratili se nevjerstvu, a neka plemena ignorisala zekat. Ebu Bekr povede rat protiv njih, a Omer r.a. mu reče: ‘Kako se boriš protiv njih, a Poslanik je rekao: ‘Naređeno mi je da se borim sve dok ljudi posvjedoče La ilahe illellah, a potom su njihovi životi i imeci sigurni, račun će polagati pred Gospodarom.’ Ebu Bekr reče: ‘Allaha mi, borit ću se protiv svakog ko razdvaja namaz i zekat, zekat je imovinska obaveza. Allaha mi, ako mi utaje jedan dirhem kojeg su Poslaniku davali borit ću se protiv njih sve dok to ne ispune.’ Omer r.a. veli: ‘Spoznao sam da je Allah uputio Ebu Bekra i da je ispravno zaključio.“ (Muttefekun alejhi)

U jednom podužem hadisu Poslanik ashabima kazuje svoj san, pa između ostalog veli da je u snu vidio čovjeka prema kojem plameni jezici džehennemske vatre se pružaju, a on se od njih nastoji zaštiti, dođe njegova sadaka i između njega i Vatre napravi prepreku – zastor. Da bi se ljudi od vatre džehennemske spasili, izuzetnu priliku u trećoj ramazanskoj trećini imaju. Sakupljajući snagu imansku kroz ibadete ramazanske kako bi se grijesima velikim oduprli, potom da tevbom i nafilama zasluže oprost malih grijeha te da izdvajanjem zekata i dijeljenjem sadake između sebe i džehennema zastor neprobojan za vatru, jezike plamene, načine. Poslanik nas podstiče da se od Vatre zaštitimo dijeleći makar pola hurme. Poslanik je došao da nas spasi i nije štedio truda da nas uvjeri da je za spas potreban ključ, temelj i štit.

Autor: Izet Čamdžić

Povezani Članci

Back to top button