Islamske Teme

Vrijednost ramazanskog sehura i iftara

Ustajanje na sehur blagoslovljeni je postupak koji postač ne treba izostavljati, pa makar tokom sehura popio samo gutljaj vode, jer Allah i meleki donose salavat na one koji sehure.

Doista je u sehuru bereket“, kaže Muhammed, s.a.v.s,  pa ga ne ostavljajte.

Radost iščekivanja iftara podjedanko je i čuvstvena i neizrecivo unutrašnja, nadosjetilna. To su trenuci u kojima postač doživljava vrhunac predanosti dragom i Bogu i prekida sa odricanjem od jela i bića radi svoga Stvoritelja:

  • Postač ima dva veselja: iftar, kad mrsi, i susret sa Allahom, kad će On nagrađivati za post.

Iftar je, prema svjedočenjima čestitih vjernika uz proljetni rani sabah, jedan od dva trenutka naročite dunjalučke ra¬dosti svakog vjernika. Sunnet je požuriti sa iftarom. Sehl b. Sa’d prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

  • Ljudi će iti u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom.

Povezani Članci

Back to top button