BosanskiIslamske Teme

Vjerovjesnik Muhammed, a.s., simbol milosti, ljubavi i romantične osobe

Svi  poslanici a.s., bili su poslati kako bi uputili ljude na pravi put, na putu istine. Također, svi poslanici a.s., su imali istu misiju, isti cilj, jedina razlika između svih poslanika a.s., i posljednjeg Bozijeg Poslanika alejhis-selam jeste, njihova parcialna misija koja je bila za jedno vrijeme i jedan narod, dok misija posljednjeg Božjeg Poslanika, alejhis-selam, bila je za sva vremena i za sve ljude do Sudnjega dana. Govoriti o posljednjem poslaniku Muhamedu aljehis-selam, zači govoriti o najdražem Božjem stvorenju, stvorenju koje je poslato kao milost svemu što postoji. Kaže Allah, dž.š., u Kur’anu časnom: “A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali” (El-Enbija, 107)                Danas ljudi urbanim životom žive, vremena koja su teška i tako čovjek često gleda samo svoj lični interes i često možemo čuti riječi: “Ko nije za sebe nije ni zakoga”, zaboravljajuči na naše najbliže; roditelje, itd… U prikazanom radu iz par ukazanih primjera iz života Poslanika alejhis-selam, možemo vidjeti i pored možda težeg života, kako je Poslanik alejhis-selam, širio ljubav među bližnje, u svojoj porodici, sa prijateljima i podučio nas kako se trebamo voljeti i vrjednostima širenja ljubavi. Zbog toga što je ljubav ta koja izvire iz čovjekova srca, dok plod zdravog srca jeste kada deli ljubav prema drugima. Ljubav se ne može kupiti, niti se može stvoriti ličnim interesima, već se ona stiče iskljucivo u ime Allaha Uzvišenog. Nema iskrene ljubavi bez iskrenog vjerovanja, niti ima iskrenog vjerovanja bez iskrene ljubavi, dok vrhunac ovodunjalučke ljubavi jeste, da čovjek vise od ičega voli Allaha Uzvišenog, zatim Njegovog poslanika, Muhameda alejhis-selam, pa onda druge.       


            Muhamed, a.s., kao čovjek koji je poslat milost svemu što postoji, nam ujedno daje do znanja da je poslat kako bi širio ljubav i mir. Čovjek koji u sebi nema milosti takav nema ni ljubavi, dok iz ukazanog ajeta možemo vidjeti da je milost plemenitog Poslanika, alejhis-selam, veća od svega što postoji i da je njegova milost obasuta na sva stvorenja onoga što vidimo i ne vidimo. Ko god je istinski i ispravno spoznao Muhameda, alejhis-selam, on je zavoljeo njegovu ličnost jer je gotovo nemoguće upoznati se s njim a ne zavoljeti ga.  Poslanik Muhamed, alejhis-selam, je bio taj koji je izražavao ljubav i širio je oko sebe i također podučavao druge kako treba voljeti i biti voljen. Jednom se obratio ashabima tako što im je pojasnio tajnu istinske ljubavi rekavši: “Suzdrži se od onoga što ljudi vole (ne zavidi im i ne poseži za tuđim) pa će te ljudi voljeti”(Ibn Madze,4102)U jednoj drugoj predaji se Poslanik, alejhis-selam, obratio ashabima riječima: “Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moj život (moja duša) nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli.” (Ebu Davud 5193.) 

            Poslanikova blagost i milost su učinile da su se ljudi u njegovom društvu uvijek osjećali voljeno, pa čak i prema djeci i ne samo prema svojoj djeci i unučadi, nego i prema tuđoj djeci.  Poslanik, alejhis-selam, bi često napuštao Medinu kako bi otišao samo poljubiti i pomirisati miris svoga sina Ibrahima, koji se nalazio kod svoje doilje, tako je radio i sa svojom ćerkom Fatimom. Također, imao je običaj da, iz njegove neizmjerne ljubavi i milosti,  svakog jutra pomiluje po glavi svoju djecu a kasnije i svoju unučad. Koliko je volio djecu ukazuju i njegove riječi: “Nije od nas onaj koji nije milostiv prema mlađima…”. (Tirmizi 1919, 1920.) Također se prenosi da je u prisustvu El-Ekra’ ibn Habisa poljubio svoje unuke pa mu on reče:”Imam deset sinova i nikada nijednog nisam poljubio”, zatim ga Poslanik, alejhis-selam, pogleda i reče: “Ko sam nije milostiv, ni prema njemu nema milosti”(Buhari,5997) dok u drugoj predaji stoji: “Ja sam nemoćan ako je Allah iz tvoga srca iščupao milost”.       

            Pored djece, u drušvu Poslanka, alejhis-selam, prijatno i voljeno su se osjećale i njegove žene. Poslanik, alejhis-selam je bio niježna i osjećajna osoba. Romantika je nešto što se danas često čuje i puno cjeni od strane žena kod muškaraca, dok u vrijeme poslanika Muhameda alejhis-selam, nije bilo romantičnije osobe od samog njega alejhis-selam. Riječi koje žene vole čuti od svojih supruga su: “Volim te”,  a ovo su riječi koje je on alejhis-selam često izgovarao bez trunke stida i veoma ponosno govorio: “Ja volim žene”. Također bi govorio: ‘’Doista, od dunjaluka volim žene i miris, a radost moga oka je u namazu’’( Nesai 3939, 3940).Aiša, radijellahu anha, majka vjernika  nam prepričava veoma romantičan gest s kojim je Poslanik Muhamed alejhis-selam, iskazivao ljubav prema njoj: “Kada bih pojela jedan dio mesa sa kosti, davala bih ga Poslaniku a.s.,koji bi gledao da zagrize sa istog mjesta odakle sam ja zagrizla. Isto tako kada bi mu ponudila da pije iza mene, pio bi sa mjesta gdje su trenutak ranije bile moje usne.’’ (Hadis bilježi imam Muslim)     

            Također zanimljivu predaju prenosi Imam Tirmizi u svom sunenu koliko je Poslanik, alejhi selam volio svoje supruge i razgovor sa Aišom r.a.,:‘’Aiša, r.a., prenosi sadržaj dijaloga koji je tekao između nje i Poslanika, s.a.v.s., kada ga je jednom prilikom upitala: ‘Kakava je tvoja ljubav prema meni?’ Poslanik a.s. joj je odgovorio: ‘Ona je poput čvora na užetu!’’ Čvor može biti veoma čvrst ali sa druge strane i labav, to je i Aiša r.a., shvatila pa kako bi utvrdila istinsku ljubav Poslanika alejhis-selam prema njoj nastavlja dalje i upita ga: ‘‘U kakvom je stanju čvor sada?! Poslanik, s.a.v.s., bez oklijevanja, potvrđuje svoju veliku ljubav i kaže: ‘Čvor je kao što je i prije bio!’’ (Imam Tirmizi)         

            Istinska ljubav je ta koja uvjek na kraju pobjeđuje. Bez imalo sumnje Poslanik, alejhis-selam, je bio poslat kako bi širio ljubav i učinila ga pobjednikom jer, odmah nakon vjerovanja, kaže Poslanik, alejhis-selam, da je:‘’Allahu najdraže djelo ispoljavati (širiti) ljubav prema ljudima’’(Taberani). Ashabi su često postavljali pitanja učitelju čovječanstva o ljubavi i kako voljeti, zato što međusobna ljubav radi Allahovog zadovoljstva je nešto najdraže Bogu Uzvišenom. Bez čiste ljubavi nema niti iskrenog prijateljstva niti istinskog vjerovanja. Ljubav je ta koja spaja duše kako na ovome, tako i na budućem svjetu. O ovome prenosi jedan od istaknutih ashaba Ebu Zerr da je jednoga dana pitao Božijeg Poslanika alejhis-selam, o čovjeku koji istinski voli svoje prijatelje, pa mu Poslanik, alejhis-selam, kratko i veoma jasno odgovorio:“Ti si s onima koje voliš’’(Ahmed 21379.)Dok Uzvišeni Gospodar u jednom hadisu kudsi kaže:‘’Moja ljubav je obavezna za one koji se vole radi Mene i koji se radi Mene posjećuju’’.

            Umjerenost je bila također ta koja je krasila uzora čovječanstvu, jer nekada neizmjerna ljubav koju širimo može biti ta koja se moze okrenuti protiv nas, i zato smo obavezni kao u svemu da  i u ljubavi imamo umjerenosti i opreznosti. Pored ljubavi prema prijatelju također trebamo imati umjerenu mrznju prema svome neprijatelju. O ovome nam najbolje savjetuje Muhamed alejhis-selam, u jednom hadisu rekavši: “Umjereno voli svoga prijatelja, mozda će ti on jednoga dana postati neprijatelj, i umjereno mrzi svoga neprijatelja, mozda ce ti jednoga dana postati prijatelj.’’(Imam Tirmizi).        

            Iz ukazanog može se uočiti da je istinski Poslanik, alejhis-selam volio oko sebe svoju porodicu, prijatelje i da su se ljudi u njegovom prisustvu osječali voljeno i prijatno. Teško je zamisliti samo njegovo prisustvo u današnjem drušvu a te kamoli kako su se osjecali oni koji su delili ljubav zajedno s njim. I ako je prošlo četrnaest vjekova od njegove smrti i dalje osećaju duh njegove ljubavi oni koji vjeruju u njegovo alejhis-selam poslanstvo. Nek je Allahov mir i spas na Njegova poslanika Muhammeda, a.s., koji je poslat kako bi uputio na Pravi put ljude i  podučio kako trebaju voljeti i biti voljeni.          

Autor: Dr. Mirsad ASLANI

Povezani Članci

Back to top button