Islamske Teme

Veličina riječi: La ilahe illellah

Podijeli s drugima

La ilahe illellah (Nema boga osim Allaha)
Poslanik Muhammed, a.s. je kazao: ”Allah je, uistinu, zabranio Vatri onoga koji izgovori ‘la ilahe illallah’, želeći time zadobiti Allahovo lice.” (Buhari) Od Ebu Se’id el-Hudrija, r.a., se bilježi da je Poslanik, a.s., rekao: „Musa, a.s., je rekao: ‘Gospodaru moj, poduči me nečemu čime ću Te spominjat, i čim ću Ti se obraćati. Allah, dž.š., mu reče: Reci: La ilahe illallah. Musa, a.s., reče: Gospodaru moj, svi Tvoji robovi izgovaraju ovo. Allah, dž.š., reče: Reci: La ilahe illallah. Musa, a.s., reče: Želio bih da mi daš nešto posebno za mene. Allah, dž.š., reče: O Musa, kada bi svi stanovnici sedam Nebesa i sedam Zemalja stali na jedan tas vage, a La ilahe illallah na drugi tas, pretegla bi!’…“ (Nesai)

La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alla kulli šej’in kadir 100 puta

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao da onaj ko u jednom danu kaže stotinu puta ove riječi, kao da je oslobodio deset robova, upiše mu se stotinu dobrih djela i pobriše stotinu loših. Biće mu zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko neće učiniti bolje od onoga što je on uradio, osim onoga ko to više puta izgovori. (Muslim)

Prema jednom hadisu ko se probudi u toku noći i izgovori: ‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir. Elhamdulillah, subhanallah, la ilahe ilallah vallahu ekber, vela havle vela kuvvete illa billah! (Nema Boga osim Allaha, On nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i sva hvala, i On je svemoćan. Slavljen neka je Allah, nema boga osim Njega, Allah je najveći – nema snage ni moći osim kod Uzvišenog Allaha), pa nakon toga abdesti i klanja, namaz će mu biti primljen, a ako poslije ove dove izgovori: ‘Allahu moj, oprosti mi!’, bit će mu uslišano. Ako u dovi traži dobro Allah će mu to i podariti.” (Buhari)

Povezani Članci

Back to top button