BosanskiIslamske Teme

Uloga žene u jačanju socijalnog i duhovnog karaktera supruga i njena prava u organizaciji porodičnog suživota

Uloga žene u jačanju socijalnog i duhovnog karaktera supruga i njena prava u organizaciji porodičnog suživota

Moć i utjecaj žene je ogromna na muškarca. Ona je ta koja najbolje poznaje svoga muža i tako otkriva i razvija njegove kvalitete, dok onih loših navika ih vremenom suzbija i tako kroz brak razvija i jača čvrst sociološko-edukativni i duhovni karakter svoga muža. Prema pedagoško islamskom mišljenju žena je ta koja upotpunjuje polovinu svome mužu: Rekao je Poslanik, a.s.: ”Kome Allah podari čestitu suprugu upotpunio mu je plovinu vjere, pa neka pazi na drugu polovinu.” (Sahihul-džamia, 1/135.)

            Prema posljednjim istraživanjima ako žena vidi kod muža dobre osobine i kvalitete i fokusira se na njih onda ti kvaliteti počinju rasti i umnožavati se, zatim, ako žena poštuje svoga supruga, onda njega poštuju i ostali, prijatelji i kolege. Također, ako žena vjeruje svome mužu, to povjerenje se širi i na preostale ljude da mu i oni vjeruju, ujedno ako i ona otvara svoje srce prema njemu i srdačna je, on postaje velikodušniji u svome djelovanju. I ono što je najbitnije za porodicu, ako je želi očuvati i iskreno s ljubavlju ulaže trud i zalaganje i sve svoje ženske moći, u srcu muža se rađa ista želja, tako da i on počinje svojoj ženi pomagati u tom nastojanju.

Prava žene u organizaciji porodičnog suživota   

”U složnu porodicu sreća sama od sebe dolazi.” (Narodna poslovica)

  U prošlosti tradicionalna podjela kučnih poslova bila jednostavna, muškarac brine o materijalnoj zaradi, dok žena brine o kučnim poslovima. Naime, već gotovo pola stoljeća na ovim prostorima žene prilagođavaju svoju tradicionalnu ulogu isključivo majke i domaćice kako bi osigurale ekonomsku sigurnost svojoj porodici. Ali u današnjem vremenu žene su sve više finansijski nezavisne od muškaraca, i na taj način danas u društvu i porodicama ne postoji više uloga “glavnog i podređenih” i porodice sve vise funkcionišu kao tim i na osnovu zajedničkog dogovora.[1] Tradicionalni tip porodice smatra se teško održivim jer nailazi na sve više problema. Bračni partneri su ravnopravni, dužni su se međusobno pomagati, uzdržavati i poštivati te sporazumno donositi odluke. Trebaju sporazumno odlučivati o mjestu stanovanja, a o izboru zanimanja svaki bračni partner treba odlučiti samostalno i slobodno. (Obiteljski zakon, 2015.) Svaki bračni partner ima pravo na vlastiti razvoj, zrelo ponašanje, samostalnost, društvo koje jedan parner treba pružiti drugome, poštenu podjelu obiteljskih prihoda i oslobođenost od robovanja drugom parneru. Kada je riječ o porodičnim ulogama, najviše pažnje pridaje se ulozi majke. Naglašavanje uloge žene kao majke upućuje na promoviranje tradicionalnih obrazaca porodičnog života i uloga kao poželjnog modela ponašanja mladih u odrasloj dobi.   


[1] [Jedno od posljednjih britanskih istraživanja pokazalo je da su žene i majke glavne u odlučivanju gdje će porodica živjeti, kako će kuća biti uređena, šta se jede, kada je vrijeme za decu i brojna druga važna pitanja.


Izvor: Dr. Mirsad Aslani,  “SOCIOLOŠKA I RELIGIJSKO-PEDAGOŠKA ULOGA ŽENE (MAJKE) U PORODICI U SAVREMENOM DRUŠTVU”, Takvim Kalendar, Priština 2022.

Povezani Članci

Back to top button