Islamske Teme

Šta je Allah obećao čovjeku u Kur’anu časnom?

Podijeli s drugima

25 – Allahova obećanja

Uzvišeni Allah kaže: “…obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti.” (Ez-Zumer, 39:20)

Uzvišeni Allah također kaže: “…obećanje je Allahovo istinito, a On je Silan i Mudar.” (Lukman, 31:9)

1. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao Džennet (Raj)
Uzvišeni Allah kaže:“A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj da njima pripadaju džennetske bašče kroz koje rijeke teku! (El Bekare, 25.)

2. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao nur (svjetlo)
Uzvišeni Allah kaže:
“Na dan kad budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama, i s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo: ‘Blago vama danas: džennetske bašče kroz koje teku rijeke, u kojima ćete vječno boraviti – to je veliki uspjeh!” (El-Hadid, 57:12)

3. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da će biti uz vjernike
Uzvišeni Allah kaže:“…jer je Allah, doista, na strani vjernika.” (El-Enfal, 8:19)

4. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao Svoje fadilete (milost i dobrotu)
Uzvišeni Allah kaže:“…jer Allah je prema vjernicima neizmjerno dobar!” (Ali-Imran, 3:152)

5. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao Svoju zaštitu i prijateljstvo
Uzvišeni Allah kaže:
“Doista su najbliži ljudi Ibrahimu oni koji su ga slijedili, i ovaj Vjerovjesnik i oni koji vjeruju. A Allah je Velija vjernika!” (Ali-Imran, 3:68)

Allah, subhanehu ve te’ala, kaže da je On, dželle-šanuhu, velija vjernika, a velija znači prijatelj/zaštitnik.

Uzvišeni Allah također kaže:
“Zar Allah nije dovoljan Zaštitnik robu Svome?…” (Ez-Zumer, 39:36)

6. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao Svoj rahmet (milost)

Uzvišeni Allah kaže:
“One koji su vjerovali i dobra djela činili, Gospodar njihov će ih u milost Svoju uvesti. To će biti uspjeh očiti!” (El-D’asije, 45:30)

7. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao feth (pobjedu)
Uzvišeni Allah kaže:
“Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci.” (El-Mu’min, 40:51)

Uzvišeni Allah također kaže:
“…a dužnost Nam je bila vjernike pomoći.” (Er-Rum, 30:47)

8. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da će izbrisati naša loša djela
Uzvišeni Allah kaže:
“Oni koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo, sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih, i za ono što su radili, doista, ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi.” (El-Ankebut, 29:7)

9. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao ljubav (hubb)
Uzvišeni Allah kaže:“One koji su vjerovali i dobra djela činili Svemilosni će sigurno voljenim učiniti.” (Merjem, 19:96)

10. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da će nagraditi naš trud
Uzvišeni Allah kaže:
“One koji budu vjerovali i dobra djela činili – Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio.” (El-Kehf, 18:30)

11. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da će nas zaštititi od šejtana (sotone)
Uzvišeni Allah kaže:
“On (šejtan) doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju.” (En-Nahl, 16:99)

12. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao sebat (postojanost/izdržljivost)
Uzvišeni Allah kaže:
“Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti; Allah radi što hoće.” (Ibrahim, 14:27)

13. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao lijep ishod
Uzvišeni Allah kaže:
“Onima koji vjeruju i čine dobra djela – blago njima, njih čeka divno prebivalište.” (Er-R’ad, 13:29)

14. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da će nas spasiti
Uzvišeni Allah kaže:
“Poslije smo spasavali poslanike Naše i one koji su vjerovali. Eto tako, dužnost je Naša da spasimo vjernike.” (Junus, 10:103)

15. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao hidajet (uputu)
Uzvišeni Allah kaže:
“One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na pravi put uputiti, zato što vjeruju. Rijeke će teći ispred njih u Džennetima zadovoljstva.” (Junus, 10:9)

16. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao berićete (blagoslove)
Uzvišeni Allah kaže:
“A da su stanovnici naselja vjerovali i bogobojazni bili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.” (El-A’raf, 7:96)

17. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao mir i sigurnost

Uzvišeni Allah kaže:
“Bit će sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju: oni će biti na Pravom putu.” (El-En’am, 6:82)

18. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao magfiret (oprost)
Uzvišeni Allah kaže:
“Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili Allah obećava oprost i nagradu veliku.” (El-Maida, 5:9)

Svaki čovjek čezne za Allahovim oprostom.

19. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao punu nagradu
Uzvišeni Allah kaže:
“A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, On će punu nagradu dati. A, Allah ne voli nasilnike!” (Ali-Imran, 3:57)

20. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da ne treba da strahujemo niti da se žalostimo

Uzvišeni Allah kaže:
“Onima koji vjeruju, i dobra djela čine, i namaz obavljaju, i zekat daju, pripada nagrada kod Gospodara njihova. Za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste!” (El-Bekare, 2:277)

21. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da će nas izvesti iz tmina na svjetlo
Uzvišeni Allah kaže:
“Allah je zaštitnik onih koji vjeruju, izvodi ih iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju zaštitnici su taguti, odvode ih sa svjetla u tmine! To su stanovnici Vatre i u njoj će vječno ostati.” (El-Bekare, 2:257)

22. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike
Uzvišeni Allah kaže: “A Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike.” (EN-Nisa’, 4:141)

23. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao zaštitu
Uzvišeni Allah kaže:
“Allah, doista, štiti vjernike, Allah sigurno ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika.” (El-Hadž, 22:38)

24. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao lijep život
Uzvišeni Allah kaže: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (En-Nahl, 16:97)

25. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da će nas postaviti namjesnicima na Zemlji (temkin)
Uzvišeni Allah kaže:
“Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti; oni će samo Meni ibadet činiti, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi grješnici.” 

(En-Nur, 24:55)

Povezani Članci

Back to top button