Islamske Teme

Salavati petkom

Podijeli s drugima

U mnogim mjestima kod nas je uobičajeno da se salavati uče petkom prije džuma-namaza, kao i uoči petka prije jacijskog ezana, s obzirom da je od akšama tog dana već nastupio petak.

Teme/DuhovnostS obzirom da je petak najodabraniji dan, onda je i donošenje salavata na Poslanika, s.a.v.s., u tom danu posebno naglašeno i ashabi su to smatrali poželjnim činom.

Ebu Umame, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Mnogo donosite salavat na mene petkom, jer salavat koji sljedbenici mog ummeta donose na mene biva mi predočen svakog petka, pa ko bude više donosio salavata na mene, taj će mi biti bliže na Sudnjem danu.”

Evs ibn Evs, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najbolji vaš dan je petak, u njemu je Allah, dž.š., stvorio Adema, a.s., u njemu je Adem, a.s., umro, u petak će se puhnuti u rog i bit će jaki krik (Kijametski dan), pa mnogo petkom donosite salavat na mene jer vaš salavat meni biva predočen. Ashabi upitaše: ‘Poslaniče, kako se naš salavat tebi predočava a tvoje tijelo je već istruhlo?’ On reče: ‘Zaista je Allah, dž.š., zabranio zemlji da jede tijela Allahovih poslanika.’”(Hadis je zabilježio Bejheki u Šuabu i Hajati-l-enbija’.)

Ebu Derda’, r.a., pripovijeda od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Mnogo donosite salavat na mene petkom jer je to dan u kojem su prisutni meleki. Kad god neko donese salavat na mene, on mi se izlaže sve dok on to ne završi. Ebu Zerr je tada upitao: ‘Pa kako se to dešava nakon tvoje smrti? Poslanik, s.a.v.s., odgovori: ‘Zaista je Allah zabranio zemlji da jede tijela Allahovih poslanika. Muhammed, s.a.v.s., je živ i opskrbljen.’”(Hadis su zabilježili Ibn Madždže i Taberani.)

Ebu Mesud El-Ensari, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Mnogo donosite salavat na mene petkom, jer svaki salavat donesen na mene petkom bit će mi predočen.”

Poslanik, s.a.v.s., u jednom hadisu kaže: “Mnogo donosite salavat na mene petkom i uoči petka, jer ko to bude radio ja ću mu biti svjedok i zauzimač na Sudnjem danu.” (Hadis je hasen a zabilježio ga je Bejheki.)

U mnogim mjestima kod nas je uobičajeno da se salavati uče petkom prije džuma-namaza, kao i uoči petka prije jacijskog ezana, s obzirom da je od akšama tog dana već nastupio petak.

Omer ibn Abdulaziz je napisao: “Širite znanje petkom, jer je zaborav najveća bolest za znanje i donosite mnogo salavat na Poslanika, s.a.v.s., u tom danu.”(Dželau-l-efham, str. 227.)

Autor: Fuad Sedić

Povezani Članci

Back to top button