BosanskiIslamske Novosti

Salah Atijjeh – Inžinjer, ovakav čovjek se jednom u 100 rodi

Salah Atijjeh (inžinjer poljoprivrede i poduzetnik) je sin jednog siromašnog sela u oblasti Daqahlijjeh na svjeveru Egipta. Zbog svog siromaštva odlučio je sa svojih 8 drugova da pokrenu projekat uzgajanja živine (kokošaka), sa 200 džunejha. Salah Atijjeh je pročitao hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, „Sadaka ne umanjuje imetak…“ (Ajmed i Tirmizi) te je odlučio da 10% od zarade tog projekta izdvaja za siromahe i to je nazvao „božanski dio“.
Za veoma kratko vrijeme projekat je polučio veliki uspjeh i za svega nekoliko godina onih 200 džunejha se povećalo na milione… tako je rastao i onaj dio predviđen za siromahe. I ne samo to, povećao se i procenat predviđen njima na 20%.

Salah Atijjeh je odlučio da izgradi 4 škole za učenje Kur`ana napamet, doveo je željezničku prugu do svog sela i izgradio novu stanicu. Uz to, izgrađena je i nova besplatna ambulanta, četiri fakulteta i studentski dom.
Projekat uzgoja živine se proširio i postao jedan ogromni projekat koji je obuhvatao njive gdje se uzgaja povrće i mala i krupna stoka (ovce i krave) na čijem su održavanju radili hiljade mladića njegovog i susjednih sela tako da u toj oblasti više nije imalo nezaposlenog.
Salah Atijjeh tada pristupa osnivanju fonda „Muslimanski monetarni fond” čiji je imetak posebno namijenjen za udovice i one koji su prijeko potrebni… Uspio je u brak uvesti hiljadama djevojaka jetima snoseći sve troškove njihovih svadbi. Na kraju Salah Atijjeh je sav svoj projekat dao kao vakuf radi Allaha Uzvišenog a njegovu zadaru namijenio siromasima. U njegovo selo kao i u okolna sela nije ostao više nijedan siromah. Salah je odbijao da se pojavljuje na medije kao i što je odbio zahtjeve nekoliko političkih partija da, zbog velike narodne podrške, bude njihov kandidat za lokalni parlament.
Umro je, Allah mu se smilovao, 2016 god. a na njegovoj dženazi je u jednoj strahovitoj povorci bilo oko pola miliona ljudi. Mediji su ga prozvali „milijarder pobjedonosnih“.
Čistoćom svoje ruke i svoje pobožnosti Salah je otklonio siromaštvo i nezaposlenost te u rekordnom roku realizovao samoopstojnot za kompletno administrativno sjedište, nešto što mnoge vlade nisu uspjele.

svjetlo-dunjaluka

Povezani Članci

Back to top button