Islamske Teme

Sačuvati sebe i druge! Kako?!

Podijeli s drugima!

Bismillahi-r-Rahmanni-r-Rahim! Na početku dunjalučkog života dati su čovjeku boravište i mogućnost uživanja na Zemlji na određeno vrijeme. Uzvišeni Allah u Kur’anu je rekao: Ve lekum fil erdi mustekarun ve metaun ila hinin. (El-Bekara, 36. ajet) I vaše je boravište i uživanje na Zemlji do određenog vremena.

Teme/DuhovnostPrenosi se od Abbasa, r.a., da je Poslanik prenio riječi Uzvišenog: Kad mi je Moj rob pokoran u onome što sam mu naredio od dozvoljenog i u onome što sam mu zabranio od zabranjenog, neće mu nauditi onaj koji je zalutao mimo njega ako bude radio ono što sam mu Ja naredio.

Riječi su Poslanikove, s.a.v.s.: „Zaista će ljude koji vide nešto pokuđeno i negativno, pa to ne promijene Allah, dž.š., brzo kazniti sve zajedno.“ U riječima Uzvišenog Allaha, a i u hadisima Poslanikovim stoji obaveza djelovanja među ljudima sve dok ne bude vidljivo:

– da se pokorno pohlepi;

– da se strast slijedi;

– da je data prednost dunjaluku nad ahiretom i

– da se svako uznosi sa svojim mišljenjem i stavom.

Kad je riječ o stanju među nama, možemo slobodno konstatovati da je vlo mali broj ljudi svjesan u kakvom okruženju živi, pa u skladu s tim ljudi se ponašaju i djeluju. Neko se povukao i ne čini ništa kao da to nije njegov svijet i da on njemu ne pripada, što je jedna krajnost, a druga je nastojanje sa željom naređivanja dobra i odvraćanja od nečeg ružnog putem sile, bez razumjevanja, milosti i strpljivosti.

Kad je riječ o radu na ovom polju, nedostaju nam procjena i odgovori na pitanja:

– koliko će to što radimo donijeti koristi ili štete?;

– koliko smo objektivno u mogućnosti ostvariti ono što nam je zadano?;

– jesmo li od onih koji su se okitili s tri svojstva, a to je: posjedovanje znanja, posjedovanje blagosti i posjedovanje strpljivosti?

Znanje je preduvjet za valjanost svakog djela.

Omer ibn Abdulaziz rekao je: „Onome ko bez znanja robuje Allahu, dž.š., robovanje više šteti nego što koristi.“

Od Muaza, r.a., prenosi se da je rekao:

„Znanje je ispred djela, jer se djela na njeg nadovezuju. Ovo je više nego očito, jer su djela, ako su učinjena bez znanja, neznanje i povođenje za strastima.“

A o blagosti je Miljenik kazao:

„Čemu god se s blagošću pristupa, ona će to dotjerati, a čemu god se s grubošću pristupa, ona će to pokvariti.“

O trećoj osobini, strpljivosti u obavljanju naših poslova i dužnosti, mudri Lukman savjetovao je svoga sina:

„Obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi, dužnost je tako postupiti.“

I osvrnimo se na prvih sedam ajeta iz sure El-Mudessir, kad se Uzvišeni obraća svom Miljeniku:

O ti pokriveni! Ustani i opominji! I Gospodara svoga veličaj! I haljine svoje očisti! I kumira se kloni! I ne prigovaraj da je mnogo! I radi Gospodara svoga trpi.

Neka se oni koji su se „pokrili“ na razne razne načine „otkriju“ i strgnu sa sebe plaštove i mole Uzvišenog, Koji sve može da ih sačuva iskušenja.

Iskušenja su svuda oko nas! Znamo od koga su, a znamo i razlog njihovoj pojavi. Budimo iskreni, blagi i strpljivi, pa će i stanje u kojem se nalazimo biti bolje, a Allah sve zna i sve On može.

Iskreno molim Allaha, dž.š., da budemo i ostanemo na Pravom putu i da nas sačuva svake vrste iskušenja! Amin!

Autor: Ahmet Ibrahimagić

Izvor
Islam.ba

Povezani Članci

Back to top button