Islamske Teme

Razgovor roba sa svojim Gospodarom na Sudnjem danu

Podijeli s drugima!

Prenosi Ebu Iman el-Džumani da je rekao Ebu Hurejre: “Allah će približiti roba na Sudnjem danu, zaklonit će ga od stvorenja, te mu dati knjigu njegovih djela i reći mu: – Čitaj, sine Adeomv, svoju knjigu. Pa će on čitati i kada naiđe na dobro djelo lice će mu zablistati i srce se obradovati, a Allah će mu reći: – Poznaješ li ovo djelo, robe Moj? Reći će: – Da, Gospodaru moj, poznajem. Allah će mu reći: – Primio sam ti to djelo. On će od sreće pasti Allahu na sedždu, a Allah će mu reći: – Digni glavu, sine Ademov, i vrati se čitati svoju knjigu. Pa će naići na loše djelo, te će mu lice potamniti i srce mu se prestraviti zbog njega….

Allah će reći: – Poznaješ li ovo djelo, robe Moji? Reći će: – Da, Gospodaru, poznajem. Allah će mu tada reći: – Ja sam ti ga oprostio. I tako će biti redom: dobro djelo mu se primi pa padne na sedždu, a loše mu se oprosti, pa opet padne na sedždu, a stvorenja ništa drugo ne vide do njegove sedžde, tako da će međusobno govoriti jedni drugima: – Blago ovome robu, nije Allahu nikako učinio grijeha, a ne znaju šta je bilo između njega i Allaha.”
_______________________________

Ebu-Hurejre, r.a., navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah će sresti roba na Sudnjem danu, pa će ga upitati: ‘Čovječe, zar te nisam počastio i uzdigao iznad ostalih Svojih stvorenja, i dao ti drugu, i dao ti konje i deve da se njima koristiš, i učinio te Svojim namjesnikom na Zemlji?’ A on će odgovoriti: . ‘Gospodaru moj, vjerovao sam u Tebe, Tvoje knjige, Tvoje poslanike, obavljao sam namaz, postio sam, dijelio sam sadaku’, i hvalit će sebe koliko mogne.

Uzvišeni Allah će ga upitati: ‘Zar nećeš da pozovemo Našeg svjedoka da ti to posvjedoči?’ Razmišljat će: Ko bi mogao biti taj svjedok? Nakon toga bit će mu zapečaćena njegova usta i bit će rečeno njegovim stegnima: ‘Govori!’ Pa će govoriti i svjedočiti njegova stegna, meso i kosti, kako bi sebe opravdali. Pokazat će se da je bio munafik i Allah će na njega srdit biti.” (Muslim)

Povezani Članci

Back to top button