Islamske TemeUncategorized

POLOŽAJ SESTRE U ISLAMU

Podijeli

 Mensur ef. Salkić

Hvala Allahu Slavljenom i Plemenitom, Koji nas je obavezao čuvanjem rodbinskih veza. Svjedočimo da je samo Allah bog, Koji druga nema. I svjedočimo da je prvak naš, Vjerovjesnik Muhammed, a.s., Allahov rob i poslanik, koji je među ljudima snažio rodbinske veze, a posebno upučivao na dobročinstvo prema sestrama. Allahu naš, blagoslovi Pejgambera našeg, Muhammeda-Mustafu, a.s., njegovu porodicu, sve ashabe, kao i one koji ih kroz dobročinstvo slijede do Sudnjeg dana.
Draga braćo u dini –islamu,
Allah, dž.š., nam strogo naređuje da čuvamo rodbinske veze, a Poslanik, a.s., nas podstiče prenoseći riječi svoga Gospodara Koji je rekao: „Čuvajte rodbinske veze, jer vas one održavaju u životu na ovome svijetu, a i donose dobro na ahiretu.“ (Musned ‘Abd ibn Humejd) Svi bismo trebali znati da održavanje rodbinskih veza podrazumijeva lijep odnos i riječima i djelom prema ocu i majci, ali poseban odnos u kojem je potrebno dodatno uložiti brige i pažnje jeste odnos prema sestri, tom neiscrpnom izvoru ljubaznosti i spremnosti da se žrtvuje za bilo kojeg člana svoje porodice. Taj primjer ističe i sam Kur’an, a.š., kroz lik Merjeme, sestre Musaa, a.s., koja trči obalom Nila prateći korpu u koju je skriven njen brat i koja ne preza ući u faraonov dvor kako bi predložila svoju majku za dojilju i tako joj u naručje vratila radost njenih očiju. Da ne bi zaboravio tu dobrotu i da bi bio zahvalan svojoj sestri Dragi Bog podsjeća Musaa, a.s., na njeno dobročinstvo:
إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ „Kada je sestra tvoja otišla i rekla: ‘Hoćete li da vam pokažem onu koja će se o njemu brinuti?’ – Mi smo te majci tvojoj povratili da se raduje i da više ne tuguje.“ (Taha, 40)
Kako se naš Pejgamber, a.s., blago i plemenito odnosio prema sestri najbolje pokazuje primjer Šejme bint El-Haris, sestre Poslanika po mlijeku koju su muslimani kao zarobljenicu doveli Allahovom Poslaniku kome se ona obratila riječima: -O Allahov Poslaniče, ja sam tvoja sestra po mlijeku. A šta je dokaz tome – upita Poslanik. Dokaz je – odgovori ona – trag ujeda kojeg si ostavio na mojim leđima dok sam te nosila. Allahov Poslanik je poznao trag, a zatim joj pružio svoj ćilim stavio je pored sebe i rekao: -Ako želiš, ostani sa mnom počašćena, a ako želiš možeš se vratiti svome narodu. Ona odabra da se vrati svom narodu. Poslanik, s.a.v.a.v.s., je opremi i ona prihvati islam. Nakon toga obilato je darova sa tri roba, robinjom, stokom i ovcama. Džabir ibn Abdullah, r.a., govori da kada je preselio njegov babo iza sebe je ostavio 9 kćeri, a on je platio jednu ženu da dolazi i da se brine o njima.
Koliko pažnje islam poklanjama sestrama dokaz je i da su one uključenje u obavezne nasljednike. Pored nasljednog dijela lijep gest darivanja je važna stvar u spajanju srca i uspostavi ljubavi među braćom i sestrama. Tome poziva i Muhammed, a.s., kada kaže: „Ruka koja dijeli je gornja. Počni dijeliti od onih koje uzdržavaš: svojoj majci, ocu, sestri i bratu. Zatim dijeli bližoj pa daljoj rodbini.“ (Sunen En-Nesa’i) Islamska je obaveza brinuti se o sestri, poštivati njena prava i čuvati njeno dostojanstvo za što Poslanik, a.s., obećava svoju blizinu u džennetu: „Ko odgoji dvije kćeri, dvije sestre ili tri sestre, pa dočeka da se udaju ili pak umre prije toga ja in on ćemo u džennetu biti u blizini kao ova dva prsta.“ (Ahmed)
Briga za rodbinom, a posebno za sestrom donosi sreću na dunjaluku, povećanje nafake i berićet u životu. Zato molimo Uzvišenog da nas učini od onih koji će čuvati rodbinske veze, koji će svojim sestrama činiti dobro pokoravajući se Stvoritelju i onima za koje nam je naredio da im pokorni budemo. Ja rekoh sve ovo. Ako šta pogriješih neka mi Milostivi oprosti, Vama koji ste me slušali, svim mu’minima i mu’minkama. Amin ya Rabbel-‘alemin!

Povezani Članci

Back to top button