Islamske Teme

PLASTIČNA OPERACIJA: Islamski stav o plastičnim operacijama i uljepšavanju

Podije s drugima

U ovom radu se govori o plastičnim operacijama kao savremenom obliku uljepšavanja ljudskog tijela. Pominju se vrste plastičnih operacija i razmatra se njihova dozvoljenost i opravdanost, te stav islama u vezi sa ovim pojavama. Brojni su primjeri prekomjernih estetskih zahvata koji imaju za cilj “uljepšavanje” čovjeka, a koji pogubno djeluju na ljudsko tijelo i često završavaju neuspješno. Potrebno je više pažnje i poštovanja posvetiti ljudskom tijelu koje je Uzvišeni Stvoritelj oblikovao u najljepšem obliku.
Ključne riječi: plastične operacije, uljepšavanje, ljepota

  1. Uvodna razmatranja

U posljednje vrijeme sve je više prisutna pojava plastičnih, estetskih operacija i tog vida tzv. „uljepšavanja“.

Ta pojava je sve prisutnija u svijetu, ali i kod nas u Bosni i Hercegovini, pa smo u prilici čuti i vidjeti u našim medijima priloge poput ovog: „Jesmo siromašna zemlja, jedna od najsiromašnijih smo u Evropi, možda i u svijetu, ali zato volimo lijepo izgledati. U Bosni i Hercegovini sve je manje predrasuda kada je u pitanju estetska hirurgija. Broj pacijenata iz godine u godinu se povećava. Najčešće se za ove zahvate odlučuju žene, mada ni muškarci ne zaostaju. Najčešće su operacije grudi. Sve se radi po evropskim standardima. Dr. Karabeg kaže kako ima slučajeva promjene spola iz muškog u ženski, estetske operacije više nisu tabu tema, no ipak pacijenti žele ostati anonimni.” [1]

Imajući u vidu da se o ovoj temi sve češće govori i da je sve prisutnija u današnjem savremenom društvu nužno je ukazati na islamski stav po ovom pitanju.

Stoga ćemo u ovom radu pokušati pojasniti šerijatske propise u pogledu plastičnih operacija i uljepšavanja.

  1. Ljepota u islamu

Uzvišeni Allah je čovjeka stvorio u najljepšem obliku i odlikovao ga je nad svim drugim stvorenjima. Naša vjera u svakom pogledu podstiče i promoviše sve što je lijepo, bilo da se radi o djelima, ponašanju, izgledu. To potvrđuju Kur’an i sunnet Božijeg Poslanika Muhammeda a.s.

Kur’an na nekoliko mjesta govori o čovjekovoj ljepoti.

Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže :

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ „…On vam obličje daje i likove vaše čini lijepim…”[2]
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَك – يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

„O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit, koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan – i kakav je htio lik ti dao?[3]

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ „Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem.”[4]

Muslim u svom sahihu prenosi hadis u kojem stoji إن الله جميل يحب الجمال Allah je lijep i voli ljepotu.

تنظفوا فإن الإسلام نظيف“ Držite se čisto i uredno jer je islam čist i uredan”[5]

Božiji Poslanik Muhammed, a.s., je podsticao ashabe na urednost, čistotu i lijepo držanje.

Tako je jednom neki bradat, dugokos i razbarušen čovjek prišao Poslaniku a.s., a ovaj napravi nekoliko pokreta rukom kao da mu hoće reći da se počešlja. Čovjek posluša te se počešlja i onda se vrati Resulullahu, a.s., a on mu reče: „Zar nije ljepše ovako nego da čovjek boda raščupane kose poput šejtana?“ [6]

  1. Plastične operacije

Prema nekim mišljenjima Eduard Zeis je prvi uveo termin “Plastična hirurgija u svom djelu „Handbuch der plastichen Chirurgie“ (Priručnik plastične hirurgije).[7]

Prema definiciji Eduarda Zeisa plastična hirurgija je dio hirurgije koja vlastitim tkivom rekonstruira dijelove tijela koji su ozlijeđeni ili nedostaju.

Plastična hirurgija se ubrzano počela razvijati nakon I svjetskog rata, kao odgovor na potrebu saniranja brojnih povreda i tjelesnih oštećenja.

Smatra se da je Walter Yeo, moreplovac koji je ranjen u prvom svjetskom ratu, prvi pacijent podvrgnut estetskoj hirurgiji. On je pretrpio teška oštećenja lica, izgubivši dojnje i gornje očne kapke. [8]

Walter Yeo, prije i poslije estetskog zahvata 1917

Danas se koriste različite estetske operacije kao što su: zatezanje lica, stomaka, zatezanje i podmlađivanje kapaka, korekcija ušiju, operacija i korekcija nosa, uvećanje dojki silikonima, uvećanje dojki masnim tkivom, podizanje i smanjenje dojki, uklanjanje masnog tkiva itd.

3.1. Vrste plastičnih operacija

Rekonstruktivne plastične operacije kojima se otklanjaju neprirodnosti, mahane i nedostatci.

Za ovim operacijama postoji realna potreba i one ne predstavljaju mijenjanje Allahovog stvaranja koje je jasno i nedvosmisleno zabranjeno Kur’anskim ajetima.

Važno je istaći da je prvobitni cilj ovih operacija vraćanje pravilnog izgleda i otklanjanje različitih deformacija.

Estetske plastične operacije. Sve je češća pojava hirurških kozmetičkih zahvata s ciljem uljepšavanja.

Danas muškarci i žene izdvajaju ogromna materijalna sredstva da bi izmijenili oblik nosa ili grudi ili bilo kojeg drugog dijela tijela koji im se učini „nepravilnim“. Sve ovo sigurno spada u kategoriju pretjeranoga uljepšavanja, bespotrebnoga mijenjanja Božijih stvorenja.

3.2. Rekonstruktivne plastične operacije

Imajući u vidu da je glavni cilj ove vrste operacija liječenje, ljekaru je dozvoljeno vršiti ovakve vrste operacija, a i bolesniku je dozvoljeno podvrgnuti im se pod istim ograničenjima kao kod općenitog liječenja.

Ibnu Džerir et-Taberi je govoreći o zabrani mijenjanja Allahovog stvaranja rekao: „Iz toga se izuzima ono što uzrokuje štetu i što uznemirava, poput žene koja ima suvišan ili dug zub koji joj smeta pri jelu, ili prekobrojni prst koji joj smeta ili nanosi bol, tada je dozvoljeno to otkloniti. To je dozvoljeno muškarcu kao i ženi.“[9]

Ovaj stav se može potkrijepiti slijedećim dokazima:

„…Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate…“ [10]
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: “Allah nije stvorio bolest, a da za nju nije stvorio lijeka.”[11]
Usame b. Šerika prenosi daje Poslanik, a.s., rekao: “Liječite se, jer Allah nije dao bolest kojoj nije odredio lijek, osim starosti.” [12]
Činjenica da je dozvoljeno izvršiti bilo koju hiruršku operaciju, ako za nju postoje opravdani razlozi dokazuje da je dozvoljeno izvršiti i plastičnu operaciju, ako za to postoji opravdan razlog.

Uzimajući u obzir sve navedeno plastične operacije koje se vrše iz opravdanih razloga i koje je nužno obaviti dozvoljene su i ne potpadaju pod princip namjernog mijenjanja Allahovih stvorenja.

3.3. Estetske plastične operacije

Ovdje se misli na operacije koje imaju za cilj izmjenjivanje oblika tijela i činjenje čovjeka prividno mlađim bez ikakvih opravdanih razloga koji bi zahtijevali takvu vrstu operacije.

Pod ovu vrstu plastičnih operacija se podvode sljedeći hirurški zahvati:

uljepšavanje nosa i mijenjanje njegovoga oblika skraćujući mu dužinu ili širinu;
umanjivanje ušiju;
umanjivanje vilica;
smanjivanje ili povećavanje dojki.
zatezanje lica,
zatezanje stomaka,
zatezanje i podmlađivanje očnih kapaka

Pomenute i slične vrste plastičnih operacija su šerijalski zabranjene, jer su nepotrebne i samim tim i neopravdane. Njihov cilj je puko “uljepšavanje”, odnosno poigravanje s ljudskim tijelom koje je Allah stvorio, i čiji je on konačni vlasnik. To predstavlja i slijeđenje svojih strasti i upadanje u šejtansku zamku. To je jasno vidljivo iz Kur’anskog ajeta u kojem se kaže:

وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

„I sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!“[13] Ove riječi se odnose na zabranjene stvari na koje šejtan nagovara i koje su šejtanski posao.

Iz navedenog ajeta se jasno vidi da mijenjanje Allahovih stvorenja ustvari predstavlja šejtansko uljepšavanje pomoću kojeg on zavodi svoje sljedbenike.

Da su estetske plastične operacije zabranjene jasno pokazuje i sljedeća predaja. Od Abdullaha ibn Mes’uda, r.a., se prenosi:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ للحسن اللاتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ

“Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je prokleo žene koje briju obrve i koje bruse zdrave zube radi uljepšavanja i mijenjaja Allahova stvorenja“

U još jednom hadisu od Usame b. Šerik, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ، إِلا الْهَرَمَ

“Liječite se, Allahovi robovi, jer Allah nije dao nijednu bolest, a da joj nije odredio lijek, osim starosti.”

Hadis bez sumnje potvrđuje da za starost nema lijeka. Samim tim je besmisleno ulaganje novca i truda za podmlađivanje čovjeka.

Jedan od razloga zabrane estetskih plastičnih operacija je i upotreba anestezije, svejedno bila ona lokalnog ili općeg karaktera. Korišćenje opijumskih stvari je načelno zabranjeno i dozvoljava se samo u nuždi.

Ovakve vrste operacija mogu uzrokovati neke sporedne slabosti i negativnosti. U medicinskoj enciklopediji se kaže: “Dobrovoljne plastične operacije ne ostvaruju očekivane rezultate. Zato je najbolje ne pretjerivati u njima i nepreuveličavati njihov učinak i rezultate.”[14]

3.4. Promjena spola

Jedna od pojava koja se pojavila u posljednje vrijeme, a koja se u potpunosti protivi islamskom učenju i življenju u okviru Allahovih granica je operacija promjene spola.

U modernoj estetskoj hirurgiji moguća je promjena spola, kako iz muškog u ženski, tako i iz ženskog u muški, na način da se presađuju ženski ili muški spolni organi.

Islam smatra da je ovakva vrsta operacija apsolutno zabranjena, i to zbog nekoliko razloga.

Prvi je već pominjani ajet u kojem šejtan najavljuje da će svojim sljedbenicima naređivati da mijenjaju Allahova stvorenja.

وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

„I sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!“[15]

Drugi razlog je hadis koji od Abdullaha b. Abbas, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik prokleo ljude koji se poistovjećuju sa ženama i žene koje se poistovjećuju s muškarcima.

Ibn Hadžer je rekao: “Razlog zbog kojeg su prokleti oni koji se poistovjećuju sa suprotnim spolom je taj što nastoje osloboditi se svojstava u kojim ih je stvorio Najmudriji.”[16]

Ovakve operacije predstavljaju i jedno vrstu nepoštivanja ljudskog tijela i oblika u kojem je Uzvišeni Allah stvorio čovjeka.

  1. Zaključna razmatranja

Islam je vjera ljepote i urednosti. Islam dozvoljava uklanjanje različitih defekata i abnormalnih pojava na ljudskom tijelu koje mogu izgledati ružno i čovjeku bitno otežati život.

Sasvim je jasno da naša plemenita vjera islam posebnu pažnju posvećuje čistoći i tijela i duše i traži od svojih sljedbenika da brinu o svom izgledu, odijevanju, ukrašavanju i uljepšavanju, ali sve u okviru određenih granica, kao što je to slučaj i sa drugim propisima.

Sve većim tehnološkim napretkom sve se više razvija i savremena medicina. Nažalost, nedostatak vjere u Boga, preveliki prkos prirodi i normalnim prirodnim tokovima, često je vidljiv u oblasti medicine. Jedan od primjera je estetska plastična hirurgija, gdje se veoma često ne poštuju prirodne zakonitosti. Brojni su primjeri prekomjernih estetskih zahvata koji imaju za cilj “uljepšavanje” čovjeka, a koji pogubno djeluju na ljudsko tijelo i često završavaju neuspješno.

Potrebno je više pažnje i poštovanja posvetiti ljudskom tijelu koje je Uzvišeni Stvoritelj oblikovao u najljepšem obliku.

Važno je shvatiti da sreću i prosperitet čovječanstva osiguravaju vjerovanje u Boga i kretanje u okvirima Njegovih granica dobra. Te dvije stvari obezbjedit će čovjeku sreću i zadovoljstvo na oba svijeta i toga se treba pridržavati kada je u pitanju ova tema, ali i ostale teme. Za poštivanje granica neophodno je poznavati propise koji važe za pitanja sa kojima se susrećemo, a jedno od tih pitanja je i pitanje uljepšavanja putem plastičnih operacija.

Autor: Ilham Puce

Glasnik, 1-2, 2015.

Povezani Članci

Back to top button