Islamske Teme

Pet vrsta iskušenja

Abdullah ibn Omer, radijellahu ‘anhu, kaže: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se okrenuo prema nama i rekao:
“O skupino muhadžira, molim Allaha, dželle šanuhu, da ne doživite da budete iskušani sa pet stvari:
1. ‘Neće se nikada među ljudima pojaviti nemoral koji će se javno ispoljavati, a da se među njima ne prošire zarazne bolesti koje nisu bile poznate njihovim predhodnim generacijama,
2. Neće ljudi početi zakidati i varati pri vaganju i mjerenju, a da ih neće zadesiti glad, oskudica, kriza i nepravda njihovih vladara,
3. Neće ljudi prekinuti davati zekat na svoj imetak, a da im neće biti uskraćena kiša s neba, a da nije stoke ne bi nikako ni padala,
4. Neće ljudi prekršiti ugovor s Allahom, dželle šanuhu, i Njegovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a da Allah neće dati da nad njima zavlada strani neprijatelj koji će im oteti dio od onoga što je bilo u njihovom posjedu,
5. I kada god njihove vođe ne budu sudile po Allahovoj Knjizi i budu odabirali samo nešto od onoga što je Allah objavio, Allah će dati da među njih bude ubaćen razdor i svađa.“[1]
Komentar hadisa
Ovim hadisom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava svoj ummet od padanja u grijeh jer su posljedice griješenja velike i teške. Ovaj hadis se smatra jednom od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, mu’džiza, jer se mnogo toga što je u njemu najavljeno obistinilo.
Također u njemu nalazimo odgovor na naše današnje stanje u kojem je raširen blud i nemoral koji se javno ispoljava, a zbog toga su se pojavile razne bolesti, poput SIDE i tome slično. Svjedoci smo mnogih katastrofa i elementarnih nepogoda koje se sve više događaju, kao što su poplave, zemljotresi, požari i drugo. A sve je to poslijedica udaljenosti od vjere.
Propisi hadisa
– Posljedica griješenja i činjenja drugih ružnih djela je pojava zaraznih bolesti,
– Zbog varanja i zakidanja na vagi se umanjuje nafaka i halal opskrba, te dolazi do nepravde i zuluma vladara,
– Škrtost i nedavanje zekata spriječava spuštanje kiše,
– Zbog neposlušnosti Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pada se u poniženje stranih vladara i okupatora,
– Kada vladari budu slijedili ono što je mimo puta Kur’ana i Sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pojavit će se iskušenja, smutnje, svađe i razjedinjenost među ljudima.
Iz knjige: „Četrdeset odabranih hadisa“, str. 163-165

Fusnota:

[1] Hadis je sahih, a zabilježili su ga Ibn Madže 2/1332 (4019), u Kitabul-fiten, Hakim u Mestedreku 4/540, Bezzar, i Bejheki. Pogledaj Et-Tergib vet-terhib 2/568 (3).

Povezani Članci

Back to top button