Islamske Teme

Pet posebnih privilegija za čitaoca Kur’ana

„Pet božanskih stepena čitaocu Kur’ana:

1- Zagovornik (Šefat): ‘On (Kur’an) će doći na Sudnjem danu posredujući za svoje čitaoce!’

2- Visoka pozicija: ‘Vaša pozicija će biti u posljednjem ajetu koji ćete pročitati!’

3- Pratnja: ‘Zajedno sa melekima (čedni plemeniti putnici)!’

4- Uvaženi: ‘Najbolji od vas, koji Kur’an uči, i druge ga uči!’

5- Pripadnost: Čitaoci Kur’ana su Allahovi ljudi i Njegovi posebni!’

Neka Allah nas i vas učini među čitaocima (ljudima) Kur’ana!

Dr. Ahmed Isa El-Misaravi

Prijevod: Dr. Mirsad Aslani

muhamedmustafaas.com

Povezani Članci

Back to top button