BosanskiIslamske Teme

Opis džennetskih ljepota i njegovih stanovnika u Kur’anu i hadisima Vjerovjesnika, s.a.v.s.

Svaka neizmjerna hvala i zahvala pripada samo Uzvišenom Allahu, dž.š., Gospodaru Svjetova. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, s.a.v.s, na njegovu časnu porodicu, plemenite i iskrene ashabe i sve one koji slijede njegovu dostojanstvenu uputu sve do Sudnjega dana, a potom:

            Na početku obaveza je napomenuti da vjerovanje u Džennet i njegovo postojanje je obaveza svakog onog koji vjeruje u Allaha, dž.š., i da je Džennet pripremljen za Njegove vjernike. Kaže Allah, dž.š., u suri Ali Imran: „Džennet je pripremljen za bogobojazne.“ (Ali Imran, 133).     

            Vidimo iz pomenutog ajeta da nam Gospodar jasno daje do znanjada je Džennet pripremljen za Njegove bogobojazne vjernike, ono što je već pripremljeno znači da već postoji, jer ima svoju širinu i dužinu. U nastavku tog istog ajeta kaže Allah, dž.š., : „Požurite prema oproštenju vašega Gospodara i Džennetu čija je širina kao nebesa i zemlja“),(Ali Imran,133). Dok u drugom ajetu, Gospodar Svjetova, kaže: A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, Gospodar njihov će u Džennet Svoj uvesti, to će biti uspjeh očiti.” (El-Džasije, 30.)  

    U hadisu Kudsi koji prenosi Ebu Hurejra, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah, dž.š., kaže: “Pripremio sam u Džennetu za svoje dobre robove ono što oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti je čovjeku na um palo.“ (Imam Buhari), Potom je nakon citiranja ovih rječi proučio ajet sure Sedždžde u kome Allah, dž.š, veli: „Niko ne zna kakve su radosti sakrivene za njih, kao nagrada za ono što su radili.“(Es Sedžda, 17).    

    
Dok, u drugom hadisu koji prenosi Ebu Musa, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: U Džennetu imaju dva vrta u kojima je posuđe i drugo što se u njima nalazi od srebra i dva vrta u kojem je posuđe i drugo što se u njima nalazi od zlata. Između ljudi i mogućnosti da vide njihova Gospodara bit će samo zastor gordosti na Njegovom licu (u momentu dok budu boravili) u edenskom vrtu.” (Tirmizi).        

      Kaže Stvoritelj Svjetova u suri El-Hidžr: “Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u džennetskim baščama pored izvora biti.” (El-Hidžr, 45.)
Ibn Abbas, r.a., je o ovom ajetu kazao: ‘‘Džennetski izvori su čisti i lijepi, izvori koji će imati lijepi zvuk, i s kojim će odmarati i veseliti se džennetske duše, i da će rijeke teći ispod džennetskih soba, gdje će džennetlije boraviti. Te rijeke su od mlijeka i džennetskog vina, i rijeke od procijeđenog meda”. Kaže Uzvišeni Allah, dž.š.: U njemu (Džennetu) su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa i rijeke od vina, prijatna onima koji ga piju i rijeke od meda procijeđenog.” (Muhammed, 15)       .

           
Džennetska vina koja su spomenuta u ajetu nisu slična dunjalučkim, jer od džennetskih vina čovjek neće gubiti kontrolu nad sobom, niti će biti bolestan ili druge simptome koje stvaraju ovozemaljska vina. To su posebna džennetska vina spremljena samo za Allahove vjernike, kakve čovjek nikada na ovome dunjaluku nije mogao vidjeti niti okusiti.                  Jednoga dana Ebu Hurejre, r.a., i njegovi prijatelji tražili su od Poslanika, s.a.v.s., da im govori o Džennetu i njegovim ljepotama i konstrukciji kako zapravo izgleda Džennet, jer, poznato je da je Poslanik Muhammed s.a.v.s., bio na Miradžu i video kako izgleda Džennet. Također, video je kako izgleda i Džehennem i još puno drugih stvari. Ebu Hurejre, r.a., je rekao: “Rekli smo, O Allahov Poslaniče! Pričaj nam nesto o Džennetu i njegovoj konstrukciji, a on je rekao: “Njegovi zidovi su od zlata i srebra, a sastav građe od miska, kamenje je od bisera, dragog kamenja. Zemlja je mirisna. Ko u njega uđe osjetiće svu ljepotu i neće osjećati tugu. Trajno će živjeti i neće umirati. Njegova odjeća se neće mijenjati niti će njegova mladost prolaziti.” (Ahmed i Tirmizi).        

            Vidimo iz Poslanikovog, s.a.v.s., opisa da uDžennetu postoje blagodati koje čovjekov um ne može dokučiti, da su njegovi zidovi od zlata i srebra i da je vječan i da se u Džennetu također ne stari i da je miris Dženneta prostranjen po čitavom Džennetu o ovome kaže Poslanik, s.a.v.s.: „A zaista se njegov miris osjeti na udaljenosti od četrdeset godina.“ (Buhari)

            Stanovnici Dženneta će biti starosti poput Isa, a.s., trideset i tri godine, dok njihova visina će biti šezdeset laktova poput Adema, a.s., i bit će lijepi poput Jusufa, a.s., a govor džennetlija biće poput jezika Muhammeda, s.a.v.s. O ovome nam govori predaja Enesa b. Malika, koji prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:”Stanovnici Dženneta ući će u njega visoki šezdeset laktova, lijepi kao Jusuf, trideset i tri godine stari, poput Isaa, a govorit će jezikom Muhammeda, golobradi, kovrdžave i crne kose”, (Mutefek Alejhi). Također, slično ovoj predaji prenosi i Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao: “Ko uđe u Džennet neprestano će uživati i neće ga više zadesiti nikakva teškoća, niti će mu se odjeća habati niti mladost nestajati.” (Muslim 1964.)                       

             
Komparacija dunjaluka i Dženneta je neopisiva jer jedan pedalj Dženneta vrijedniji i lijepši nego li čitav dunjaluk, pa čak i do te mjere da jedan bič koji zauzima mjesto u Džennetu je vrijedniji od dunjaluka i svega što postoji na njemu. O ovome prenose dva najpoznatija prenosioca hadisa imam Buhari i Muslim u vjerodostojnom hadisu da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Mjesto, koje zauzima jedan bič u Džennetu je bolji od dunjaluka i svega onoga što je na dunjaluku“, (Buhari i Muslim).          

             Svako od nas ima želju da na ovom dunjaluku postigne sve to što Džennet pruža, a kada bi čovjek u tome uspio kakvog bi smisla imao Džennet. Želja većina ljudi jeste da vječno živi i stalna su istraživanja naučnika i doktora današnjice, kako učiniti čovjeka besmrtnim i kako zaustaviti smrt. Također, želja čovjeka jeste da nikad ne stari, da vječno bude mlad, zatim razna iskušenja koja čovjeka prate tokom njegovog života, tipa, konstantne brige, bolesti, siromaštvo, preveliko bogatsvo i briga za njim, strah, briga o porodici, itd…            Ovo je dokaz da čovjek ne može sebi izgraditi Džennet na ovome svijetu i da nakon toliko dunjalučkih briga i poteškoća postoji mjesto gdje će iskreni vjernici sve to imati, jer kakvog bi smisla imao dunjaluk, kada bi čovjek nestao nakon svih dunjalučkih poteškoća, briga i iskušenja. Zato čovjek mora iskreno vjerovati da postoji vječna sreća nakon ovodunjalučkog života boriti se za nju i stalno upučivati dove Allahu dž.š., da budemo od onih koji će živjeti vječno u džennetskim blagodatima i njegovim ljepotama.

Autor: Dr. Mirsad Aslani

Povezani Članci

Back to top button