Islamske Teme

Odgoj i mudrost vjerovjesnika Muhammeda s.a.v.s.

Vjerovjesnik, a.s., se još od mladosti odlikovao po lijepom odgoju i po mudrom govoru. Još dok nije bio poslanik u Mekki, u mladosti su ga još zvali ”El-emin – Poverljiv”, čuvao njihove tajne, mirio i posrjedovao sukobljenim stranama i sl. A kada je Aiša, r.a., bila upitana o njegovom odgoju, moralu, etici, mudrosti itd., ona bi govorila da je upravo njegov odgoj i mudrost bio Kur’an časni. (Sezairi, 2021:33.)             Blagoslovljeni život i djelo plemenitog Vjerovjesnika, a.s., predstavljaju vrhunac ljudskog morala i primjereni su čovjeku. Svoju misiju odgoja i upućivanja na pravi put lično je afirmirao među ljude kao izvanredni vjerovjesnik i kao neprikosnoveni uzor. I zato ga Bog predstavlja u Njegovoj časnoj Knjizi kao „esvetu’l-hasene – savršena ličnost kao uzor svim ljudima.” (Topbaš, 2010:28.) 
            Tako da, bez imalo sumnje cjelokupni Vjerovjesnikov, a.s., život je najbolji model uzornosti, kao čovjek najlepše čudi i kao čovjek kome je Kur’an poslan kao mudrost s kojim treba da ljude obraduje i ujedno opominje. Zapravo Kur’an časni je bio Vjerovjesnikov, a.s., moral, njegovog karakter i mudrost njegovog intelekta. Upravo na ovaj način i opisuje Kur’an odgoj i mudrost Vjerovjesnika a.s.:           
”Zaista si ti (Muhamede) najlepše čudi … Mi Kur’an pun mudrosti objavljujemo, i na isti način se on objavljuje a tebe smo poslali samo zato da radosne vjesti donosiš i da opominješ.” (Kur’an, 68:4, 17:105.) Upravo je ovo odlikovanje Vjerovjesnika, a.s., nad svim drugim Allahovim vjerovjesnicima, a.s., a također i od sva druga Božija stvorenja, a to je prije svega njego uzoriti ahlak, moral, čestitost, lijepo ponašanje, mudrost i odnos prema drugima. Upravo o ovim vrlinama i cjelokupnom njegovom životu su ispisani tomovi i tomovi knjiga kao čovjeka najboljeg uzora u moralu i mudrostima koje je izrekao tokom svoga života. (Aslani, 2017:52.)       
            Jedan od segmenata koji, uz ostalo, sačinjava čovjekovu mudrost je i taj, da on ne donosi odluke i ne odgovara na postavljena pitanja brzopleto, već dobro razmisli i, uzevši u obzir sve moguće posljedice, pravilno, racionalno i objektivno odluči, kako se ne bi ubrzo pokajao zbog svoje odluke. Nije mudar onaj koga neka reklama ili akcijska ponuda navede da kupi nešto radi čega će se pokajati prije nego što stigne kući. Allahovim nadahnućem, Vjerovjesnik, a.s., izuzetno ispoljava navedeni segment mudrosti, te on nije plahovit, nesmotren, ne nastupa neracionalno i nefleksibilno. Naprotiv, u primjerima iz njegovog života, i iz kojih nam svaki put iznova valja učiti, vidjet ćemo Vjerovjesnikovu, a.s., postupnost, fleksibilnost, pristupačnost, uviđavnost i dalekovidost. (Indžić, 2005:17.)

Izvor: Dr. Mirsad Aslani, “Koncept religijske pedagogije u odgoju i obrazovanju u savremenom društvu”, Fakultet za Islamske Studije, Novi Pazar, 2022. 40-41.

Povezani Članci

Back to top button