Islamske Teme

Mudrosti posta mubarek mjeseca ramazana

Podijeli s drugima

         Jedan od pet stubova vjere Islama ujedno i dvadeset i treći dio vjerovanja je, post mjeseca ramazana. Ovaj ibadet je naređen vjernicima i Kur’anom i hadisima Poslanika, Muhameda, s.a.v.s. Post kao ibadet je dat Allahovim vjernicima, kako bi, uzdigli svoju bogobojaznost na višem nivou i ojačati vezu sa Uzvišenim Allahom. Kaže Allah, đ.š., o ovom ibadetu i propisu za Njegove bogobojazne vjernike u suri Bekare 183-184-tog ajeta: O vjernici, propisan vam je post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni. Ko od bas bude bolestan ili na putu (ne bude postio), nadoknadno će postiti isti broj dana (nakon mjeseca ramazana).” (El–Bekare, 183-184)        

         Govoreči o ovom ajetu ashabi, zatim nakon njih učenjaci ističu da je post bio propisan i obavezan svim narodima počeviši od prvoga čovjeka ujedno i Allahovog poslanika Adema, a.s., pa sve do posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., to jest svim narodima do dana današnjeg. Ovaj ibadet je i drugim narodima bio propisan vremenski i broju dana kao što je umetu poslanika Muhammeda, a.s., propisan. O propisu posta kao temelj islama govori i naš dragi Poslanik, s.a.v.s., u svome hadisu, rekavši: “Islam se temelji na pet stvari: ocitovanju da nema drugog boga osim Allaha I da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu ramazana i obavljanju hadža.(Muttefekun aljehi)           

       Mjeseca ramazana je najvrjedniji mjesec u čitavoj godidini. O ovome govori jedan od poznatih ashaba i ujedno učenjak, Abdullah b.Mesud, koji je rekao: ‘’Ramazan je prvak i predvodnik svih mjeseci.’’ Dok, vrjednost ovog ibadeta u mjesecu ramazanu je do te mjere uzdignuta da ako bi vjernik namjerno ispustio jedan dan ovog mubarek mjeseca, bez ikakvog opravdanog razloga kao što su tipa bolest, put, određeni dani kod žena, itd., da bi to nadoknadio, kada bi čitavog života neprekidno postio nebi mogao dostići stepen vrjednosti tog izostavljenog ramazanskog mubarek dana. O ovome prenosi i Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u svome hadisu rekao: „Ko bez razloga i olakšice koju je Allah propisao (bolest,putovanje i sl.) ne bude postio makar jedan dan mjeseca ramazana, neće ga moći nadoknaditi, pa makar i čitav život (neprekidno) postio. (Imam Buhari)        

       Kao što je uzdignuta vrjednost posta mubarek mjeseca ramazana, također i njegova nagrada je na jedan od najvećih nivoa. Uobičajene nagrade kojima Allah đ.š., nagrađuje svoje robove su od sedam pa do sedamstotina puta dok, Allah, đ.š., posebno od svih ibadeta nagrađuje Njegove postače, nagrada za koju zna samo Uzvišeni Stvoritelj, i niko drugi,  rekavši u hadisu Kudsi:Rekao je Allah: ”Svako djelo sina Ademovog se umnožava, jedno dobro djelo desetorostruko, pa čak i do sedam stotina puta.’ Kaže Allah: ‘Osim posta, on je moj i ja za njega nagrađujem. Postač ostavlja svoje strasti i jelo samo radi Mene.”(Buhari i Muslim) Dok, Poslanik, s.a.v.s., je rekao da je post pola strpljivost (sabura) i zekat na tjelo. I također kada je bio upitan od Ebu Umame da ga uputi na ibadet  s kojim ce uci u Džennetu, odgovorio mu Poslanik, s.a.v.s.: ”Drži se posta, jer, njemu ništa nije ravno.”(Imam Ahmed)  

           Iz citiranog hadisa o tome da je Allah đ.š., spremio zasebne nagrade za postača, te se nagrade podrazumevaju unutar Džennetskim ljepotama jer je neminovna nagrada Džennet za iskrene Allahove vjernike koji budu postili. Čak, do te mjere da je Allah, đ.š., stvorioposebna vrata na kojima će ulaziti samo postači ta vrata se zovu Rejjan, i na nju će samo odlikovani vjernici nad ostalim vjernicima ulaziti. O ovome govori naš plemeniti Poslanik Muhamed, s.a.v.s., u svome hadisu rekavši: “Doista u Džennetu imaju vrata koja se nazivaju Rejjan, a kroz koja će ući postači na Sudnjem danu. Kroz njih neće moći ući niko osim postača. Biće rečeno: ‘Gdje su postači?’ Pa će oni ući korz njih. Kada uđe zadnji od postača, ona će se zatvoriti, i neko posle toga neće kroz njih ući” (Buhari i Muslim) Kao što je Allah, đ.š., stvorio nagradu na ovom dunjaluku za sva pokorna Njegova stvorenja također je stvorio i kazne za nepokorna stvorenja.

          U do sada prikazanom radu naveli smo obaveznost posta, zatim vrjednost mjeseca ramazana, zatim vrjednost posta u mubarek mjesecu ramazanu. Sada cemo u posljednem djelu rada citirati jedan hadis koji govori o djelicu kazne za one koji su zapoceli svoj post ali ga namjerno prekidaju prije nego što nastupi vrjeme. Hadis bileži Imam Ahmed od Ebu Umame, r.a., koji kaže: “Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Dok sam spavao, došla su mi dva čovjeka i uzela me za podlaktice te me odveli do jednog nepristupačnog brda, a zatim su mi kazali: ‘Popni se.’‘Nisam u stanju da to uradim’, rekao sam. Rekli su: ‘Mi ćemo ti olakšati.’Popeo sam se na brdo, a zatim čuo veoma glasne zvukove. Rekao sam: ‘Kakvi su ovo zvukovi?’ Rekli su: ‘To su urlici stanovnika Vatre.’ Zatim smo krenuli i došli do ljudi koji su bili obješeni za svoje tetive, a pri tome su im usta bila široko razjapljena, a iz njih je tekla krv. Upitao sam: ‘Ko su ovi?’ Rekoše: ‘Ovo su oni koji prekidaju svoj post prije nego što nastupi vrijeme.(Imam Ahmed) Iz citiranog hadisa u posljednjem dijelu hadisa možemo vidijeti da je ovo kazna pripremljena za one koje prekidaju svoj post prije nego li nastupi vrjeme, uz to vidimo strogu Allahovu kaznu za nemarne postače. Postavlja se pitanje, na koje treba svaki vjernik dobro razmisliti. Ako je ovakva kazna za one, koji su prije nastupa vrjemena kvarili svoj post, kakva li je kazna za one koji u opšte ne poste?

      Također vjernik koji izostavlja post, je razlog da se udalji od Allahove milosti i na taj način zadobiva Njegovu, srdžb. O ovome prenosi jedan od poznatih ashaba Džabir ibn Abdullah, r.a., da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., napravljena minbera koja je imala tri stepenice. Jednom prilikom, dok se Poslanik, s.a.v.s., penjao uz minberu, na svakoj od tih stepenica je glasno izgovorio amin! Kada je sišao, ashabi ga upitaše: “Poslaniče, čuli smo da izgovaraš amin, a to nisi nikada ranije radio?” On im odgovori: “Dok sam se penjao uy minberu, dođe melek Džibril, a.s., i reče: ”Muhamede. Neka je udaljen od Allahove milosti onaj kod koga jedan ili oba roditelja dočekaju starost, a on lijepim odnosima prema njima ne zasluži Džennet!“ Pa sam rekao: ”Amin” Zatim mi je rekao: ”Muhammede, neka je udaljen od Allahove milosti onaj ko dočeka i doživi mjesec ramazan, a u njemu ne zasluži Džennet!”, Pa sam rekao: ”Amin!” Kada sam se popeo na treću stepenicu, Džibrim mi reče:” Muhamede, neka je udaljen od Allahove milosti onaj pred koga se ti spomeneš, a on na tebe ne donese salavat!” Pa sam rekao: “Amin!(Ogranci imana, str,160)         
    

Neka su dove Uzvišenom Stvoritelju nebesa i zemelje i svega što postoji da sve Njegove vjernike uputi na pravome putu, putu Istine. Učvrsti u vjeri islama. Učini od sledbenika ummeta Muhameda, s.a.v.s., i uvede u Džennetskim ljepotama koje je On, Uzvišeni pripremio za svoje iskrene i vjerne robove. Mjesec ramazan je mjesec radosti i veselja i zato Gospodaru Svjetova omoguči svim dobrim dušama da ovaj mubarek mjesec dožive i njega iskoriste na najbolji moguči način, ibadetima i dobrim djelima.    

A najbolja dova je da zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova!          

Pripremio: Dr. Mirsad ASLANI

Povezani Članci

Back to top button