Islamske Teme

Metode, savjeti i dove onima koji nemaju djece (potomke)

PODIJELI S DRUGIMA

PODIJELITE SA DRUGIMA I BUDITE OD HAJRA!

Zaista su djeca blagodat i ukras svakog doma i porodice. Njihovo rođenje, djetinjstvo, odrastanje i svaki njihov uspjeh u njihovom životu, jednostavno ispunjava srce svakog roditelja. Međutim, Allahovo je određenje da neke žene ne osjete blagodat majčinstva a muškarci blagodat očinstva. Onaj kome je Allah, s.w.t. uskratio ove blagodati, treba da se strpi i zadovoljno zahvali Allahu jer radi se o dunjalučkom iskušenju.

Uzvišeni kaže: “Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, On stvara šta hoće, On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće mušku, a koga hoće učini bez poroda. On uistinu sve zna i sve može.“ (Eš-Šura, 49-50).

Kao što vidimo iz časnog ajeta, Uzvišeni Gospodar daje potomstvo kome hoće i kakvo hoće, a isto tako vidimo da Allah, dž.š., nekoga ostavlja i bez potomstva. Danas imamo raznih situacija, neko ima mnogo djece, neko ih nema i želi ih svim srcem a neko ih i baca. Da, ima i takvih majki (ako se može takva osoba nazvati majkom), koja ima srca da svoje tek rođeno dijete ostavi pored nečijih vrata ili na ulici.

Svaka žena kojoj Allah, s.w.t. nije podario dijete, sigurno osjeća veliku prazninu, tugu i bol u svom srcu. Danas pojedini bračni parovi rade sve da bi dobili dijete i takav bračni par treba razumijeti. Ovom prilikom bih da spomenem nekoliko stvari, odnosno savjeta, braći i sestrama koje je Gospodar iskušao ovakvom vrstom iskušenja.

Mnogi bračni parovi kad urade detaljne medicinske nalaze i kad se pokaže da su 100% zdravi te da nema nikavih smetnji kad je u pitanju plodnost, nego treba da samo čekaju taj trenutak ili veliki broj doktora kaže, da sačekaju dok Allah ne odredi, ipak pomoć traže na drugoj strani i to najčešće nedozvoljenoj. Ja razumijem svakog muža i svaku ženu, da je želja za djetetom nešto veliko i neopisivo, ali u svemu pa i u tom sastavnom dijelu našeg života imaju granice. Naime, mnogi bračni parovi iako zdravi ali veoma nestrpljivi, pomoć za svoju nedokazanu neplodnost traže kod raznih sihirbasa, vraćara, gatara, astrologa, hodža, samoukih nana i drugih prevaranata.

Odlazak njima može da bude uzrokom kasnijih psihičkih kao i fizičkih problema kod bračnog para. Nažalost, nedostatak vjere kod ovih ljudi stvara nevjerovatnu dozu vjerovanja tim prevarantima. Tako, bilo šta da im kažu da urade, popiju, pojedu ili da bilo koliko plate, oni će to uraditi. Daju im svakakve zapise, hamajlije, daju im zapise nad kojima treba da se kade, da posjete to i to svetište, prinošenje nekih žrtava na određenom mjestu, posjeta mezarluka i izvršavanje određenih rituala na tom mjestu i druge sihirbaske radnje.

Nažalost, ti prevaranti imaju tako jaku i uvjerljivu priču, da slobodno se usude kazati, kako oni znaju ko može a ko ne može imati djecu, kome će biti muško a kome žensko i sl. Ti i takvi ljudi se petljaju u Allahovo određenje, a nije se ni čuditi kad su oni svojim djelovanjem negirali Allaha a pristali da obožavaju prokletog šejtana.

Zato savjetujem svakom bračnom paru, bili vjernici praktičari ili ne, da ne idu i ne posječuju razne hodže, gatare, astrologe i ostale prevarante, jer ono što vam je Allah propisao, to će vas i zadesiti i niko od njih, a posebno od njih, vam ne može pomoći da dobijete dijete, jer se od tih pokvaranjaka dova ne prima.

Dakle, ako su vam doktori na osnovu detaljnih nalaza ukazali da ste obadvoje zdravi, nema potrebe da tražite pomoć od ovakvih ljudi. Na vama je da se strpite i da se samo strpite. Normalno, da bi čovjek bio duševno smireniji, može potražiti mišljenje i drugih specijalista, raznih certificiranih i iskusnih travara, koristiti razne čajeve i sl, ali posječivati gore navedene prevarante je strogo zabranjeno.

Druga stvar koju želim da spomenem ovdje, jeste nekoliko savjeta koje su islamski učenjaci kroz prizmu Kur’ana i Sunneta, svrstali u učinkovite metode koje su uz Allahovu pomoć, kad je u pitanju opskrba potomstvom, u dosta slučajeva pokazale efikasne.

Prvu metodu spominje uvaženi šejh Salih el-Megamisi riječima: “Ako je Allah, s.w.t. iskušao bračni par pa nemaju djece, pokazalo se u dosta slučajeva efikasnim učenje jedne kur’anske dove, 40 puta na sedždi. Međutim, ovdje je bitno napomenuti da je to samo pokušaj uz iskren i jak oslonac na Allaha, s.w.t. Dakle, nigdje nije spomenuto da ko prouči tu dovu 40 puta na sedždi, da će njegova žena zatrudnijeti odmah ili u nekom kratkom roku. Dakle, ovo je samo pokušaj uz Allahovu pomoć koji se pokazao efikasnim u dosta slučajeva.


Dakle, muž i žena u toku dana ne jednom od farzova ili nafila na jednoj od sedždi prouče 40 puta dovu koja se spominje u Kur’anu, to je dova Božijeg poslanika, Zekerija, a.s. a ona glasi: “Gospodaru moj ne ostavljaj me sama, a Ti si jedini vječan.“ (Al-Anbija, 89) Dovu učiti svaki dan 40 puta, bilo bi poželjno da se uči na arapskom jeziku sa nijjetom u srcu da Allah, s.w.t podari potomstvo. Možda će se neki zapitati, odkud 40 puta? Kažemo da je vrijednost ovog broja spomenuta u Kur’anu, kad Gospodar kaže za Musa, a.s.: “I kad sa Musaom susret odredismo četrdeset noći….“ (Al-Bekara, 51). Dakle, kroz praksu mnogih bračnih parova, pokazalo se da su u kratkom roku nakon mnogo godina čekanja, opskrbljeni djetetom. A opet Allah sve određuje i daruje.“

Drugi primjer spominje šejh Nebil el-Av’adi riječima: “Mnogo je bračnih parova iskušano da nemaju djece. Znam lično nekoliko porodica koji su nakon iskrenog oslonca na Allaha, s.w.t. i činjenja što više istigfara u kratkom roku opskrbljeni djetetom. Zadnji slučaj je jednog mog prijatelja koji je u braku pet godina a djece nisu imali. Pokušali su sve, obišli sve dokotore i specijaliste, svaki nalaz je bio da su obadvoje zdravi i da mogu imati djecu.

Dao sam mu samo jedan savjet a savjet je zasnovan na kur’anskom ajetu koji glasi:“ ”Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta. On će vam kišu obilnu slati i pomoći vas imanjima I SINOVIMA i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati” (Nuh, 10-12). Rekao sam im da svaki dan čine istigfar 1000 puta, dakle da svaki dan kažu po 1000 puta “estagfirullah”. Malo ujutro, malo popodne, malo naveće. Zatim noćni namaz i iskrena dova. Nije prošla ni sedmica dana, žena od mog prijatelja je bila trudna, nakon pet godina čekanja.

Treći primjer navodi šejh Muhamed Hasan riječima: “Slušao sam dosta učenjaka koji savjetuju one kojima Allah, s.w.t. nije podario dijete da urade slijedeće: Nasuti pola čaše kišnice (vode), zatim u istu čašu nasuti mlijeka i sve dobro izmiješati sa medom. Po mogučnosti na tu smjesu proučiti rukju, zatim to piti, činiti što više istigfar i dovu na noćnom namazu. Zašto kišnica, med i mlijeko?

Uzvišeni za kišnicu kaže: “Mi spuštamo sa neba vodu kao BLAGOSLOV..“ (Kaf, 9). Za mlijeko Allah, s.w.t je rekao: “Mi vam dajemo da iz utroba njene mlijeko čisto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi , ukusno onima koji ga piju.“ (An-Nahl, 66). Za med, Gospodar je objavio: “Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koe je LIJEK ljudima..“ (An-Nahl, 69). Dakle kod ove tri materije nalazi se velika vrijednost i bereket koje je Allah, s.w.t spomenuo u Svojoj Časnoj Knjizi.

Četvrti savjet jeste, dijeljenje tajne sadake. Spoj istigfara i sadake uz Allahovu pomoć može da otkloni od čovjeka mnoge nedaće pa i neplodnost. Prilikom davanja sadake, posebno siromašnim ljudima koji znaju za vaše stanje (dakle da bračni par nemaju dugo djece), njihova dova koja u tom trenutku u sebi može sadržavati nevjerovatnu iskrenost, može da bude primljena kod Allaha, pa da vam Allah isto tako nadoknadi.

Molim Allaha, s.w.t. da podari svakom zdravo potomstvo, da nam djecu sačuva od svakog zla i da ih uputi na Pravi put, AMIN!!!

Saudin Cokoja
N-um

Povezani Članci

Back to top button