Islamske Teme

Koja je nagrada za lijepo ponašanje čovjeka?

Podijeli sa drugima

           Kada je bio upitan Poslanik alejhi selam o tome šta najviše uvodi u Džennet, rekao je: ˝Bogobojaznosti lijep ahlak. ˝(Tirmizi)    

           Lijep ahlak je nešto najteže sjutra na Mizanu. Od Ebu Derda’a r.a., se bilježi: čuo sam Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kaže:’’Ništa se teže neće staviti na tasove Mizana/Vage od lijepog ahlaka!’’ (Tirmizi,  2003.)

           Lijep ahlak iziskuje i ljubav Allahovog Poslanika s.a.w.s.. Od Džabira r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:’’Najdraži od vas i najbliži mjestom do mene na Sudnjem Danu jeste onaj između vas koji je najljepšeg ahlaka i ponašanja. Najomraženiji od vas i najudaljeniji od mene biće oni koji mnogo pričaju i galame u prazno, i oni koji se ohole i uzdižu!’’(Tirmizi, br.2018)     

           Prenosi imam Buharija u njegovom Sahihu da je Poslanik alejhi selam rekao: ˝Uistinu su među najboljim od vas oni koji su najljepšeg ahlaka. ˝ (Buharija)     

           Lijep ahlak je razlog stjecanja Allahove dž.š., ljubavi:‘’Od Usame b. Šurejka r.a., se bilježi:’’Sjedili smo do Poslanika s.a.w.s., kao da su nam na glavama ptice, niko se od nas nije čuo. Kada dođoše neki beduini, upitaše Allahovog Poslanika s.a.w.s.: Ko je najdraža osoba Allahu dž.š.? Reče: ‘’Oni koji su najljepšeg ahlaka!’’(Hakim, br.8214.)        

           Lijep ahlak je najljepši poklon! Od Usame b. Šurejka r.a., se bilježi da je rekao:’’Neki arapi povikaše: O Allahov Poslaniče, šta je najbolje što može biti dato čovjeku? Reče: Lijep ahlak/ponašanje’’ (Ibnu Madždže, br.3436)             

Lijep ahlak je najbolje djelo! Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:’’Sin Ademov neće raditi boljeg djela od klanjanja namaza, čišćenja duše i lijepog ahlaka/ponašanja!’’ (Imam Buhari, Tarihul-Kebir, 1/63.)

Prirpemio: Dr. Mirsad Aslani

Povezani Članci

Back to top button