Islamske Teme

Ko želi bereket u vremenu i svojim poslovima, neka se što više …

Podijeli s drugima!

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Saff

Rečeno je Hasanu el-Basriju: ”Taj i taj je postao hafiz (čuvar) Kur’ana.”Hasan el-Basri, rekao je: ”Ne, nego njega Kur’an čuva.”Naravno, Hasan el-Basri je bio u pravu, jer učenje Kur’ana napamet je projekat koji ne poznaje neuspjeh, pa ako neko od nas određeno vrijeme pokušava naučiti Kur’an napamet, i ne uspije u tome, zamislite kolika je samo njegova nagrada za intenzivno učenje Kur’ana u toku tog perioda. Stoga, ko želi bereket u vremenu i svojim poslovima, neka u moru termina vezanih za svakodnevne poslove, odredi sebi i termin za druženje s Kur’anom.Kur’an je poput iskrenog prijatelja. Što duže ostaješ s njim, više ćeš njegovih tajni saznati i naučiti. Jer, prijatelj ne odaje svoje tajne nekome ko sjedi s njim nekoliko minuta pa ode.Onome ko se trudi da ustraje u ibadetu, Allah šalje meleke da ga ohrabreIbnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Čovjek neće prestati da se bori sa pokornošću Allahu, da se navikava na nju, da je voli i preferira, a da mu Allah, iz Svoje milosti prema njemu, neće poslati meleke da ga potaknu i ohrabre na to, i da ga odvajaju od njegove postelje da bi se posvetio ibadetu i pokornosti Allahu.A čovjek se neće prestati navikavati na grijehe, voljeti ih i preferirati, a da mu Allah neće poslati šejtane koji će ga poticati i navoditi na grijehe.”

Povezani Članci

Back to top button