Islamske Teme

Klanja pet vakat-namaza, ali će u Džehennem

Podijeli s drugima!

Klanja svih pet vakat-namaza, ali će ući u Džehennem, Allahu se utječemo od džehennemske vatre…

Ovo nisu moje riječi, ovo su riječi Uzvišenog Allaha. Ovaj čovjek klanja pet vakat-namaza, ali ih ne klanja u njihovo propisano vrijeme. Sabah-namaz – odlazi da zarađuje , u školu, na fakultet. Šta je dokaz? Kaže Uzvišeni Allah: “A njih smijeniše zli potomci, koji namaz napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno ući u Gajj.” (Merjem, 59) Gajj je dolina u Džehennemu. Kaže Ibn Mesud, Allah bio zadovljan njime, o kur’anskim riječima: “…koji namaz napustiše”: “Tako mi Allaha, nisu ga ostavili, ali su ga klanjali izvan njegovog (propisanog) vremena.”

Kaže Uzvišeni Allah u suri El-Maun, u ajetu koji i djeca znaju napamet, a da ne govorimo o odraslima: “A teško se onima koji klanjaju, a koji su nemarni prema namazu.” (El-Maun, 4–5) Šta znači nemarni? Nemarnost: ostavljanje, klanjanje izvan namaskog vremena, nedostatak strahopoštovanja u namazu (skrušenosti), neupotpunjavanje. Nemarnost ovdje ima mnogo značenja. Odgađanje namaza izvan njegovog propisanog vremena veliki je grijeh, jedan od najvećih grijeha, koji svog počinioca vodi u Vatru, ako se ne pokaje i ne vrati Allahu.

Sa videopredavanja šejha Najifa es-Sahafia

Povezani Članci

Back to top button