Islamske Teme

Kakva je sudbina onih koji ne klanjaju džuma-namaz?

Podijeli s drugima!

Abdullah bin Mes’ud, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao ljudima koji su izostali sa džume:

Bavio sam se mišiju da naredim nekom čovjeku da klanja ljudima, a zatim da zapalim kuće onima koji izostaju sa džuma-namaza. (Muslim)

Ko ostavlja džuma namaz bit će mu srce zapečaćeno
1. Resulullah, s.a.v.s., veli: Ili će oni koji ostavijaju džuma-namaz prestati s izostajanjem, ili će im Allah zapečatiti srca, pa će postati od nemarnih (gajila). (Muslim)

2. Resulullah, s.a.v.s., veli: Ko izostavi tri džume ravnodušno, Allah će mu zapečatiti srce. (Ebu Davud)

3. Resulullah, s.a.v.s., veli: Ko izostane sa tri džume, bez velike potrebe, Allah će mu zapečatiti srce. (Ibn Madže)

4. Ibn Omer, r.a., veli: “Ko izostavi namjerno, bez razloga, tri džume, Allah, dž.š., zapečatiti će mu srce pečatom licemjerstva.’

5. Resulullah, s.a.v.s., veli: Prisustvujte zikru (džuma-namazu) i približite se imamu, jer uistinu će se čovjek udaljavati (od imama), pa će to biti razlog da će među zadnjim ući u Džennet, ako ikako i uđe u nijega. (Ebu Davud)

Za onoga ko izostavi džumu propisan je otkup
Vjerovjesnik, s.a.v.s., kaže: Ko izostavi džumu bez opravdanog razloga neka podijeli sadaku u iznosu jednog dinara, pa ako ne bude imao, onda pola dinara. (Ahmed)

Resulullah, s.a.v.s., veli: Ko propusti džumu bez opravdanog razloga neka dadne sadaku u vrijednosti jednog dirhema, ili pola dirhema, ili sa’ pšenice ili pola sa’a. (Ebu davud)

Odlomak iz knjige: 100 odlika dana džume

Autor: Dž. Sujuti

Preveo Nedžad Ćeman

Izdavač: MIZ Sanski Most

Povezani Članci

Back to top button