Islamske Teme

Kako zaslužiti Allahovu, dž.š., milost

Podijeli s drugima

Neki se zavaravaju i pogrešno razumijevaju kur’anski ajet u kojem Allah, dž.š., kaže:

“Ja sigurno opraštam onome ko se pokaje (od grijeha) i ko vjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na pravom putu ustraje” Pojedinci vide ovaj ajet kao veliku nadu i kažu da Allah, dž.š., u ovom ajetu zasigurno obećava svoju milost i oprost, obzirom da je ovdje korišten oblik koji ukazuje na to (Ja sigurno opraštam). Međutim, za postizanje Allahove, dž.š., milosti i oprosta u ovom kur’anskom ajetu pomenuta su četiri uvjeta, a to su: tevba / iskreno pokajanje, potpuno i ispravno vjerovanje (koje se pominje u ovom, i u sličnim hadisima; Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Neće niko od vas (potpuno i) ispravno vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi,”) činjenje dobrih djela i ustrajnost na Pravom putu, imajući u vidu da nas naš Gospodar prati i kontroliše sve naše postupke.

Sličan ovome je i kur’anski ajet u kojem Allah, dž.š., kaže:

“A onaj koji se bude pokajao, i koji bude vjerovao, i koji bude dobra djela činio, on će postići šta je želio.” Dakle, kada se vjernik iskreno pokaje, ispravno povjeruje i bude radio dobra djela, tada se može nadati da će biti spašen i da će biti upućen na Pravi put i da će zaslužiti Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i milost. Čak i kada postigne ovo što je pomenuto, ne smije se zavaravati i osjećati sigurnost od Allahove kazne, jer Allah, dž.š., kaže:

“Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji.” i neka uvijek ima na umu Allahove, dž.š., riječi:

“Eto, tako Gospodar tvoj kažnjava kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili. Kažnjavanje Njegovo je zaista bolno i strašno. To je pouka za one koji se plaše patnje na onom svijetu; a to je Dan kada će svi ljudi biti sabrani i to je Dan kad će svi biti prisutni, a Mi ga odgađamo samo za neko vrijeme. Onoga dana kad dođe, bez dopuštenja Njegova niko ni riječ neće izustiti, a među njima biće nesrećnih i srećnih. I nesrećni će u Džehennem, u njemu će teško izdisati i udisati…”

“I svaki od vas će do njega (Džehennema) stići! Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao. Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti.”

“Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjeće ga.”

U jednog kratkoj, ali vrlo sadržanoj suri Allah, dž.š., kaže: “Tako mi vremena, svaki čovjek je na gubitku, osim onih koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima preporučuju istinu i koji jedni drugima preporučuju strpljivost.” U ovoj kratkoj suri vidimo da je Allah, dž.š., ocijenio i okarakterisao svakog čovjeka da je gubitnik, osim onih koji se okite sa četiri odlike, koje će ih spasiti od gubitka i propasti: vjerovanje, dobra djela, međusobno savjetovanje i preporuka Istine i međusobno savjetovanje i preporuka strpljivosti. Strpljivost je ta odlika koja čovjeka čini ustrajnim u pokornosti Allahu, dž.š., i ona ga odvraća od griješenja i razvrata. Kod koga se nađu ove četiri osobine on se može nadati da će biti spašen od gubitka i propasti.

Autor: Fuad Sedić

Povezani Članci

Back to top button