Islamske Teme

Kako Kur’an časni opisuje sreću?

Kako Kur'an časni opisuje sreću?

Podijeli da se i drugi okoriste

“A među njima biće nesretnih i sretnih…” (Hud, 105) “A sretni će u Džennet…” (Hud, 108)

  • Riječ “sreća” i njene izvedenice u Kur’anu se spominju samo u kontekstu ahireta. To je zbog toga što na dunjaluku nema potpune sreće. Jedina istinska i potpuna sreća je u Džennetu.

O kakvoj sreći je reč?

  • Naravno o onoj apsolutnoj gdje nema nervoze, tuge, bol, mržnje, neraspolozenje itd.
    Svega ovoga nema u Džennetu zato će čovjek postići apsolutnu sreću.

Povezani Članci

Back to top button