BosanskiIslamske Teme

Kako Kur’an časni brani ugled-moral žene

Podijeli s drugima

Podijeli ako misliš da je korisno!

Nerijetko se neosnovana krivnja i glasine usmjere prema onome ko je bespomoćan da se odbrani, a Uzvišeni Allah takvima prijeti kad kaže: “Oni koji optuže čestite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti i na ovome i na onome svijetu; njih čeka patnja nesnosna!” (En-Nur, 23)

Osim toga, neistinite optužbe razlog su da se ugled onih koji druge potvaraju trajno naruši, a Uzvišeni o tome kaže: “One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to s četiri svjedoka, sa osamdeset udaraca biča izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte; to su nečasni ljudi!”(En-Nur, 4)

Povezani Članci

Back to top button