BosanskiIslamske Teme

Kako da vjernik najbolje iskoristi zimu?

Savjeti Poslanika, a.s.

Bilježi Tirmizi od Amira ibn Mesuda, r.a., da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao:

“Lahka zarada sevapa je post zimi.”

Ebu Hurejre, r.a., je običavao kazati kada nastupe kratki zimski dani:

“Hoćete li da vas obavijestim o lahkoj zaradi (lahkoj nagradi)?“ “Hoćemo”, rekoše. “To je post zimi,” kaza im Ebu Hurejre, r.a.

Ibn Redžeb El-Hanbeli je rekao: “Noćni namaz zimi je jednak (dobrovoljnom) postu ljetnih dana.” A od Omera, r.a., se prenosi da je kazao: “Zima je plijen pobožnjaka!”

Od Seid El-Hudrija, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: “Zima je proljeće za vjernika, duge su njene noći pa ih provodi u ibadetu, a kratki su dani pa ih posti.“ (Ahmed, Bejheki)

Povezani Članci

Back to top button