Islamske Teme

Jedan i efikasan recept za sreću

Jedan i efikasan recept za sreću

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Nemoj se opterećivati stalnim razmišljanjem o tome kako se izbaviti iz nedaće i iskušenja i kad će se to desiti. Ako Allah nešto hoće, On pripremi uzroke za to na način koji čovjeku ne bi mogao na um pasti. Dokaz za to su Allahove riječi: ”Ti ne znaš, Allah može poslije toga priliku pružiti.” (Et-Talak, 1.)

U drugom ajetu, Allah, dželle šanuhu, rekao je: ”One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!” (Er-Ra’d, 28.) Ne postoji efikasniji recept za sreću od ovoga.

Rekao je također: ”Jedite hranu Gospodara svoga i budite Mu zahvalni; kakav divan kraj i Gospodar Koji mnogo prašta!” (Saba, 15.)

I pored dobre zemlje i obilnih blagodati, čovjek zanemaruje zahvalnost Allahu i propušta naređene ibadeta. Dakle, vjerniku je potreban ”Gospodar Koji oprašta”, da mu upotpuni blagodati.

Uzvišeni Allah, objavio je: ”Ako ti Allah želi dobro – pa, niko ne može blagodat Njegovu spriječiti…” (Junus, 107.)

Sve sile na zemlji ne mogu spriječiti dobro koje ti Allah želi, pa zašto onda svoje srce vezuješ za stvorenja i razmišljaš o njima? Veži svoje srce za Živog i Vječnog, čija blagodat se ne može spriječiti, i On će ti sve živo potčiniti. Allah, dželle šanuhu, rekao je: ”Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.” (Ibrahim, 7.)

Saff

Povezani Članci

Back to top button