Islamske Teme

HODŽA HAFIZ ALI KORČA I NJEGOV AUTENTIČAN I SIMBOLIČAN KOMENTAR KUR’ANA

Podijeli s drugima

HODŽA HAFIZ ALI KORČA I NJEGOV AUTENTIČAN I SIMBOLIČAN KOMENTAR KUR’ANA

Iz odraza i izvora reformističke doktrine u hodžinim shvatanjima i stavovima hafiz Ali Korče, bio je i komentar pojedinih ajeta na simboličon-autentičan način. Zapravo istina je, da ovakav način simboličke interpretacije je zapravo jedna od vrsti sufijskih dozvoljenih interpretacija i zasnivana na Šerijatu, i poznat je tefsirskoj nauci:

( التوفيق بين المعنى الظاهر و المعنى الباطن ) “harmonizacija egzoterijskog značenja (dhahir) sa onim ezoteričnih (batin) kur’anskih ajeta”, ili kako to neki učenjaci tumače: “svaki ajet ima svoje unutrašnje i spoljašnje značenje”.

Ovo tefsirsko pitanje su mnogi učenjaci proučavali, kako u prošlosti, i danas to rade, u prošlosti su ga najviše proučavali Imam Gazali, Imam Ebu Is’hak Eš-Šatibi, i dr. dok u današnjici ovim pitanjem su se najviše bavili Šejh prof. Dr. Muhammed Husejn Zehebi, šejh prof. Dr. Muhamed Abduladhim Zurkani, šejh prof. Dr. Fehd ibn Abdurahman Er-Rumi i šejh prof. Dr. Jusuf El-Kardavi, i dr. Zagovornici ove doktrine argumentiraju postojanje ove vrste tefsira sa hadisom koji prenosi Imam Buhari da, prenosi se od Ibn Abbasa, r.a., da je rekao: “Omer me tretirao kao Poslanikovog (Neka je Allahov mir i spas na njega!), rođaka.”; Pa ga Abdurahman ibn Auf upitao Omera: “Da li ćeš tako tretirati i našu djecu?” Omer, r.a., im odgovori: “Njega tretiramo na osnovu njegovog znanja”, a onda me upitao o kur’anskom ajetu:

إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ١ [ النصر: 1 ]

“Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu”. Ja sam mu odgovorio onim što me je naučio Božiji Poslanik, a.s., i kada sam pročitao do kraja suru, Omer, r.a., reče: “Kunem se Bogom da ne znam više od onoga što ti znaš …”.

Također, Taberi i drugi učenjaci ističu da kada je objavljen ajet:

 .. ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ..  [ المائدة: 3]

“Danas sam upotpunio vašu vjeru”, u oprštajnom velikom hadžu, Omer ibn Hatab, r.a., je plakao i kada ga Poslanik (Neka je Allahov mir i spas na njega!) upitao, zašto plačeš? On mu odgovori: “Placem jer se do danas naša vjera upotunjivala i nakon što se usavršila, nešto će nam sigurno faliti!”; Na ovo Poslanik, a.s., odgovorio mu: “U pravu si!”

Postoje i drugi ajeti i hadisi kojih ističu učenjaci i koji potvrđuju ezoterično ižučavanje ili ovu simboličku metodu tefsira. Jasna strana Kur’ana je u tome da se Svemogući Bog obratio svojim robovima na čistom arapskom jeziku u kojem postoje pravila i principi, koji nam omogućavaju da na zdrav i jasan način shvatimo kur’ansko značenje. Ezoterično značenje (skriveno i dubinsko) radi se o volji Svemogućeg Boga i to je svrha zbog kojeg je i objavljen Kur’an časni, a to možemo razumijeti kroz jezičke principe i pravila, i to je božanski dar, dar koji prema mišljenju Imama Sujuti, je od bitnih uslova komentatora Kur’ana, to je božje Svijetlo koje rasplamsava srce učenjaka i poznavatelja Svemogućeg Boga, to su ljudi koji posjeduju čisto srce, zdrav razum i lijepo ponašanje.

Neki učenjaci pripisuju uslove ezoteričnom tumačenju tefsira, zapravo razumjeti ezoterični aspekt arapskog jezika; i da to ezoterično značenje mora odgovarati egzoteričnom značenju i imati svrhu arapskog jezika, i također imati tekstualnu osnovu. Dakle, ezoterično značenje je usko povezano sa zvučnim egzoterijskim značenjem teksta, jer ćemo inače naići na čudne i iznenađujuće izjave i komentare nekih sufija i njihovih sljedbenika. Sada čemo pokazati jedan primjer iz hodžinog sažetka tefsira hafiza Ali Korče. U tefsiru kur’anskog ajeta:

 أَوۡ كَصَيِّبٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٞ وَرَعۡدٞ وَبَرۡقٞ يَجۡعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِۚ وَٱللَّهُ مُحِيطُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩ [ البقرة: 19 ]

“Ili, oni su nalik na one, koji za vrijeme silnog pljuska s neba, u punom mraku, usred grmljavine i munja, stavljaju zbog gromova prste u uši svoje bojeći se smrti – a nevjernici ne mogu umaći Allahu.”. Hodža Hafiz Ali Korča ističe: “Jaka kiša i oblaci znače iman (vjera) i Kur’an, tama i grmljavina označavaju djela, kao na primjer; namaz, post, borba protiv nevjernike, udaljavanje od starih vjera i svjetovnih pozicija, što im veoma teško. Kada su čuli takve stvari o Ahiretu koje su ličile na munju i grmljavinu, nevjernici su im staviljali prste u uši da ih ne čuju”.

Iz knjige: Hfz. Hajredin Hoxha, التفسير والمفسرون الألبان في العصر الحديث “Albanski tefsir i mufessiri u savremenom dobu”.

Povezani Članci

Back to top button