Islamske Teme

Deset stvari koje vode Allahovoj dž.š. ljubavi

Podijeli s drugima!

Čovjekova djela često prate poteškoće, propusti i manjkavosti, ali, ako čovjek u svome srcu bude imao iskrenu ljubav prema Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, onda mu to nadoknaðuje manjkavost njegovih djela i uzdiže ga na visoke stepene koje možda ne bi zaradio ničim drugim. Enes b. Malik r.a., prenosi da je neki čovjek došao Poslaniku s.a.w.s., pitajući ga: “Kada će Sudnji Dan? Poslanik s.a.w.s., ga upita: A šta si ti pripremio za na Sudnji Dan? Ovaj čovjek reče: Ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku! Poslanik s.a.w.s., reče: Bićeš sa onima koji su ti dragi i koje budeš volio!” (Sahih Ibnu Huzejme, br.1796.) 

Djela koja vode Allahovoj ljubavi
1. Učenje Kur’ana s razmišljanjem i razumjevanjem njegovih značenja, šta se njima želi reći, poput neke knjige koju čovjek nauči napamet i tumači je i komentira kako bi shvatio šta je njen autor htio reći! Suprotno navedenome bi bilo: neučenje ili neiščitavanje kur’anskih ajeta i poruka, ili pak učenje koje nije bilo propraćeno razmišljanjem niti pravilnim razumjevanjem kur’anskih ajeta. 
2. Približavanje Allahu dž.š., putem nafila – dobrovoljnih radnji, a nakon izvršenih farzova – obaveznih radnji, jer to čovjeka dovodi na stepen da bude zavoljen od strane Allaha dž.š., nakon čovječije ljubavi prema Allahu dž.š.. U hadisi kudsijji, Allah dž.š., kaže: “Neće Mi se Moj rob približiti s nečim meni dražim od onoga što sam mu obaveznim propisao. Moj će Mi se rob približavati dobrovoljnim djelima sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim onda će Njegov sluh samo radi mene slušati, kao i njegov vid, kao i njegova ruka kojom radi i njegova noga kojom kroči. Ako Me zamoli dat ću mu, a ako od mene zaštitu zatraži Ja ću ga zaštiti!” (Buhari)
U nafile spadaju dobrovoljni namazi, poput sunneta pet dnevnih namaza, i ostalih namaza koje je sunnet klanjati poput teravih-namaza, duha-namaza, istihare-namaza, tehijjetul-mesdžida, nafila izmeðu dva ezana ili izmeðu ezana i ikameta itd..
U nafile spada i dobrovoljni post poput posta ponedjeljkom i četvrtkom, posta bijelih dana kada je mjesec pun, posta na dan ašure, posta na dan arefata za onoga ko nije na hadždžu, posta šest dana mjeseca ševvala, posta tri dana svakog mjeseca, posta subotom i nedjeljom, davudovog posta itd..
U nafile spada i dobrovoljna sadaka zbog koje Allah dž.š., zna zavoliti čovjeka. Allah dž.š., kaže: “Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobit će nagradu od gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati!” (2-274.)
Sadaka može biti materijalnog tipa u vidu novca i drugih vidova pomoći, ali sadaka može biti i apstraktnog tipa kao što je rečeno hadisom: “Tvoj osmijeh bratu u lice je sadaka, tvoje nareðivanje dobra i odvraćanje od zla je sadaka; tvoje upućivanje izgubljenog čovjeka je sadaka; tvoje otklanjanje kamena, trnja i kostiju s puta je sadaka, tvoje pražnjenje kofe u kofu tvoga brata je sadaka!” (Buhari, Tirmizi)
U nafile spadaju i dobrovoljni hadždž i umra, gdje je hadisom rečeno: “Umra do umre iskupljuje grijehe počinjenje izmeðu njih, a za primljeni hadždž nema druge nagrade do Džennet!” (Buhari) Ili: “Umra u ramazanu vrijedi kao hadždž sa Poslanikom s.a.w.s..” (Ebu Davud)
Hasan el-Basri rhm., je rekao: “Tražite slast imana u tri stvari: u namazu, u zikru i u učenju Kur’ana, a ako slasti u tome ne naðete onda znajte da su vrata upute zatvorena!” (Medaridžul-Salikin, 2/424.)   
3. Stalni zikrullah u svakoj situaciji, jezikom, srcem, djelima i primjerom. Allahove dž.š., ljubavi će biti onoliko koliko bud eimalo zikrullaha!
Allah dž.š., kaže: “Spominjite vi Mene, spominjaću i Ja vas, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarbi biti!” (2-157.)
Na drugom mjestu, Allah dž.š., kaže: “…i Allaha mnogo spominjite da bi ste postigli što želite!” (62:10.)
Na trećem mjestu, Allah dž.š., kaže: “I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je  učinio da oni sami sebe zaborave!” (59:19.)
4. Davanje prednosti onome što Allah dž.š., voli nad onim što ti voliš – kada se pobude pohote i strasti, kao i uspinjanje ka Njegovoj ljubavi, pa makar to bilo čovjeku i teško!
 5. Upoznavanje srca s Allahovim dž.š., imenima i svojstvima, razmišljanje o njima i njihova spoznaja uz uživanje u vrtovima te spoznaje, jer onaj ko je spoznao Allaha dž.š., putem Njegovih imena i svojstava taj Ga je, bez ikakve sumnje, zavolio!
6. Posmatranje Allahove dž.š., dobrote i dobročinstva, i blagodati Njegovih i darova, vidljivih i nevidljivih – sve nas to vodi ljubavi prema Njemu! Čovjek po svojoj prirodi voli onoga ko lijepo prema njemu postupi, ljubazno se odnosi, požuri da mu pomogne, bori se protivu njegovih neprijatelja i u svemu ga pomaže – on ga bez sumnje voli. Dobročinitelj je prirodno omiljen kod ljudi samo zbog toga što je dobročinitelj a kako bi ga tek voljeli kada bi nama činio dobročinstvo.
7. Da srce u potpunosti bude ponizno pred Allahom dž.š., što ne mogu opisati riječi i djela.
8. Osamljivanje s Allahom dž.š., u trenucima kada se On spušta na ovozemaljsko nebo, kako bi Ga dozivao, kako bi Njegove riječi ponavljao, i srcem svojim pred Njim stajao, uz poštivanje roba prema svome Gospodaru, a zatim završiti sve to traženjem oprosta i kajanjem. 
9. Druženje s onima koji iskreno vole Allaha dž.š., ubirajući najbolje plodove njihova govora kao što se i biraju najljepši plodovi, i da ne govoriš i da ne zboriš izuzev ako govor bude korisniji od ćutnje, i ako budeš znao da će ti poboljšati tvoje stanje i koristiti drugome.
10. Udaljavanje od svega onoga što se ispriječava izmeðu čovjekovog srca i Allaha dž.š.. Od Allaha dž.š., udaljavaju sumnje u vjeri, odavanje strastima, pohotama i užicima, i prepuštanje srdžbi koja vodi inatu i neprijateljstvu prema Allahovim stvorenjima. Na ova troje vrata ulaze svi grijesi koji kvare ljudsko srce.
Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm.
Priredio: Sead ef. Jasavić

Povezani Članci

Back to top button