BosanskiIslamske Novosti

Danas preselio veliki islamski učenjak, prof. dr. Muhammed Naim Abdus-Selam

Jedan od poznatih učenjaka našeg vremena, uvaženi profesor, prof. dr.  Muhammed Naim Abdus-Selam Yasin, autor mnogih knjiga i naučnih radova.

Kratka biografija…
Puno ime autora je Muhammed Naim Abdus-Salam Yasin. Rođen je u Jordanu 11. Juna 1943. godine.

Diplomirao je na Šerijatskom Fakultetu Univerziteta u Damasku, dok je 1965. godine završio Pravni fakultet na istom univerzitetu.  Magistrirao je uporedni fikh 1968. godine u El-Azharu.  Iste godine je magistrirao pravo na Univerzitetu u Kairu.  Doktorirao je na El-Azharu 1972. godine, također iz oblasti komparativnog fikha (prava).
Godine 1972. postavljen je za profesora na Univerzitetu u Jordanu, dok je od 1978. do 1992. godine predavao i na Univerzitetu u Kuvajtu.
Od 1992. predavao je samo na Univerzitetu u Jordanu. 
Neko vrijeme je vodio odsjek za uporedni fikh na Univerzitetu u Kuvajtu i jedan je od osnivača Šerijatskog fakulteta na ovom univerzitetu.  Bio je član naučnog komiteta za kuvajtsko pravo.  Aktivno je učestvovao u sastavljanju fikhskog programa na fakultetu, a dugo je bio i član stručne komisije za fetve u Jordanu.
Učestvovao je u komisijama za sastavljanje savremene islamske ekonomije.
Bio je član uređivačkog odbora za objavljivanje naučnih radova Univerziteta u Jordanu, u kojem je dugo radio.
Objavio je veliki broj knjiga, kao i naučnih radova o fikhu i šire.
Knjiga “Osnovi-Vjere, suština i negacija” jedna je od njegovih najpopularnijih knjiga prevedena na puno svjetskih jezika.
Profsor je proveo posljednje dane svog života u bolnici u Jordanu gdje su ga često posjećivali prijatelji. 

Preminuo je danas, 2. januara 2023. godine.

Povezani Članci

Back to top button