Islamske Teme

Da vam opišem kakav je osjećaj namaz meni

Da vam opišem kakav je osjećaj namaz meni

”Uzmem abdest i stanem na mjesto na kome ću klanjati, tako da mi se smire svi
dijelovi tijela.Onda zamislim:
-da je Kaba pred mojim očima,
-da je Allah iznad mene Koji zna šta je u mom srcu,
-da su mi stopala na Sirat ćupriji,
-da je Džennet s moje desne strane,
-da je Džehennem s moje lijeve strane,
-da je melek smrti iza mojih leđa i
-da mi je to posljednji namaz koji ću klanjati.
Onda zanijetim namaz i učim razmišljajući o onom šta učim; na
ruku’ idem skrušeno; na sedždu padam ponizno; na sjedenju
proučim što treba proučiti;predam selam onako kako je po Sunnetu. Onda ustajem i odlazim s tog mjesta u strahu da mi Allah neće primiti taj namaz, i nadi da
će ga primiti.”

muhamedmustafaas.com

Povezani Članci

Back to top button