BosanskiIslamske Teme

Da li smo dovoljno zahvalni Allahu, dž.š., i na koji način biti zahvalan?   

Podijeli da se i drugi okoriste

Kada bismo pokušali nabrajati sve blagodati koje nam plemeniti Gospodar podario nebismo uspjeli u tome, pa čak i da cijeli svoj život posvetimo tome. Sve što nam Stvoritelj podario ima neku ulogu i smisao u našem životu, u sebi nosi neku plemenitost i mudrost svih blagodati. Zahvalnost Stvoritelju na Njegovim neizmjernim blagodatima je dio čovjekovog vjerovanja to jest dio imana. Da bi upotpunio svoj iman onako kako Gospodar časni zahteva od svojih robova jeste i biti neizmjerno zahvalan na blagodatima. Plemeniti Stvoritelj, je od svih svojih stvorenja  na najvećoj deredži uzdigao čovjeka u svakom pogledu, bilo to fizičkom, kao stvorenje najlepšeg oblika, tako što uspravno hoda a ne četvoronoške poput životinja, zatim fiziči razvoj tjela, i sl. Također čovjek je stvoren i mentalno kao najinteligentnije stvorenje na ovome svjetu, jedino stvorenje koje ima logiku, racio, razmišljanje, itd. Ono s čime je čovjek počašćen niti jedno drugo stvorenje nije, dok, razlog svih blagodati koje su date čovjeku jeste kako bi bio pokoran i zahvalan svome Stvoritelju. O tome da je čovjek najlepšeg oblika od svih stvorenja nam govori Milostivi u plemenitom Kur’anu: ”Mi čovjeka stvaramo u skladu najlepšem”(Et-Tin,4) 

       
Čovjek kao ovisno stvorenje od svoga Stvoritelja mora mu biti zahvalan, tako što će pominjati i nabrajati blagodate koje mu Gospodar dao. Mora biti zahvalan srcem, jezikom, djelima, trajnim ibadetima i sl. Zahvalnost srcem se manifestuje tako što ćemo sve voljeti ono što On Uzvišeni voli i mrziti ono što plemeniti Gospodar mrzi. Jezikom ćemo biti zahvalni tako što na svaku blagodat koju budemo uočili izgovoriti: ”El-Hamdulilah-Zahvala pripada Allahu”. Dok,zahvalnost djelima iskazuje se pridrzavanjem Njegovih propisa i pokoravanje samo Njemu. Zahvala djelima jeste da se svaka blagodat upotrjebi u pokornost Allahu, dž.š., a ne u grjehu. Dok, ukoliko vjernik bude zahvalan ništa mu neće biti uskraćeno naprotiv Gospodar, će zahvalnom robu iz svojih riznica još više povećati. O ovome kaže Allah, dž.š., u suri Ibrahim: ”Ako budete zahvalni ja ću vam zacjelo još više dati.” (Ibrahim,7)      

         Trajni ibadet je najbolja zahvalnost Gospodaru na ovom dunjaluku, jer čovjek pored toga što je stvoren živeti na ovom dunjaluku, stvoren je ćiniti ibadet Goposodaru, s.v.t., obavljati namaze, postiti ramazan, davati zekat, obavljati hadzdz i raditi sve ono što mu prepisuje Uzvišeni Gospodar, jer je ovo dunjaluk rada i truda kako bismo stekli Allahovu ljubav, i Njegovu Milost na Sudnjemu danu. Smrču prestaju sva ta zaduzenja. Kakve koristi mi imamo od zahvalnosti Gospodaru s.v.t? Zahvaljivanjem Gospodaru sticemo sve više i više Njegovu ljubav prema nama. Allah ne kažnjava one koji Mu zahvaljuju, jedna od najtežih stvari koja će biti vrijedna na Mirazu jeste onaj koji je bio zahvalan Gospodaru na blagodatima koje su mu darovane.       

          Čovjek ponekad pomisli da su mu uskraćene neke blagodati i da mu dosta toga nedostaje. U takvoj situaciji treba imati na umu da ima onih koji su u težoj situaciji od njega, pa neka na nih pogleda, bit će zahvalniji Allahu, dž.š., Na to ga upućuje i hadis koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Gledajte u one koji su u težoj situaciji od vas, a nemojte gledati u one koji su u boljoj situaciji od vas, da ne biste zanjekali Allahove blagodati.” Dakle u dunjalućkim stvarima treba gledati u one koji su u trežoj situaciji od nas, a u vjerskoj privrženosti treba gladati oni koji su bolji od nas. O ovome kaže nas dragi Poslanik, s.a.v.s: Ko po pitanju vjere bude gladao u onoga ko je bolji od njega, toga će Allah, dž.š., upisati kao strpljivog i zahvalnog…”(Ogranci imana 198-199)        


        Kako biti zahvalan Gospodaru na blagodatima?   

        Često možemo vidjeti da ljudi danas na različite načine pa čak i do te mjere da umesto zahvale Gospodaru, oni nasuprot pocine širk iz neznanja tako što umesto na svojim blagodatima rekne: Elhamdulilah ili Mašeallah la kuvvete illa billah, ili umesto dovu zahvalnosti da upute Milostivom, često vidimo da izgovaraju: ”Da kucnem u drvo, da se ne urekne!” Ovakav vid zahvalnosti je neprihvatljiv u islamu, i pripada čak u velike grijehove, jer Allah je taj koji daje blagodati. Klonimo se ovakvih besmislica, jer nas one vode ka njegiranju Onoga koji nam daje blagodati. Od plemenitog Poslanika, s.a.v.s., prenete su puno dove kako biti zahvalan svome Stvoritelju na blagodatima, dok jedna od istaknutijih jeste gde je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko kada osvane ili omrkne kaže Allahumme ma asbeha bi min ni’meti ev bi ehadin min halkike, fe minke vahdeke la šerike leke, fe lekel hamdu ve lekeš-škur.” Što u prevodu znači: (Allahu moj, kakvu god Si blagodat dao meni ili bilo kome od Tvojih stvorenja to je samo od Tebe, Ti si Jedan i nemaš ortaka i Tebi pripada svaka hvala i zahvala). Također i dovu: ”Allahumme e’inni ala zikrike ve šukrike ve husni ibadetike’’ (To jest: Allahu moj, pomozimi da te se sjećam, da Ti budem zahvalan i da Te iskreno obožavam)1

1. Dove su preuzete iz knjige Ogranci Imana, uvazenog Dr. Fuada Sedića.

Pripremio: Dr. Mirsad Aslani

Povezani Članci

Back to top button