Islamske Teme

Da li je iskrenost preduvjet ispravnog vjerovanja?

Podijeli s drugima

Iskreno ispovijedanje vjere dug je Allahu! (Kur’an, 39:3)


Temeljni preduvjet za pravilno razumijevanje značenja ihsana i vladanje po tome jeste iskrenost (ihlās) koja predstavlja središnji, ako ne i najvažniji, segment čovjekova duhovnoga života na putu približavanja uzvišenome Bogu i traženja Njegovoga zadovoljstva. Iskrenost je čovjeku naložena Kur’anom: A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju…(Kur’an, 98:5).

Veoma je teško, ali nije nemoguće uz ulaganje maksimalnih duhovnih napora, u svim stanjima osloboditi se licemjerstva i vlastito djelovanje posvetiti jedino Bogu želeći Njegovo zadovoljstvo. Drugim riječima, za učinjeno djelo ne očekivati nikakvu zahvalnost od stvorenjā. Ova razina iskrenosti postiže se iskrenošću u nakani, nijjetu. Stoga se čovjek neprestano treba preispitivati i ulagati trud na pročišćenju vlastitoga nijjeta, eda bi dosegnuo najuzvišeniju razinu iskrenosti kada će svako djelo motriti kao Božiji djelatni čin lišen vlastitoga jastva za šta nam kao najbolji primjer može poslužiti kur’anska pripovjest o Jusufu, alejhisselam. « Stoga što je Jusuf, alejhisselam, kada su ga bacili u bunar, te potom prodali, i općenito, u svim životnim nedaćama koje su ga zadesile, očitovao iskrenost, odnosno u svemu motrio božansku (sve)prisutnost – što predstavlja vrhunac zbiljske iskrenosti -, Bog ga je krunisao duhovnom titulom Siddika.

Naravno da čovjekova duhovna pregnuća u nastojanjima da nijjetom, mišlju, rječju i djelom očituje iskrenost neće ostati nenagrađena. Za iskazanu iskrenost i istinitost bit će obasut izljevom božanske ljubavi, koja će, promjenivši svoju prvobitnu bit, iz subjekta ljubavi (āšik) preobratiti ga u objekat ljubavi (ma’šūk), odnosno povratiti ga ehu kur’anskih riječi izrečenih u Zavjetnome danu: …narod koji On voli i koji Njega voli…(Kur’an, 5:54), što potvrđuje i naredna predaja: Hazife Jeman pitao je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Šta je iskrenost (ihlās)? Poslanik, alejhisselam, mu je rekao: Pitao sam Džibrila, a on mi je rekao prenoseći od Uzvišenoga Boga: Iskrenost je jedna od mojih tajni (sirr) koju spuštam u srce onoga moga roba kojega volim.

Prema tome, da bi čovjek stupio na stazu mistične ljubavi, aška prema Bogu i bio dostojan Njegove ljubavi, mora zauzvrat ponuditi iskrenost. Ljubav bez iskrenosti je tek puka čovjekova zaljubljenost u vlastitu ličnost.

Autor: Mubina Moker

Povezani Članci

Back to top button