BosanskiIslamske Teme

Čovjekov um, najveći Allahov dar! Koliko je čovjekov racio razvijen?

Najveća blagodat koju je Uzvišeni Stvoritelj  podario čovjeku jeste um, čovjekov mozak, razum, s kojim ga je učinio savršenijim od svih ostalih stvorenja. Čovjekov mozak je taj koji treba da upravlja čovjekom tokom čitavog života, da mu omogućava da razlikuje dobre i loše stvari; on ga čini ga čini uspješnim ili nazadnim, daje mu snagu da upravlja tjelom – jednom riječju čovjek njime prosuđuje sve tokom svojega života, dok druga Allahova stvorenja nemaju takvu savršenu blagodat. Čovjekov um posjeduje više od 150 milijardi ćelija, a kada bismo pokušali samo brojati od jedan do 150 milijardi bilo bi nam potrebno više od 5 hiljada godina.U svakoj od ovih ćelija u čovjekovom mozgu nalazi se milion novih ćelija, dok u svakoj od ovih milion nalazi se milion novih koje služe čovjekovoj memoriji. Čovjekova memorija ima sposbnost koncentracije na sedam informacija u jednom momentu, i ima kapacitet da primiti više od 2 miliona informacija u sekundi, dok brzina razmišljanja prelazi brzinu svetlosti od 300 hiljada kilometara u sekundi. Veoma je začuđujuće da ima onih koji kažu za sebe da imaju slabu memoriju, da im je teško pamtiti.

Autor: Osman Nuri TopBaš, “Meditacija o univerzu, čovjeku i Kur’anu” , Progress, Skadar, 2010.
Preveo: Dr. Mirsad Aslani

Povezani Članci

Back to top button