Islamske Teme

Čovjek je na vjeri svoga druga, pa neka svako od vas gleda s kim se druži

Podijeli sa drugima

                                            Vrijednosti pravog prijateljstva                         

          Svaki vjernik treba više od ičega voljeti Allaha, dž.š., nakon toga Poslanika, s.a.v.s., nakon toga treba pažljivo birati s kim će djeliti svoju ljubav i svoje vrijeme. Svako onaj koji je Allahov, neprijatelj ne može vjerniku biti prijatelj: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. – Allah je doista silan i mudar.’’(Et-Tevbe,71)     

         
Vjernik mora izbjegavati društvo u kome se odvijaju nemoralne teme. Svaka tema koja je nemoralnog karaktera ili beskorisna treba se izbjegavati maksimalno i truditi se usmjeriti razgovor ka onome što je korisno. Ako vjernik nije u stanju preokrenuti temu ka onome što je korisno, onda poželjno je napuštiti to društvo, jer, pored toga što nema haira (dobra) u tom društvu, može biti razlog postepenog kvarenja i samoga sebe. Rekao je Alija, r.a.,: ‘‘Onaj koji priča neprijatnosti i onaj koji ga sluša da su jednaki u grijehu’’       

          Vrijednost prijatelja u čovjekovom životu je od krucionalnog znacaja. Dobar prijatelj može biti podsticaj za uspješan i perspektivan život, putokaz ka dobrim djelima i  biti od onih koji će popunjavati čovjekovu manjkavost. Također nasuprot ovome iskvaren prijatelj može biti ključan faktor u čovjekovom životu,  jer, Poslanik, s.a.v.s., nas upozorava da je čovjek na vjeri svoga druga i da pažljivo trebamo birati svoje prijatelje. O ovome prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Čovjek je na vjeri svoga druga, pa neka svako od vas gleda s kim se druži.’’(Hadis bileži imam Tirmizi) Dok u našem narodu poznata je narodna izreka ‘’S kim si takav si!’’ slična citiranom hadisu. U jednoj drugoj predaji koju prenosi imam Muslim u svome sahihu, o vrjednosti i odabiru prijatelja, društva i okoline, od Poslanika, s.a.v.s., koji je rekao: ”Uistinu je primjer dobrog i lošeg sagovornika poput primjera prodavača mirisa i kovača koji raspiruje kovački mijeh. Prodavač mirisa ili će ti pokloniti miris, ili će ti prodati miris ili ćeš od njega osjetiti ugodan, lijep miris, a onaj koji raspiruje kovački mijeh, ili će ti prožeći odjeću, ili ćeš od njega osjetiti neugodan miris.“(Muslim)

           Kao što sve na ovome dunjaluku treba biti zasnivano na iskrenosti, i u ime Allahovo, također pravo prijateljstvo mora biti zasnivano radi Allahovog zadovoljstva. Jedino takvo prijateljstvo biće uspješno kako na ovom, također i na budućem svijetu, jer jedna od uspjašenih skupina koja će biti u hladu Arša, kada drugoga hlada nebude bilo, su oni koji su se iskreno voljeli. Iskreno prijateljstvo koje je zasnivano radi Svoritelja i Njegovog, zadovoljstva, nipošto ne smije imati svoje vremesnko ograničene, ono treba započeti na ovome svjetu i nastaviti u Džennetu. Allah, dž.š., će na Sudnjem Danu, reći: ‘’Gdje su oni koji su se radi Veličanstva Mojeg voljeli? Danas ću ih smjestiti u Svoj hlad, na dan kada neće biti drugog hlada osim Mojeg.’’(Muslim) Također u drugom hadisu Kudsi, prenosi se da je Uzvišeni Stvoritelj rekao:”Oni koji su se u ime Moje Uzvišenosti voljeli imat će minbere od svjetlosti na kojima će im pozavidjeti vjerovjesnici i šehidi.“(Imam Ahmed i imam Tirmizi) 

         
Vjernik nipošto ne smije biti sebičan. Često čujemo rječi ‘’Ko nije za sebe, nije za nikoga.’’ Ovakav stav i ovakvo ražmišljanje vjernik treba izbjegavati, jer, savjeti plemenitog Poslanika, s.a.v.s., su da sa svojim braćama i prijateljima vjernik deli sve što posjeduje u najmanjoj ruci da svome prijatelju želi ono što želi i samome sebi. O ovome je rekao Allahov, Poslanik, s.a.v.s.,: “Niko od vas neće dostići potpuno vjerovanje, sve dok ne bude želio i volio svome bratu o¬no što želi i voli samome sebi. ” (Buharija i Muslim)

          Od poželjnih stvari kada nekoga iskreno u ime Allahovo, zavolimo jeste, da mu to i kažemo, rječima: ‘’Volim te u ime Allaha’’. O ovome kaže Poslanik, s.a.v.s.,: ”Kada neko zavoli svoga brata (u vjeri), neka mu kaže da ga je zavolio.” Također o ovome navodi i poznati ashab Abdullah b.Amr da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko radi Allaha i u Njegovo ime zavoli svoga brata, te mu saopći svoju (prijateljsku i bratsku) ljubav riječima: ”Volim te radi Allaha”, a potom (nakon Sudnjeg Dana) obojica uđu u Džennet, onaj koji je (više) volio u ime Allaha, zbog svoje (iskazane) ljubavi bit će na višem stepenu od onoga kojeg je volio u Njegovo ime”. (Hadis bileži Humejd)    

        
 Iz svega prikazanog možemo vidjeti da je Allahu, dž.š., jedno od najdražih djela iskreno pirjateljstvo u Njegovo, ime, i da će na Sudnjemu Danu, vjerniku biti od velike koristi ljubav koju je djelio sa drugima. Vidimo da prijatelj ima veliki značaj u čovjekovom životu i da treba pažljivo birati svoje prijatelje, s kojima će deliti svoj život i svoju ljubav. Prijatelji trebaju biti iskreni vjernici koji Allaha, obožavaju, i koji će podsećati jedni druge na Allaha, dž.š., pozivati jedne druge ka dobrim djelima i odvraćati od loša djela. Prijateljska ljubav se treba njegovati a jedan od najboljih načina vidimo iz prikazanog rada, da je najlakši put tako što svome prijatelju kažemo da ga volimo u ime Allahovo. I na kraju uputiti dovu da sva iskrena prijateljstva koja su zasnivana iskreno i radi Njega, Milostivog, da im On, Užvišeni učvrsti prijateljsku ljubav, i ponovo spoji u  Džennetskim ljepotama.   

A najbolja dova je da zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! 

Prirpemio: Dr. Mirsad Aslani

Povezani Članci

Back to top button