BosanskiIslamske Teme

Četiri stvari s kojima postižemo bereket i zadovoljstvo


 1. Prva stvar:     

              Kao slijedbenici Poslanikovih, a.s., savjeta čovjek je obavezn  da savki svoj posao koji radi zapče Bismilom, jer svaki započen posao Bismilom,započinje bereketom tako što svaki poso je zasnivan na time da se radi isključivo u Allahovo ime a čitav  čovjekov život mora biti zasnivan u Allaovo ime kako bi zadobio Njegovo zadovoljstvo. Suprotno ovome neće imati uspjeha i bereketa u svojim poslovima. Nema bereketa ako čovjek započe jesti bez bismile, ako abdesti bez bismile, ako započe posao bilo gdje i na bilo kome mjestu bez bismile itd. Pored što bismilom radi poslove isključivo radi Božjeg zadovoljsva na taj način se također i utječe od prokletog šejtana učeći Euzubillu, uz Allahovu pomoć potpuno se štiti od prokletog šejtana i na taj način svaki posao vodi ka hairli završetku. Bismila se izgovara rječima: ‘’Bismilahir-rahmanir-rahim’’ (sto znaci: U ime Allaha Milostivog i Samilosnog). Dok zaštita od prokletog sejtana se trazi rijecima: ‘’Euzu-bilahi mineš-šejtanir-radzim’’(Što znači: Utječem se Allahu od prokletog šejtana) O ovome savjetovao i Boziji Miljenik alejhi selam rekavši:‘’Kada neko uđe u kuću, pa spomene Allahovo ime pri ulasko i jelu, kaže šejtan (družini) ‘’Nema vam ni konaka ni večere’’ A kada uđe i ne spomene Allahovo ime pri ulasku, kaže šejtan (družini)’’Našli ste konak!’’ A kada ne pomene Allahovo ime pri jelu, kaže (šejtan):’’Našli ste i konak i večeru’’(Hadis bileži Ebu Davud)

 2.  Druga stvar   

              Prvi i osnovni uslov za postizanje bereketa u svojoj porodici jeste halal opskrba, bez halal opskrbe čovjek ne može postiči niti bereket niti sreću u svoj dom. Prenosi Abdurrahman bin Budzdud kako je Poslanik, a.s., rekao: ‘’Najbolji dinar koji čovjek daje je dinar za svoju porodicu…’’ (Hadis bilezi Imam Muslim)          

             
  Iz citiranog hadisa se može vidjeti da Allahov Miljenik, alejhi selam ističe u čemu je najkorisnije da čovjek potroši svoj dinar i da na prvome mjestu treba postaviti porodicu i da je tu najbolje mjesto na kome se može uložiti zarađeni halal novac. Takođje i u drugim predajama Božiji Poslanik alejhi selam savjetovao da čovjek treba ulagati u svome domu, svojoj kući, ako želi Božije zadovoljstvo i da je to najbolji ulog. Prenosi se od Sa’d ibn Ebi Vekkasa r.a da je jednoga dana Poslanik alejhi selam rekao: ‘’Ti nećes podjeliti ništa sa čime želiš samo Allohovo lice, a da za to nećes biti nagrađen, pa i zalogaj koji stavljaš u usta svoje supruge’’(Muttefek alejhi)       

             
  Iz ovih dva hadisa može se vidjeti da ulaganje u porodici i halal opskrba i lijepo ponašanje prema porodici a pogotovo prema svojoj supruzi su jedan od uvjeta za čovjekov bereket u njegovom životu.      
 • Treća stvar    

              Pored brige unutar porodice čovjek je obavezan da bude brižan i van svoje porodice da očuvava rodbinske veze ako želi da poveča svoj bereket i da izgradi svoj ugodan život i biti zadovoljan na ovome svijetu ali bez imalo sumnje neizmjerne Allahove nagrade na Sudnjemu Danu. Treba biti brižan prema svojoj rodbini, da često posječuje rodbinu, da bude na usluzi svojoj rodbini, postuje i ljepo se ponaša. Jedan pod poznatih ashaba Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik alejhi selam rekao u jednom hadisu: ‘’Ko želi da mu se poveča nafaka (opskrba) i da ima ugodan život, neka čuva rodbinske veze!’’ (Hadis bilezi Imam Buhari)              
 • Četvrta stvar

       Pored halal imetka koju je čovjek obavezn da stiće, također pored Bismile koju je obavezn da izgovara prilikom svakog posla, zatim pored brige prema porodici i čuvanju rodbinskih veza, takođe je obavezn da na svaki uspjeh, da na svaki bereket, nafaku koju mu podari Storitelj da bude zahvaln.Bez zahvale Allahu ne može povečati  bereket, pored toga što ne povečava  bereket bude li nezahvaln izgubice i ono što ima. Tako moze zadobiti i Allahu kaznu,  kao što se i Uzvišeni Stvoritelj obraca o ovome u Kur’anu časnom suri Ibrahim rječima: ‘’I kada je vaš Gospodar objavio: ‘’Ako budete zahvalni, Ja ću vam zaisgurno još više dati, budete li nezahvalni, kazna Moja će zaista stroga biti.’’(Ibrahim,7)     


Autor: Dr. Mirsad Aslani  

Povezani Članci

Back to top button