BosanskiIslamske Teme

Bonton islamskog ponašanja (morala)

 Nema lijepšeg uzora nego li uzora našeg dragog i plemenitog vjerovjesnika Muhameda, a.s. U Kur’anu časnom o sljeđenju Muhameda, a.s., imamo na desetine ajeta, a jedan od tih jeste i ajet sure Ahzab gdje se plemeniti Gospodar obraća Svojim robovima:      
         ‘’Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.’’ (El-Ahzab, 33/21.)           

         Najbolji uzor muslimanima jeste Muhamed, a.s., sa njegovim djelima, riječima i lijepim ponašanjem u suprotnom svakom onom kome Poslanik, a.s., nije uzor, možemo reći da se ta osoba ne ponaša po bontonu islamskog ponašanja. Jer islamski bonton je zasnivan na rječima Allaha Uzvišenog i kroz prasku i savjete Božijeg Poslanika a.s., koji upravo potvrđuje njegovim hadisom: ”Ja sam poslan da upotpunim lijepo ponašanje kod ljudi.”  

            Gospodar Svijetova nam u Njegovoj časnoj Knjizi prikazuje kakvo je upravo ponašanje prema drugima imao Poslanik, a.s. Opisuje nam njegov pristup, lijepo ponašanje, uljudnost u pozivanju na pravome putu:
         ‘’Pa zbog milosti Allahove blag si prema njima. A da si bio grub, osorna srca, sigurno bi se rasuli oko tebe. Zato im oprosti i moli oprost za njih i savjetuj se s njima u poslu …’’ (Ali-Imran, 3/159.)       

            Šta je to Ahlak-Lijepo ponašanje?


            –
Rijec ‘’Ahlak – Lijepo ponašanje’’ podrazumjeva čovjekov narav i samovoljno se lijepo ponašati i izbjegavati svaku vrstu lošeg, grubog ponašanja prema svakim u društvu.      

           
Lijepo ponašanje muslimana nije nešto sporedno u islamu nego temelj i suštinski dio čovjekovog imana i njegovog vjerovanja, čak je jedna cela grana u vjeri islama posvećena čovjekovom ponašanju, njegovom edebu-ahlaku i nazvana je: ‘’Ilmul-Ahlak’’ – (Islamska nauka o moralu). Jednoga dana je Allahov Poslanik alejhi selam bio upitan koj je najbolji vjernik pa je odgovorio:’’Onaj koji se najbolje ponaša.’’ (Ebu Davud, 4682.)          

             Nisu svi ljudi isti, velika je različitost ljudi, počevši od razlika u boji, jezicima, zatim oni koji su bogati, siromašni, ugledni, manje ugledni, zatim: razlika u vjerovanju, ali svi ljudi mogu imati jednu zajedničku tačku, a to je lijepo ponašanje. Iako se ljudi međusobno razlikuju; Allah naređuje robovima da se lijepo odnose prema svim ljudima pa čak i ako oni pripadaju drugoj vjeri, jer upravo lijepo ponašanje, lijepi ahlak može biti razlog  za prihvatanje vjeru islama od nemuslimane. Pored lijepog ponašanja prema nemuslimanima takodje nam je dozvoljeno dobročinstvo i pravednost prema njima: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravični.” (El-Mumtehina, 60/8.)

          Kada je u pitanju lijepo ponašanje prema ljudima u vjeri islama nema opravdanja ili prava da se loše ponaša prema ljudima i da na taj način udovoljava svome ličnom interesu, zeljama, egu i da širi mržnju. Često čovjek pokupi nervozu na poslu u društvu prijatelja ili na drugim mjestima pa tu nervozu prenese u svojoj porodici i na taj način se grubo ponaša prema svojoj porodici tako što podiže glas i širi nervozu i negativnu energiju u porodici. Dok je islam taj koji ističe izričitu važnost lijepog ponašanja prema porodici, prema svojim članovima porodice i nipošto ne dozvoljava podizati glas i širiti nervozu medju ukućanima, a pogotovo prema svojoj majci. Što se tiče lijepog ponašanja prema porodici i svojim ukucanima kaže Poslanik, a.s.:‘’Najbolji od vas je onaj ko je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji prema svojim ukućanima.’’ (Tirmizi, 3895.)         

               Često se dešava da i sredina ispašta zbog čovjekovog lošeg i neprimernog ponašanja prema prirodi i okolini u kojoj živi. Islam je taj koji podstiče ljudi na uređenje i unapređivanje životne sredine u kojoj živi i zabranjuje uništavanje svega što je dobro, bilo to uništavanje životinjskog ili biljnog svjeta. Uzvišeni Gospodar Svjetova u bilo kojoj sferi života ne voli nered. Pa kaže u Kur’anu časnom: ‘’A Allah ne voli nered.’’ (El-Bekara, 2/205.)   

              Bez imalo sumnje veliku brigu i pažnju okolini i životnoj sredni vodio je i Allahov Miljenik, a.s., pored njegove velike brige za životnu okolinu, takođje je savjetovao i ashabe da se o njoj brinu, čak do te mjere da se jednoga dana obratio svojim drugovima: “Ako nastupi Smak svijeta, a u ruci nekog od vas bude sadnica palme, neka je zasadi, ako uspije prije nego što ga zahvati Smak svijeta.”(Ahmed, 12981)      

          Kako su pametne glave definisali lijep ahlak, to jest lijepo ponašanje čovjeka           

          Hz. Mevlana, je rekao:”Edeb (lijepo ponašanje) je ono što razlikuje čovjeka od životinje”       

          Ibn Mubarek opisao je lijep ahlak rječima:‘’To je vedrina i osmjehnutost lica, činjenje dobra i suzdržavanje od uznemiravanja i činjenja zla i neugodnosti drugima.’’           

          El-Fudajl ibn Ajad rekao je: “Ako se budeš družio s nekim, izaberi čovjeka s lijepim ahlakom, jer te on poziva samo dobru. Draže mi je da mi saputnik i drug bude griješnik lijepog ahlaka nego učač Kur’ana koji je besraman. Zaista nije griješnik lijepog ahlaka osoba koju u životu vodi razum, nije teret društvu pa je ljudi vole, a pobožnjak koji nema kod sebe plemenitih osobina i lijepog ahlaka, teret je ljudima pa ga preziru“.   

          Postavlja se pitanje koja je nagrada za lijepo ponašanje čovjeka?        

           Kada je bio upitan Poslanik alejhi selam o tome šta najviše uvodi u Džennet, rekao je: ˝Bogobojaznosti lijep ahlak. ˝(Tirmizi)    

           Lijep ahlak je nešto najteže sjutra na Mizanu. Od Ebu Derda’a r.a., se bilježi: čuo sam Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kaže:’’Ništa se teže neće staviti na tasove Mizana/Vage od lijepog ahlaka!’’ (Tirmizi,  2003.)

           Lijep ahlak iziskuje i ljubav Allahovog Poslanika s.a.w.s.. Od Džabira r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:’’Najdraži od vas i najbliži mjestom do mene na Sudnjem Danu jeste onaj između vas koji je najljepšeg ahlaka i ponašanja. Najomraženiji od vas i najudaljeniji od mene biće oni koji mnogo pričaju i galame u prazno, i oni koji se ohole i uzdižu!’’(Tirmizi, br.2018)     

           Prenosi imam Buharija u njegovom Sahihu da je Poslanik alejhi selam rekao: ˝Uistinu su među najboljim od vas oni koji su najljepšeg ahlaka. ˝ (Buharija)     

           Lijep ahlak je razlog stjecanja Allahove dž.š., ljubavi:‘’Od Usame b. Šurejka r.a., se bilježi:’’Sjedili smo do Poslanika s.a.w.s., kao da su nam na glavama ptice, niko se od nas nije čuo. Kada dođoše neki beduini, upitaše Allahovog Poslanika s.a.w.s.: Ko je najdraža osoba Allahu dž.š.? Reče: ‘’Oni koji su najljepšeg ahlaka!’’(Hakim, br.8214.)        

           Lijep ahlak je najljepši poklon! Od Usame b. Šurejka r.a., se bilježi da je rekao:’’Neki arapi povikaše: O Allahov Poslaniče, šta je najbolje što može biti dato čovjeku? Reče: Lijep ahlak/ponašanje’’ (Ibnu Madždže, br.3436)             
Lijep ahlak je najbolje djelo! Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: ’’Sin Ademov neće raditi boljeg djela od klanjanja namaza, čišćenja duše i lijepog ahlaka/ponašanja!’’ (Imam Buhari, Tarihul-Kebir, 1/63.)

Autor: Dr. Mirsad Aslani

Povezani Članci

Back to top button