Islamske Teme

8 SITUCIJA KADA MELEKI MOLE/DOVE ZA VAS

Meleki se mole za vas u 8 slučajeva:

  1. Kada stojite u prvom safu u namazu;
  2. Prilikom sjedenja u džamiji, nakon namaza;
  3. Prilikom posjete bolesnoj osobi;
  4. Kada posjetiš brata radi Allaha;
  5. Kada se molite za brata u njegovom odsustvu;
  6. Kada učite ljude ono što je hajr;
  7. Kada legnete da spavate uz abdest; i:
  8. U ramazanu tokom sehura.

Povezani Članci

Back to top button