Islamske Teme

7 – Koristi i nagrade sabahskog namaza

Podijeli s drugima

Iako se Allah, s. v, t, zaklinje sabahskim vremenom i posebno naglašava vrijednost tog vremenskog perioda (“Tako mi zore i deset noći’; Obavljaj namaz kad Sunce s polovine neba krene, pa do noćne tmine i namaz u zoru, jer namazu u zoru mnogi prisustvuju” (Al-Isra 78.ajet), muslimanska nemarnost i učmalost iz dana u dan sve više raste, a stanje je sve teže i teže. Koliko vrijednosti i koristi insan gubi zanemarujući sabah namaz vidjećemo iz slijedećih nekoliko napomena.

1. Vrijednost sabah namaza ravna je noćnom namazu čitave noći. Prvo budnost, zatim odziv na poziv ezana i namaz sa vjernicima = nagrada noćnog namaza. Poslanik, s.a.v.s, je rekao:’ Ko obavi jaciju u džematu, kao da je pola noći proveo na kijamu, a ko obavi sabah namaz u džematu, kao da je čitavu noć proveo na kijamu’. (Muslim).

2. Za obavljeni sabah namaz insan dobija Allahovu zaštitu i sigurno utočište. Ebu Zerr, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:’Ko obavi sabah namaz, on je u Allahovoj zaštiti i okrilju’. (Muslim). Ne radi se o zaštiti nekog dunjalučkog autoriteta, već o zaštiti Stvoritelja svih autoriteta, gospodara Zemlje i nebesa i onog što je na njima i između njih, onoga koji je opisujući sebe rekao:’… i Zemlja će na kijametskom danu biti u Njegovoj vlasti, a nebesa će u Njegovoj desnici biti smotana. Hvaljen je i daleko iznad onoga što Mu pripisuju’. (az-Zumar, 67. Ajet).

Dakle, radi se o zaštiti samog insana, njegove čeljadi, njegova dina i ukupnog njegovog stanja, tako da insan osjeća psihološku stabilnost, mir i sigurnost kako na dunjaluku tako i na akhiretu. Zato budi jedan od sabahskih ljudi, koji čuvaju sabahski namaz kao najvažniji termin, koji kad začuju riječi ezana Allahu ekber ili bolje je klanjati nego spavati, skoče iz kreveta makar san bio tako ugodan i lijep, makar postelja bila tako topla i udobna.

Ustani i kreni učeći dovu tvoga Poslanika, s.a.v.s: ‘Allahumme-dž’al fi kalbi nuren, we fi lisani nuren, we fi sem’i nuren, wedž’al fi besari nuren, we min emami nuren, we min khalfi nuren, we an jemini nuren, we an šimali nuren, we min fawki nuren, we min tahti nuren’. (Allahu podari mi svjetlo u moje srce, podari mi svjetlo na moj jezik, na moj sluh, na moj vid, podari mi svjetlo ispred mene i iza mene, podari mi svjetlo s moje desne i s moje lijeve strane, podari mi svjetlo iznad mene i svjetlo ispod mene).

Tad pomisli: u vrijeme kad svi spavaju ti ustaješ i izlaziš isključivo radi Allaha želeći steći Njegov zadovoljstvo. Zamisli u kakvom nuru i u kakvom društvu boraviš!

3. Sabah namaz u džematu znači svjetlo na kijametskom danu! Allahov poslanik kaže:’Obraduj potpunim svjetlom na kijametskom danu one koji pješače po mraku do mesdžida’. (at-Tirmizij i Ibnu Madždže). Jačina svjetla biće prema gustini tame, pa koliko insan bude više prelazio po tami do mjesta obavljanja namaza, svjetlo će na kijametskom danu biti jače i intenzivnije.

Poslanik, s.a.v.s, kaže:’Imaće svjetla prema svojim djelima, neko će biti prekriven nurom poput brda, neko još više od toga, neko će imati svjetla poput palme, a neko poput nožnog prsta pa će mu na tren svjetliti, a na tren će nestajati’! Allah kaže:’Taj da ćeš vidjeti kako ispred i s desne strane vjernicima i vjernicama teče njihovo svjetlo. Blago vama danas’! (al-Hadid, 12. Ajet).

4.Ko redovno obavlja sabah u džematu, sigurno ga čeka ulazak u džennet. To kaže Poslanik, s.a.v.s:’Ko obavlja dva hladna namaza, inići će u džennet’! A dva hladna namaza su sabah i ikindija. Poslanik kaže takođe:’Neće ući u vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska Sunca’.

5. Častan izvještaj koji se šalje Gospodaru o tebi koji klanjaš sabah u džematu. Poslanik, s.a.v.s, kaže:’Među vama se smjenjuju meleki noću i danju, a u vrijeme sabaha i ikindije se sastaju, zatim se oni koji su bili mešu vama uzdižu Gospodaru, a On ih pita:’Šta rade moji robovi’? Meleki tada odgovaraju:’Našli smo ih u namazu i ostavili u namazu’. O Allahov robe, ti koji čuvaš sabah u džematu (a ko je sve u džematu?), tvoje se ime spominje pred Gospodarem svjetova! Zar to nije čast i ponos?!

6. Dva rek’ata sabah namaza vrijednija od dunjaluka i svega što je na njemu. Ako je to slučaj sa dva rek’ata sunneta sabaha, kakva je onda vrijednost farda?!

7. Ko obavlja sabah namaz u džematu, postiže bereket i povećava mu se rizk. Vrijeme sabah namaza je mubarek vrijeme, s toga je Poslanik, s.a.v.s, molio Allaha za svoj ummet:’Allahu, podari bereket mome ummetu u ranim jutarnjim satima’! A ummet spava i ljenčari!

Napisao H. Subašić – poslala sestra Sabina

Akos.ba

Povezani Članci

Back to top button