Islamske Teme

7 – KLJUČEVA NAFAKE

Podijeli s drugima

„Zaista, nafaka traži čovjeka kao što ga vreba smrt.“ Kako nas traže ti smrtni trenuci, isto tako nas traži naša nafaka, jer duša nas neće napustiti sve dok ne istrošimo nafaku koju nam je Allah dodijelio.
Kapije nafake su mnogobrojne i široke. Allah je za nafaku dao brojne ključeve od kojih ću spomenuti sljedeće:

Prvi ključ

Ključ pokornosti, jer pokornost pribavlja nafaku. Ibn Kajjim kaže, navodeći izreku terdžumana Kur’ana Abdullaha b. Abbasa r.a.: „Zaista za dobro djelo, odnosno za pokornost, postoji nur u srcu i sjaj na licu, snaga u tijelu, povećanje u opskrbi, ljubav u srcima stvorenja; dok za loše djelo postoji crnilo na licu, tama u srcu, slabost u tijelu, manjak u opskrbi i mržnja u srcima stvorenja.“
Dakle, dobra djela i pokornost Allahu dž.š. kapija su nafake. Istinu je rekao Uzvišeni Allah kada je kazao: “Naredi porodici svojoj da obavlja namaz i ustraj u tome! Mi ne tražimo od tebe opskrbu, Mi tebe opskrbljujemo! A samo za bogobojaznost lijep ishod sljeduje.” (Ta Ha, 132) Iz navedenog ajeta vidimo da jedna od najvećih pokornosti koja priskrbljuje nafaku jeste namaz i čuvanje namaza, bez obzira da li je u pitanju farz ili nafila.

Drugi ključ

Ključ davanja. Kad daš dat će ti se, kada udijeliš udijelit će ti se, a kad pružiš i ispružiš svoju ruku tebi se ispruže ruke dajući ti. Uzvišeni Allah kaže: “Reci: Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje.“ (Sebe’: 39)
U hadisu kudsijju Gospodar kaže: „Udijeli sine Ademov, pa ću Ja tebi udijeliti.“
U drugom hadisu Vjerovjesnik s.a.v.s. kaže: „Nema dana u kom robovi osvanu, a da ne siđu dva meleka od kojih prvi kaže: ‘Moj Allahu, daj zauzvrat onom ko udjeljuje još više’, a drugi veli: ‘Moj Allahu, daj onom ko je stisnute ruke još veću oskudicu.’“

Treći ključ

Razumno oslanjanje na Allaha dž.š. U ajetima o razvodu Allah dž.š. kaže: “…i opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.” (Et-Talak, 3) Allah ti je dovoljan i zato se nemojmo sekirati i crno razmišljati.
Zapovjednik pravovjernih i razboriti halifa Omer r.a. je rekao da je čuo Vjerovjesnika s.a.v.s.: „Kada bi se vi oslanjali na Allaha istinskim tevekkulom, opskrbljivao bi vas kao što ptice opskrbljuje – ustaje gladnog stomaka, a vraća punog.“

Četvrti ključ

Kapija traženja oprosta. Zato uvećaj istigfar, izgovaraj što više estagfirullah, ili: „Od Allaha oprosta tražim“, pa ćeš vidjeti kako će ti Allah otvoriti nafaku. Ne samo tek tako preko jezika da prevališ, već da iz dubine srca kažeš: Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah! Kada čovjek zatraži oprost od Allaha, On će mu otvoriti kapiju nafake, jer se u Kur’anu kaže: “O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti, i pokajte Mu se, a On će vam slati kišu obilnu i dat će vam još veću snagu, uz onu koju imate, i ne odlazite kao mnogobošci!“ (Hud: 52)
Došao je neki čovjek kod Hasana el-Basrija r.a. i rekao mu: “O Ebu Seide, prestale su kiše, šta nam oporučuješ?” „Oporučujem vam istigfar (traženje oprosta)”, reče Hasan el-Basri. Otišao je taj čovjek, pa je došla jedna žena i rekla: “O Ebu Seide, Allah mi nije podario dijete, pa šta mi oporučuješ?” „Oporučujem ti istigfar.” Otišla je žena, pa je došao neki siromah i rekao: „O Ebu Seide, ja sam siromašan, pa šta mi oporučuješ?” „Oporučujem ti istigfar”, reče Hasan. Prisutni ga upitaše: „Zar je istigfar rješenje za sve?” Reče Hasan el-Basri: „Da, to su Allahove riječi: I govorio bi: Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta. On će vam kišu obilnu slati, i pomoći će vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati.” (Nuh: 10-12)

Peti ključ

Izdržavanje slabih, siromašnih i muhtačnih. Naš Vjerovjesnik s.a.v.s. kaže: „Zar zbog nečeg drugog bivate potpomognuti i opskrbljeni ako ne zbog vaših slabih.“ Zato se uvijek odazivajmo na sergije za pomoć vakufskim kuhinjama i humanitarnim akcijama za siromašne.

Šesti ključ

Traženje znanja. U doba Vjerovjesnika s.a.v.s. bila su dvojica braće od kojih je jedan bio zanatlija, a drugi je dolazio Vjerovjesniku s.a.v.s. tražeći znanje. Prošlo je nekoliko dana, pa ovaj zanatlija dođe kod Vjerovjesnika s.a.v.s. da mu se žali na svog brata, rekavši mu: „Allahov Poslaniče, ja radim svoj zanat i trudim se, a on traži znanje kod tebe“, pa mu Allahov Poslanik s.a.v.s. reče: „Možda zbog njega ti dobijaš opskrbu.“

Sedmi ključ

Sedmi ključ od kapije nafake je dova. S obzirom da je nafaka u Allahovim rukama, hajde da pokucamo na nebeska vrata, neka nam ne bude dosadno. Dozivajmo: „O Allahu, O Allahu“, jer je Vjerovjesnik s.a.v.s. često govorio: „Moj Allahu, utječem Ti se da me sačuvaš od siromaštva, oskudice, poniženja i utječem Ti se da nekome ne načinim nepravdu ili da mi se učini nepravda.“
Vjerovjesnik s.a.v.s. se utjecao Allahu Uzvišenom od siromaštva. Jedne prilike je došao neki čovjek kod zapovjednika pravovjernih, halife Alija bin Ebi Taliba r.a., žaleći mu se na nagomilane dugove, pa mu halifa Ali bin Ebi Talib r.a. reče: „Hoćeš li da te naučim riječima kojim me podučio Allahov Poslanik s.a.v.s., kada bi imao dugova koliko planina Sabir (inače jedna od najvećih planina na Arapskom poluostrvu) Allah bi ti ih vratio. Reci: „Allahu moj, zadovolji me Tvojim halalom umjesto haramom, podari mi Tvoje blagodati da ne moram tražiti od nekog drugog mimo Tebe.”
Vi koji imate dugova, koliko ste puta izgovorili ovu dovu? Onaj ko pokuca na nebeska vrata ovom dovom i izgovori ih s punom vjerom u njih, a ne tek tako formalno, već uvjeren da kada bi imao duga koliko velika planina da će ti Allah dati, pa ćeš taj dug vratiti.
Svakako, cijenjeni čitaoče, doista nafaka traži čovjeka kao što ga traži smrt, jer naša opskrba je već upisana i podijeljena, a do nas je da je potražimo i da se trudimo. I neka ovo bude posljednji od ključeva kapije nafake – traganje za nafakom.

Autor: Harun ef. Eminagić,
Glas islama
Izvor. Islam.ba
muhamedmustafaas.com

Povezani Članci

Back to top button